Analytisk kjemi blir Marie Curie-senter

En utvidet forskningsgruppe ved Kjemisk institutt blir Marie Curie-senter fra 2001. - Vi er stolte over å ha fått en slik anerkjennelse, sier prosjektleder for senteret, Elsa Lundanes.

Fra venstre: Georg Becher, professor II i analytisk kjemi og forskningssjef ved NIVA, førsteamanuensis Elsa Lundanes, professor Tyge Greibrokk og professor Walter Lund fra Kjemisk institutt.
Foto: Grethe Tidemann

Forskningsmiljøet som blir Madame Curie-senter fra 2001, har sitt utspring i analytisk kjemi ved Kjemisk institutt ved UiO. Uniforum snakket med fire fornøyde forskere like etter at nyheten kom om at søknaden om å bli Marie Curie-senter var innvilget.

Førsteamanuensis Elsa Lundanes, professor Tyge Greibrokk og professor Walter Lund arbeider ved analytisk kjemi. Georg Becher, professor II i analytisk kjemi representerer også Norsk Institutt for Vannforskning. Blant gruppens øvrige deltakere er forskere og eksperter fra miljøkjemi, fra Institutt for farmasi, fra teknologifirmaet G&T Septech, fra Norsk institutt for yrkeshygiene og fra Oslo vann og avløp.

- Hva er et Marie Curie-senter?
- Marie Curie Training Sites er et eget EU program hvor man ut fra visse kriterier velger ut forskningsmiljøer og forskningsinstitusjoner som får økonomisk støtte til å ta imot utenlandske doktorgradsstudenter, forklarer Elsa Lundanes.

- Et Marie Curie-senter er altså først og fremst et treningssenter for doktorgradsstudenter, sier hun. Tyge Greibrokk opplyser at pengene fra EU innebærer at åtte doktorgradsstudenter fra EU/EØS-området kan komme til instituttet i løpet av de neste fem årene for å forske og studere i seks måneder hver.

Anvendt tema

- Hva er årsaken til at analytisk kjemi fikk innvilget søknaden om å bli et slikt senter?
- En årsak er temaet vi forsker på, sier Lundanes. Hun forteller at temaet er utvikling av miniatyrisert utstyr for kvalitetskontroll av vann, og analytisk kjemi blir det første Marie Curie-senteret som forsker på dette området.
Feltet ligger innenfor EU-programmet Energy, Environment and Sustainable Development.

- Å ha gode og raske metoder for å analysere vannkvalitet er viktig både for det offentlige og for industrien, sier hun. Vannforurensning etter oversvømmelsene på Østlandet denne høsten er et av eksemplene de fire viser til for å illustrere anvendelsen av forskningen. De trekker fram akvakultur som et eksempel på en industri hvor høy vannkvalitet og raske og nøyaktige analysemetoder har stor betydning.

Dyktige stipendiater

Gruppen oppnådde 85 av 100 poeng i den faglige vurderingen. Tyge Greibrokk forteller at minstekravet for å bli tatt i betraktning er 71 poeng.

- En årsak til at vi skårer såpass høyt er stor internasjonal aktivitet, sier han. Deltakelse i internasjonalt samarbeid, artikler publisert i internasjonale tidsskrifter og foredrag på internasjonale konferanser er blant kriteriene man ser på når søknader vurderes.

Walter Lund peker på den betydningen det har hatt at gruppen har og har hatt dyktige stipendiater de siste årene. - Dyktige stipendiater er en viktig årsak til at arbeidet vårt holder en såpass høy kvalitet, sier han.

De fire representantene vi møtte, var glade og stolte over støtten fra EU, men ikke spesielt overrasket. - Vi har arbeidet hardt og føler at dette er noe vi har fortjent, sier Elsa Lundanes.

Emneord: Forskning Av Grethe Tidemann
Publisert 12. des. 2000 16:07 - Sist endret 10. des. 2008 14:42
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere