– Nå kan vi fokusere på her og nå

Museumsdirektør Rane Willerslev er glad for Universitetsstyrets vedtak om å diskutere alternative løsninger for utbygging av Kulturhistorisk museum.

MUSEUM PÅ VENT. Museumsdirektør Rane Willerslev er ingen motstander av en Bjørvika-løsning, men mener måten utbyggingen har vært planlagt på, har ført til at museet er blitt satt på vent.

Foto: Ola Sæther

– Jeg ser på dette som en erkjennelse fra universitetets side av at museet har bruk for å fokusere på det som er her og nå, etter at det i mange år har vært et fokus på utflytting. Museet har nå bruk for å utøve sin rolle som samfunnsaktør, nemlig å skape spennende utstillinger, sier museumsdirektør Rane Willerslev.

Universitetsstyret vedtok denne uka å diskutere andre alternativer enn Bjørvika for Kulturhistorisk museum. I vedtaket heter det at  ”Universitetsstyret gir universitetsdirektøren en anledning til å diskutere alternative utbyggingskonsept for Kulturhistorisk museum, uavhengig av styrets tidligere vedtak om flytting av vikingskipene, og ber om at saken kommer tilbake til styret.”


Ingen tidshorisont

Willerslev sier at Bjørvika ikke er tilsidesatt som en ideell løsning, men peker på at prosjektet mangler en tidshorisont.

– Denne bekymringen har jeg meldt inn til universitetsledelsen. Denne løsningen har så mange ukjente faktorer, som om skipene overhodet kan flyttes, om tomten i det hele tatt fungerer eller om det finnes finansiering. Det er helt avgjørende at vi har slike faktorer klart for oss og at vi har en klar tidshorisont. Når det gjelder Bygdøy-løsningen, kan en delt løsning være aktuell, men en totalløsning på Bygdøy er utelukket, sier museumsdirektøren.


Museet på vent

Willerslev sier utflyttingsprosjektet har bidratt til at hele museet er blitt satt på vent.

– Utflyttingen har gjort at man har hatt fullstendig arkaiske utstillinger, og den stillstanden kan man ikke bli værende i. Etter dette vedtaket kan vi begynne å fokusere på det kreative, sette i gang spennende utstillinger i de byggene vi har og utvikle museet internt, sier museumsdirektøren.

– Hva er grunnen til at man likevel bør bygge ut museet, etter din mening?

– Kulturhistorisk museum er spredt utover hele Oslo. Det har ikke lokaler, i sin nåværende form, som tilfredsstiller våre behov. I tillegg er hovedbygningen fylt opp med kontorer. Dette er reelle problem, men spørsmålet er måten man har gått til problematikken på. Går man for en utbygging, er det viktigste å få utredet hvordan vi skal få tilfredsstilt vårt behov innenfor en tidshorisont som er akseptabel.


– Museet har stort potensial

Willerslev overtok som museumsdirektør i høst. Den danske 39-åringen kom fra stillingen som leder for De etnografiske samlinger ved Moesgård Museum i Århus. 

– Hvilket inntrykk har du så langt av Kulturhistorisk museum?

– Det er en fantastisk base å bygge på. Både den forskningsmessige og formidlingsmessige fagligheten er kjempehøy. Det som er viktig nå, er å la denne fagligheten komme til syne. Dette har Bjørvika-prosjektet på mange måter forhindret. De arkaiske utstillingene som museet har vært preget av, er et uttrykk for at man har vært underlagt et utflyttingsprosjekt som ikke er realisert, men innad i museet sprudler det av energi og kreativitet, som venter på å bli utløst. Mitt fokus vil være å utløse dette potensialet. Jeg har stor tiltro til at dette kan bli et kjempespennende sted, sier Willerslev.


Aktiv aktør i kulturdebatten

– Det vil også være viktig for museet å være en aktiv aktør i kulturdebatten, med gode, faglige argumenter. Nå er det bare utbyggingsprosessen som er synlig i pressen. Jeg tror vi kan se fram til en tid hvor Kulturhistorisk museum, både med sine utstillinger, men også med sine innslag i det offentlige rom blir mye mer aktivt, sier museumsdirektøren.

Emneord: Museene Av Helen Hillevi Ruud
Publisert 8. des. 2011 14:08 - Sist endret 8. des. 2011 15:35
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere