Norge og India satser på fornybar energi

Tre prosjekter med norske og indiske partnere får 18 millioner kroner i støtte fra Forskningsrådet. Forskningsmiljøer ved UiO deltar i et prosjekt for lagring av CO2, melder Forskningsrådet.

VARME FRA HIMALAYA: Ett av forskningsprosjektene skal utnytte varme fra Himalaya til oppvarming av hus via varmepumper og ved å lagre energi.

Foto: Andrew Meakin, Flickr

Det er SINTEF Petroleumsforskning som leder prosjektet der også UiO-forskere deltar. Fjell langt under bakken kan sprekkes opp for å få mer gjennomstrømning. Mer fundamental kunnskap er sentral for miljøanvendelser som å utnytte jordvarme bedre og få plass til mer lagret CO2. Kunnskapen kommer også til nytte for å få ut mer naturgass fra reservoarene.

Prosjektet skal gjøre både teoretiske beregninger og laboratorieforsøk. Målet er å kunne forutsi hvordan fjellet vil sprekke opp når væske sprøytes inn i reservoaret. Anvendelsene er relevante både i India og i Norge.

Bølgekraft og varme fra Himalaya

Det to andre forskningstemaene handler om geotermisk energi og bølgekraftverk. Det sistnevnte prosjektet, som også ledes av SINTEF, skal gjøre avanserte matematiske beregninger og laboratorieforsøk for å finne den beste løsningen av et bølgekraftverk kombinert med en molo. Resultatene kan gi mer fornybar energi langs kysten i India.

Prosjektet som skal se på hvordan det er mulig å utnytte geotermisk energi, dreier seg om å hente varme i Himalaya. Klimaet i den indiske delen av Himalaya er varmt om sommeren og kaldt om vinteren. Under bakken ligger store mengder varme som kommer opp i dagen i flere hundre varme kilder. Her ligger et stort potensial for å varme opp hus via varmepumper og ved å  lagre energi.

Norges Geotekniske Institutt leder prosjektet, som skal vise hvordan geotermisk energi kan utnyttes i praksis og hvordan varme kan lagres under bakken. Det skal gjøre omfattende undersøkelser, bore hull og lage en simuleringsmodell. Prosjektet skal også gjøre en kostnads- og livssyklusanalyse.

Prioriterer India

Bakgrunnen for samarbeidet er at India er et av landene regjeringen har prioritert for mer norsk forskningssamarbeid gjennom strategien «Muligheter i Mangfold» fra 2009, og programmet INDNOR i Forskningsrådet. Med sterke teknologimiljøer er landet en potensiell partner for mange norske teknologimiljøer innenfor forskning og næringsliv.

Forskningsrådet stimulerer til tettere norsk-indisk samarbeid og lyste tidligere i år ut midler innenfor fornybar energi og CO2-håndtering i et samarbeid mellom programmene INDNOR og RENERGI. Prosjektene skulle ha norske og indiske partnere som samarbeider om forskning og utvikling med et kommersielt potensial. Det kom inn 13 søknader til utlysningen.

– Lovende

– Søknadene viser at det allerede er et bredt samarbeid mellom norske og indiske miljøer. Dette er veldig lovende for fremtidig samarbeid. De tre prosjektene som nå får støtte har alle potensial for teknologiske gjennombrudd og kommersiell utnyttelse i begge land, sier avdelingsdirektør Rune Volla i Forskningsrådets avdeling for energi.

Prosjektene har fått til sammen 18 millioner kroner i støtte over tre år fra 2012.

 

Emneord: Energi, India, Miljøforskning, Geologi
Publisert 16. des. 2011 10:45 - Sist endret 16. des. 2011 11:07
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere