UiO-professor får NFRs forskningspris

Kjemiprofessor Trygve Ulf Helgaker mottar i kveld Norges forskningsråds pris for fremragende forskning. I tillegg til å være Norges mest siterte kjemiker, er han trolig den norske kjemiker som har vunnet flest nasjonale og internasjonale priser.

− Det er en stor ære å motta Forskningsrådets pris for fremragende forskning, sier professor Trygve Ulf Helgaker.

Foto: Ola Sæther

 Tildeling av prisen for fremragende forskning er høydepunktet på Forskningsrådets årlige festaften, som arrangeres i Oslo Konserthus i kveld.

Prisen, som består av en million kroner og bronsestatuen Liggende Møbius, deles ut av forskningsminister Tora Aasland.

Prisen skal ifølge vedtektene belønne forskning av høy kvalitet, og være en inspirasjonskilde til videre innsats. Det er også en forutsetning at pengene benyttes til forskning eller til videre kvalifisering i forskning.

Besøk og reiser

– Jeg er veldig glad, kommenterer årets vinner, kjemiprofessor Trygve Ulf Helgaker ved Universitetet i Oslo.

Det er et par uker siden han fikk vite om prisen, og han har rukket å reflektere over hva pengene skal brukes til. Først og fremst ønsker han å bruke dem til å fremme forskningssamarbeid.

– Midlene vil gjøre det mulig for oss å invitere flere forskere på besøk og større rom for å reise ut og besøke andre forskergrupper, sier han.

Alternativ til dyr og farlig forskning

Trygve Helgaker arbeider med kvantekjemi og molekylær elektronstruktur, spesielt med utvikling og anvendelse av metoder for kvantemekaniske simuleringer av molekylære systemer.

"Alternativ til dyr og farlig forskning" er overskriften i pressemeldingen fra Norges forskningsråd i forbindelse med pristildelingen.

Kjemiske eksperimenter som blir for kostbare, farlige eller umulige, kan man likevel gjennomføre trygt og kostnadseffektivt, takket være Trygve Helgakers forskning. Prisvinneren har med stort hell forenklet kompliserte, kjemiske beregninger, forteller Forskningsrådet i sin pressemelding.

Trygve Helgaker beskrives som en kjemiker uten laboratorium.

Han benytter kvantemekanikk for å simulere kjemiske reaksjoner og egenskaper. Den store utfordringen med matematiske simuleringer av kjemiske fenomener, er at en liten økning i nøyaktigheten øker datamaskinenes regnetid titusenvis av ganger, noe som blir kostbart og upraktisk. Helgaker har arbeidet med å finne de riktige metodene for å forenkle disse komplekse regnestykkene, som kan beskrive for eksempel egenskaper til biologiske molekyler eller reaksjoner i fjerne himmellegemer.

I pressemeldingen framheves også Helgakers innsats sammen med skandinaviske forskere for å bygge opp Dalton, et dataprogram for kvantekjemiske beregninger. Programmet benyttes i dag av over totusen forskergrupper over hele verden.

Vinner av UiOs forskningspris

Trygve Ulf Helgaker tok doktorgrad i kjemi ved Universitetet i Oslo i 1986. Etter postdoktoropphold ved University of Minnesota og Aarhus Universitet ble Helgaker i 1989 ansatt ved Kjemisk institutt, hvor han har vært professor siden 1993.

Siden 2007 har Helgaker ledet Osloavdelingen av Senter for teoretisk og beregningsbasert kjemi, et senter for fremragende forskning som Universitetet i Oslo deler med Universitetet i Tromsø.

Helgaker er Norges mest siterte kjemiker. Han er medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi og innehaver av en rekke nasjonale og internasjonale vitenskapelige verv.  

Helgaker har vunnet mange priser for sin forskning, blant de gjeveste er forskningsprisen til Universitetet i Oslo i 2006.

Av Grethe Tidemann
Publisert 21. sep. 2011 13:30 - Sist endret 21. sep. 2011 14:11
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere