– IHR bør fokusere på samlet innsparing

– Fokuset i IHR-prosessen må være å effektivisere oppgaver istedenfor å bygge ned funksjoner og enheter, sier seniorrådgiver i Regnskapsseksjonen, Lars Tallberg .

EFFEKTIVISERE OPPGAVER. – Hvis oppgaver skulle tas av enhetene der det er unødvendig, ville det ført til færre midler til forskning og utdanning, sier Lars Tallberg i Regnskapsseksjonen.

Foto: Helen Hillevi Ruud

Når Sentraladministrasjonen i disse dager gjennomgår sine rutiner i prosjektet Internt handlingsrom (IHR), er målet å frigi mest mulig midler til forskning og utdanning.

Målet i et tre års perspektiv, som kom fram på allmøtet for ansatte i november, er at 10 prosent av driftsbudsjettet på 500 millioner skal overføres til forskning og utdanning de neste tre årene. I 2012 skal 10 millioner kroner kuttes. Det utgjør 1,4 prosent av driftsbudsjettet.


– En besparelse totalt sett

– Der hvor vi unødvendig involverer enhetene lokalt i ulike rutiner og hvor vi, etter en rutinegjennomgang, finner ut at vi kan løse det bedre sentralt, bør vi gjøre dette selv om det medfører mer kostnader for det sentrale, fordi dette totalt sett er en innsparing for Universitetet i Oslo, sier Lars Tallberg, som også tok opp spørsmålet på allmøtet.

– Det som er utfordringen, er å gå igjennom rutinene og være enige om det som er unødvendig. Det viktigste er å finne løsninger som sikrer formålet med virksomheten Universitetet i Oslo, sier Tallberg.

– For vår del er vi i en prosess hvor vi går igjennom utvalgte rutiner for å identifisere tidstap og mulige forbedringer og forenklinger. Dette er en prosess vi må gjøre sammen, og ikke uavhengig av hverandre. Medarbeiderne må kjenne seg igjen i endringene som blir gjort. Vi føler også at vi blir aktivt involvert i prosessen. Jeg tror alle er positivt innstilte til at man faser ut oppgaver som er unødvendige, mener Tallberg.


Mindre rapportering

Tallberg nevner økonomirapportering som en av oppgavene det skal gjøres mindre av i enhetene.

– Tidligere har enhetene måttet rapportere i detalj på mange ulike økonomiske kriterier hver måned. Nå rapporterer de hvert tertial og forklarer systemmessige eller planmessige avvik, forklarer Tallberg.

Resultatet er ifølge Tallberg hevet kvalitet på innholdet i økonomirapporteringen og en bedre styring for universitetet.

– På denne måten har vi hentet ut en gevinst og samtidig innhentet nok informasjon til å beholde styringen av virksomheten Universitetet i Oslo. Dette er et eksemplel på at gjennomgangen av rutinene i Sentraladministrasjonen er hensiktsmessig og ønskelig, sier Tallberg.

 

 

BEST MULIGE LØSNINGER. – IHR vil være opptatt av å finne fram til de beste løsningene, sier IHR-leder Ingar Pettersen. Foto: Ola Sæther

Arbeider videre med forslag

– IHR vil arbeide videre med forslag som skal gi innsparingseffekter, også i de sentrale enhetene, forsikrer prosjektleder for Internt handlingsrom, Ingar Pettersen.

– IHR vil, som Tallberg fremhever, være opptatt av å finne fram til de beste løsningene, enten disse innebærer sentralisering eller desentralisering, sier Pettersen.

– Prosjektet vil gjøre vurderinger av eksakt bemanningsbehov med hensyn til de løsningsforslag som blir vedtatt. I noen tilfeller vil sentralisering av oppgaver føre til behov for økt bemanning i sentrale enheter. Da vil dette bli vurdert og innarbeidet. Innsparingen på 10 mill. for 2012 vil imidlertid ikke påvirkes av dette, sier Pettersen.

Emneord: Personalbehandling/politikk, IHR, Universitetspolitikk Av Helen Hillevi Ruud
Publisert 13. des. 2011 14:47 - Sist endret 22. mars 2013 12:10
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere