Nyheter fra september

Publisert 29. sep. 2011 09:54

En ekstern konsulent skal lede omstillingsprosjektet internt handlingsrom.

–Tilfører UiO kompetanse og avlaster vår egen ledelse, påpeker universitetsdirektør Gunn-Elin A. Bjørneboe .

– Dyrt og unødvendig, mener et flertall av de tillitsvalgte.

Publisert 27. sep. 2011 15:05

Dei vitskaplege tilsette som først blei tilsette som universitetslektorar kan mista retten til forskingstermin. Det går fram av eit framlegg som leiinga ved Det humanistiske fakultetet kjem med til fakultetsstyret denne veka. – Sjokkerande og frykteleg dårleg for arbeidsmiljøet, meiner filosofiprofessorane Tove Pettersen og Øyvind Rabbås.

Publisert 27. sep. 2011 11:33

Andelen midlertidige ansatte ved UiO skal ned, men det er uklart hvor mye. – Virksomheten ved universitetene er innrettet slik at vi opplever det som urealistisk å få midlertidigheten ned på gjennomsnittet for arbeidslivet totalt, sier personaldirektør Anita Sandberg.

Publisert 27. sep. 2011 11:07

Siv Nordrum sluttar som kommunikasjonsdirektør ved Universitetet i Oslo frå årsskiftet. Etter det Uniforum kjenner til, går ho til ei nyoppretta stilling som kommunikasjonsdirektør i Statistisk sentralbyrå.

Publisert 25. sep. 2011 11:24

Marianne Reusch frå Institutt for privatrett ved UiO tok førsteplassen i landsdelsfinalen i Forskar-Grand Prix i Chateau Neuf i går med ei forelesing om allemannssretten. På andreplass kom Mikkel Christensen frå Kjemisk institutt og Kulturhistorisk museum.Han song seg inn i publikum sine hjarte med ei vise om korleis gamalt treverk i fornminne frå vikingtida kan reparerast.

Publisert 23. sep. 2011 11:42

Publikum strømmer til Forskningstorget på Universitetsplassen. På standen til Kjemisk institutt handler det blant annet om selvrensende golfballer og om det kan være en idé å koke te av tånegler.

Publisert 23. sep. 2011 00:05

– Dei forskarane som ikkje nyttar høvet til å formidla, snyter seg sjølve for ei stor glede. Det meiner økonomiprofessor Kalle Moene ved Universitetet i Oslo. I dag får han tildelt Forskingsrådets pris for framifrå formidling på 250 000 kroner.

Publisert 21. sep. 2011 13:30

Kjemiprofessor Trygve Ulf Helgaker mottar i kveld Norges forskningsråds pris for fremragende forskning. I tillegg til å være Norges mest siterte kjemiker, er han trolig den norske kjemiker som har vunnet flest nasjonale og internasjonale priser.

Publisert 21. sep. 2011 12:48

Bør menneskerettane få eit sterkare vern gjennom Grunnlova, og i så fall: Korleis skal det gjerast? Eit seminar på Litteraturhuset nyleg avdekte mange ulike syn på desse spørsmåla.

Publisert 20. sep. 2011 13:18

Universitetsbiblioteket disponerer tusenvis av elektroniske kjelder, men det er ikkje alltid så lett å vite korleis ein skal finne det ein leitar etter. No skal søketenesta Primo gjere det enklare.

Publisert 20. sep. 2011 09:50

 Universitetet har hyret inn Ingar Pettersen som leder for prosjektet Internt handlingsrom (IHR).

– At jeg kommer utenfra og kan se ting med nye øyne, kan være en fordel, mener han.

 

Publisert 19. sep. 2011 12:34

Fire nordiske land samarbeider om masterstudiet The Religious Roots of Europe. – Faget kan inspirere til økt vennskap og kontakt mellom kristendom, jødedom og islam i dag, tror UiO-koordinator og professor Stig Frøyshov. Nylig uteksaminerte Nils H. Korsvoll er svært fornøyd med studievalget.

Publisert 16. sep. 2011 09:55

Parkanlegget på Blindern er kåret til Årets grønne park 2011.

– At uteområdene på Blindern brukes av veldig mange mennesker, gjør jobben ekstra inspirerende, kommenterer leder for parkanlegget, Jorun Hovind.

Publisert 15. sep. 2011 12:20

I dag opnar utstillinga ”Byen og Blindern” i Nasjonalmuseets arkitekturavdeling i Kvadraturen. Der kan me bokstavleg talt leggja Oslo for våre føter for nærare å sjå samanhengen mellom universitetsbygningane og byen.

Publisert 13. sep. 2011 15:30

Forskere ved Universitetet i Oslo har konstatert at den italienske spurven er en blanding av gråspurv og middelhavsspurv. At en ny, levedyktig art oppstår som et resultat av paring mellom to ulike arter, er et uhyre sjeldent fenomen i dyreriket.

Publisert 13. sep. 2011 14:18

Sju personar blei sende med ambulanse til Legevakten etter ein gasslekkasje i underetasjen i Geologibygningen på Blindern i formiddag. Heile bygningen er evakuert resten av dagen fordi den må luftast ut. Det opplyser innsattsleiar Morten Henriksen ved Oslo politikammer til Uniforum.  

Publisert 13. sep. 2011 11:40

Verken rektor eller universitetsdirektøren er noen gode forsvarere av den akademiske friheten, synes professor Kristian Gundersen . Han sitter i panelet når Uniforum inviterer til debatten ”Pressefrihet, ytringsfrihet og akademisk frihet ved skandinaviske universiteter”.

Publisert 9. sep. 2011 14:21

– Arbeidet med romanen og den seinare filmen ”Hard asfalt” er noko av det kjekkaste me har gjort i heile forskarkarrieren vår. Det seier kriminologiprofessorane og forfattarane Cecilie Høigård og Liv Finstad ved UiO, 25 år etter filmpremieren på ”Hard asfalt.” I helga blir filmen vist på Cinemateket i Oslo.

Publisert 9. sep. 2011 13:32

Maktslikkende og servil, eller en avis som aktivt spar opp konflikter? Meningene er delte hos respondentene på Uniforums leserundersøkelse. Samtidig viser undersøkelsen at avisen er svært mye lest blant UiOs ansatte.  

Publisert 7. sep. 2011 15:44

– Det er berre diskusjon om taxiløyve, godkjenning av skjenkeløyve eller sal av offentleg eigde kraftselskap som får Oslo bystyre til å ha noko som liknar ein næringsdebatt. Denne kraftsalva kom Arbeidarpartiets Håkon Haugli med i ein debatt om nyskaping i Forskingsparken i formiddag.

Publisert 5. sep. 2011 23:16

Mest 500 unge studentar og eldre akademikarar hadde ein felles møteplass i går ettermiddag. Møteplassen var Sophus Lies auditorium  på Universitetet i Oslo, og det felles målet var å høyra den akademiske superstjerna Noam Chomsky.

Publisert 3. sep. 2011 16:23

Etter vorspiela og festmøtet i Universitetets aula var det fest for mange tusen på Blindern. Bigbang-vokalisten Øystein Greni spelte opp til fest og inviterte mellom anna musikarvennen Lars Lillo Stenberg opp på scenen.

Publisert 2. sep. 2011 18:49

– Høge ambisjonar innanfor utdanning og forsking er det usynlege reisverket i eit kvart universitet. Det unge universitetet i Christiania hadde ambisjonar. Universitetet i Oslo anno 2011 har store ambisjonar, sa rektor Ole Petter Ottersen i talen sin under markeringa av 200-årsjubileet i Universitetets aula i ettermiddag.