Tromsø best på kvinnelige professorer

Trappen er lang og bratt, men noen legger forholdene bedre til rette enn andre: Ny statistikk viser at Universitetet i Tromsø (UiT) er best i landet på å rekruttere kvinner til professorstillinger.

27, 4 prosent av professorer ved UiT er kvinner. Det viser tall fra Database for statistikk for høgere utdanning (DBH).

Andelen kvinnelige professorer ved universitetene, 2011, i prosent:

1. Universitetet i Tromsø: 27,4

2. Universitetet i Oslo: 26,0

3. Universitetet i Bergen: 22,7

4. Universitetet i Agder: 22,2

5. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU): 19,8

6. Universitetet i Stavanger: 19,1

7. Universitetet for miljø og biovitenskap: 18,2

8. Universitetet i Nordland: 17,3

Til sammen: 23,0

Kilde: DBH

– Vi er blant de aller beste i Vest-Europa, sier prorektor Curt Rice.

Det er flest kvinnelige professorer ved det største fakultetet ved UiT, Det helsevitenskapelige fakultet, som kan skilte med at kvinner innehar 86,8 professorstillinger.

Universitetsstyret har som mål å ha 30 prosent kvinner i vitenskapelige toppstillinger, altså professor og dosentstillinger, innen 2013.

– DBH-statistikken viser bare til professorstillinger. 50 prosent av våre dosenter er kvinner, så vi er faktisk enda nærmere målet, sier Rice.

Han har vært særlig engasjert i saken og har skrevet flere blogginnlegg om UiTs prosess med å få større likestilling i vitenskapelige toppstillinger.

Denne prosessen har blitt møtt med mye internasjonal oppmerksomhet, hvor ledende vitenskapelige tidsskrift som The Lancet, Science og Nature har rettet blikket mot Tromsø.

Også Europarådet og American Association for the Advancement of Science har vist interesse for dette arbeidet.

 

 

 

Emneord: Likestilling Av Tore Oksholen i Universitetsavisa
Publisert 16. des. 2011 16:36 - Sist endret 16. des. 2011 16:52
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere