UiO utpeker 13 universitetsskoler

Universitetet i Oslo har utpekt 13 ungdomskoler og videregående skoler i Oslo og Akershus til universitetsskoler. – De skal bidra til å spre god praksis, sier Tone Dyrdal Solbrekke ved Lektorprogrammet.

LANSERTE UNIVERSITETSSKOLER: Helen Bråten (t.v.), Tone Dyrdal Solbrekke og Ylva Sørlie  ved Lektorprogrammet ved UiO oppfordret i april  ungdomsskoler og videregående skoler i Oslo og Akershus til å søke om å bli universitetsskoler.Nå har UiO gitt 13 skoler status som universitetsskoler. (Arkivfoto)

Foto: Ola Sæther

Det var tidligere i år Universitetet i Oslo gjorde det kjent at skoler i Oslo og Akershus kunne søke om å bli universitetsskoler.13 av skolene har nå altså kommet gjennom nåløyet.

Formålet med universitetsskolesatsingen er å styrke både Lektorprogrammet ved UiO og skolene gjennom bedre integrering av praksis og de ulike elementene i utdanningen, men også kompetansen og det pedagogiske utviklingsarbeidet ved skolene. Dette vil lede til bedre og mer omfattende kompetanse blant studentene når de har fullført studiene sine, og bedre pedagogisk kvalitet ved skolene, står det i en pressemelding.

Stor rift om deltakelsen

– Det er både svært gledelig og en god illustrasjon av styrken i prosjektet at det er såpass stor rift om deltakelsen. Dette har medført at vi har måttet foreta vanskelige

Disse skolene er blitt universitetsskoler:

Oslo:

Bjerke videregående skole

Lamberseter videregående skole

Stovner videregående skole

Ullern videregående skole

Ris ungdomsskole

Akershus:

Nesodden videregående skole

Ingieråsen ungdomsskole

Flåtestad ungdomsskole

Asker videregående skole

Lillestrøm videregående skole

Jessheim videregående skole

Rosenvilde videregående skole

Ringstadbekk ungdomsskole

 

 

 

avveininger og valg blant flere svært sterke skoler, og vi håper at flere av de som ikke fikk plass i denne runden kommer til i nær fremtid, sier faglig leder Tone Dyrdal Solbrekke ved Lektorprogrammet.

Solbrekke understreker at formålet med skolene er å skape ringvirkninger som over tid vil bidra til kvalitetsheving ved mange av skolene i regionen:

– Ett av kriteriene for å bli universitetsskole er en forpliktelse til å bidra til spredning av god praksis. Vi er nødt til å samarbeide med noen få skoler av gangen for å sikre

kvalitet og effektivitet, men prosjektet vil på sikt skape ringvirkninger som kommer alle skolene til gode, sier Solbrekke.

Element i Senteret for fremragende utdanning

Universitetsskolene er et viktig element i det nye Senteret for fremragende utdanning som NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) tildelte UiO og Universitetet i Tromsø i forrige uke. Det nye senteret, «Centre for Professional Learning in Teacher Education», forutsetter en dyp integrasjon av forskning, utdanning og praksis i samarbeid med UiT. UiT har også bistått UiO med kvalitetssikring da universitetsskolene ble valgt ut.

– Tildelingen av det første SFU var en verdig avslutning av UiOs studiekvalitetsår.  Vi har som uttalt målsetting at Lektorutdanningen skal være godt integrert, forskningsbasert og profesjonsrelevant. Universitetsskolene bidrar til å sikre det tette samarbeidet med skolesektoren som dette krever, understreker rektor Ole Petter Ottersen ved UiO.

 

 

 

Emneord: Undervisning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Studentforhold
Publisert 20. des. 2011 11:28 - Sist endret 20. des. 2011 13:21
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere