Lukk skapene - spar UiO for millioner

- Lukk avtrekksskapene i laboratoriene når disse ikke er i bruk og spar Universitetet i Oslo for energiutgifter i million-klassen, oppfordrer teknisk sjef Kirsten Lindberg.

- Dersom den enkelte bruker skapene riktig, vil de fungere bedre for alle, påpeker Vidar Blekastad, som er verne- og driftsansvarlig på Kjemisk institutt.
Foto: Ståle Skogstad

I de mange laboratoriene omkring på UiO er avtrekksskapene en uunnværlig del av utstyret. I disse arbeides det daglig med kjemikalier og løsemidler, til dels giftige og kreftfremkallende stoffer. Biologibygningen har 600 slike avtrekksskap, Kjemibygningen 400, og det er mange skap også i Fysikkbygningen, Domus Medica, ZEB-bygningen og i flere andre bygninger. Til sammen finnes det om lag 2000 avtrekksskap på hele UiO.

Stort energitap

- Ventilasjonen går døgnkontinuerlig i alle laboratoriebygningene, i motsetning til i de øvrige av universitetets bygninger. Avtrekksskapene er "arbeidsskap", det vil si at brukeren står med en lukeåpning på 30 cm og arbeider med hendene inne i skapet. Når avtrekksskapene ikke er i bruk, skal de lukkes nesten helt igjen. Bare en åpning på fem cm skal sørge for avtrekk. Da er det bare 1/6 del av luften som sirkuleres i forhold til når systemet går for fullt, forteller Lindberg.

Når skapene lukkes, reduseres energiforbruket fra 5 kilowatt i timen til bare 0,8 kilowatt. 5 kilowatt koster to kroner timen. - To kroner for en time høres kanskje ikke så mye ut. Men når vi ganger dette beløpet med 2000 som er det antall avtrekksskap som finnes på UiO, koster denne ventilasjonen universitetet nesten 100 000 kroner i døgnet. Når folk ikke husker på å lukke skapene, men lar ventilasjonen gå for fullt også når skapene ikke er i bruk, betyr det et stort og unødvendig forbruk av energi. I løpet av et år kan universitetet spare flere millioner kroner på energibudsjettet om avtrekksskapene lukkes når de skal. I kjemi- og biologibygningene er det for øvrig heller ikke installert anlegg for varmegjenvinning, påpeker Lindberg.

Miljøaspekt

UiO er med i et ENØK-nettverk som er etablert mellom alle universitetene i Norge. Nettverket, som er finansiert av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), har som formål å redusere energibruken ved universitetene. - Jeg mener at det å få brukerne av UiOs laboratorier konsekvent til å stenge avtrekksskapene når de ikke er i bruk, er et godt og viktig tiltak for å spare energi. Nå er det om å gjøre at vi får med brukerne på dette, understreker Lindberg.

Brukernes ansvar

Overingeniør John Stensrud ved Teknisk avdeling har samarbeidet nært med verneombudene ved alle universitetets bygninger som har laboratorier.
- Verneombudene har kommet til oss og sagt at avtrekksskapene ikke fungerer som de skal. Vi har derfor hatt en full gjennomgang av disse i Kjemibygningen og skal nå ta for oss Biologibygningen. Vår oppgave er å få skapene til å fungere, men det er brukernes ansvar å redusere energiforbruket, dvs. å senke luken når skapet ikke er i bruk, sier han.

Stensrud peker på at det særlig er de nye studentkullene som er på laboratoriene bare noen uker i slengen, som ikke er bevisste nok i bruken av avtrekksskapene. - Vi sliter med å få folk til å bruke avtrekksskapene riktig. Det er mye å spare på at de som arbeider på laboratoriene, husker å lukke skapene før de går hjem etter endt arbeidsdag.

Emneord: Energi, energisparing Av Trine Nickelsen
Publisert 13. des. 2000 15:09 - Sist endret 10. des. 2008 15:26
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere