Siv Nordrum: – UiOs ledelsesstruktur har tappet meg for energi

Det er med blandede følelser Siv Nordrum forlater UiO.

– Jeg er svært takknemlig for de fem årene jeg har fått være her, understreker den avtroppende kommunikasjonsdirektøren, men innrømmer at en ledelsesstruktur med uklare roller og fullmakter har tappet henne for energi.

TIL SENTRUM: I januar inntar Siv Nordrum kontoret hos Statistisk sentralbyrå i Kongens gate 6 i Oslo.

Foto: Ola Sæther

Siden høsten 2006 har Siv Nordrum ledet UiOs kommunikasjonsavdeling. Nå forlater hun stillingen til fordel for en nyopprettet stilling som kommunikasjonsdirektør i Statistisk sentralbyrå.  

– På hvilken måte har UiOs kommunikasjonsavdeling endret seg siden du tiltrådte i 2006?

– Vi er blitt en mer rendyrket kommunikasjonsavdeling, svarer Siv Nordrum.

Hun beskriver enheten som en fantastisk avdeling med medarbeidere som samarbeider godt.  

– Uten disse gode medarbeiderne hadde jeg ikke fått til noen ting, sier hun.

Siv Nordrum

Siv Nordrum ble ansatt som kommunikasjonsdirektør ved Universitetet i Oslo i september 2006.

Hun er utdannet journalist og har jobbet i NRKs nyhetsavdeling. Nordrum har også vært NRKs Asia-korrespondent i Beijing.

Under Kjell Magne Bondeviks andre regjering arbeidet Nordrum som statssekretær og taleskriver på Statsministerens kontor.

 

– I et intervju med Uniforum i 2006 beskrev du universitetet som underprofilert. Er UiO fortsatt underprofilert?

– Man kan selvfølgelig bli litt blind når man er innenfor, men jeg opplever at vi de siste årene har fått en spennende utvikling mot et mer tydelig og samfunnsengasjert universitet, svarer Siv Nordrum, og legger til at på dette området er hun ikke urolig.

– Universitetet har en rektor som legger stor vekt på synlighet, og de aller fleste er enige om at dette er viktig. Universitetets medieovervåking bekrefter også at universitetet blir stadig mer synlig i samfunnet.

Siv Nordrum forteller at hun har brukt omdømmeundersøkelsen fra 2008 som arbeidsredskap.

– Den viste at universitetet nyter stor respekt, men oppfattes som utydelig. Våre nærmeste samarbeidspartnere sa de ikke riktig visste hva universitetet holdt på med, og det syntes jeg var alvorlig.

Det er dette bildet Siv Nordrum tror er i ferd med å endre seg.

– Hva er du mest stolt over å ha utrettet som kommunikasjonsdirektør?

– Jeg er stolt over å ha rekruttert dyktige medarbeidere til avdelingen, svarer Siv Nordrum, som mener en blanding av folk med lang UiO-erfaring og friskt blod er positivt.

Hun omtaler arbeidet med å fornye UiOs nettsider som et av de viktigste prosjektene hun har initiert. 

– Jeg ble tidlig oppmerksom på at dette var et område det var viktig å gripe fatt i. Det har vært et krafttak av de sjeldne å gjennomføre webprosjektet, men resultatet er blitt flott.

­– Jeg er også stolt over at vi har modernisert det grafiske uttrykket, sier hun, og beskriver universitetets nye profil som renere og mer moderne enn den gamle.

Siv Nordrum trekker også fram det systematiske arbeidet med samfunns og mediekontakt for å synliggjøre UiO og fremme forskernes interesser.

– I alt dette arbeidet er forskerne trukket inn. Vi har for eksempel forsøkt å åpne dørene for større direkte kontakt mellom journalister og forskere. Vi følger godt med i nyhetsbildet og sender lister med relevante forskernavn og kontaktinformasjon til redaksjonene, forteller hun og nevner uro i araberverdenen og jordskjelvet i Japan som eksempler.

– Etter 22. juli ble svært mange UiO-forskere brukt i mediene, konstaterer hun.

Medieovervåkingen av UiO er et annet tiltak Siv Nordrum er glad for å ha satt i verk.  

– Medieovervåkingen bidrar også til intern synliggjøring, påpeker hun, og presiserer at det handler om å styrke en felles identitet.

Arbeidet med å skaffe økonomisk støtte til bestemte formål, det man på engelsk kaller fundraising, er også et felt hvor Kommunikasjonsavdelingen gjør framskritt, ifølge Nordrum.

– Dette er et langsiktig arbeid som handler om å sikre fremtidige inntekter, påpeker hun.

Hva synes du har vært mest utfordrende i stillingen som kommunikasjonsdirektør?

– Jeg har drevet mye med krisehåndtering, og jeg har sittet i den sentrale beredskapsgruppa. Dette har vært et viktig og meningsfylt, men samtidig et utfordrende arbeid, svarer Siv Nordrum.

 

UTFORDRINGER: – Noen av personalsakene har vært tunge, innrømmer Siv Nordrum.

– Er det noen saker som har vært spesielt vanskelige å jobbe med?

– Jeg vil ikke trekke fram enkeltsaker, men noen av personalsakene har vært tunge, innrømmer Siv Nordrum.

Ofte handler det om gamle forsømmelser, om konflikter som har fått pågå og utvikle seg altfor lenge.

– Men en del problemer vil det jo alltid være på en arbeidsplass med så mange mennesker, bemerker hun, og peker på at universitetet med 36 tusen studenter og ansatte kan sammenlignes med en norsk by.

I en slik sammenheng vil alle aspekter av menneskelivet vil være representert.

– Hvorfor forlater du jobben som kommunikasjonsdirektør på UiO?

– Jeg har brukt tid på å reflektere over hvorvidt jeg ville fortsette i en ledelsesstruktur som jeg har opplevd som tungrodd, med uklare roller og fullmakter, svarer Siv Nordrum.

Hun innrømmer at UiOs ledelsesstruktur med stadige omkamper har tappet henne for energi.

At ledelsesstrukturen ikke alltid har vært like lett å forholde seg til, betyr ikke at Siv Nordrum ikke har trivdes i jobben som kommunikasjonsdirektør.

– Universitetet er noe av det mest komplekse du kan tenke deg, med en rikdom som i seg selv er et eventyr. Jeg er veldig takknemlig for de fem årene jeg har fått være her, understreker hun.

Statistisk sentralbyrå

Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for statistikk om det norske samfunnet og for å samordne offisiell statistikk i Norge.

SSB har ca. 1000 ansatte. Rundt 600 holder til i Sjøfartsbygningen i Kongens gate i Oslo sentrum. De øvrige arbeider i SSBs lokaler i Kongsvinger.

 

Hvorfor ønsker du å jobbe for Statistisk sentralbyrå?

– Jeg er opptatt av at jobben min skal være samfunnsnyttig. Statistisk sentralbyrå påvirker i likhet med universitetet samfunnsdebatten, og det bidrar med faktaopplysninger til viktige beslutninger, svarer den avtroppende kommunikasjonsdirektøren.

Stillingen som kommunikasjonsdirektør i SSB er nyopprettet, og Nordrum tror hun vil få anledning til å påvirke stillingens innhold.

– I første omgang vil jeg bruke tid på å bli kjent med virksomheten og menneskene i Statistisk sentralbyrå.

– Hvordan har de siste ukene på universitetet vært?

– Jeg har stort sett bare holdt på med hyggelige ting, svarer Siv Nordrum. 

– Arbeidet med å skaffe økonomisk støtte til bestemte formål, det man på engelsk kaller fundraising, er også et felt hvor kommunikasjonsavdelingen gjør framskritt, ifølge Nordrum.

– Ikke minst har det vært mange å si farvel til. Det er mange jeg kommer til å savne, sier hun.

Den siste tiden har hun tatt ut alt hun har hatt til gode av fridager.

– Mellom to jobber er det godt å ta en liten pust i bakken, fastslår hun.

HJERTESUKK: – Jeg forstår ikke hvorfor populærvitenskapelig formidling er så vanskelig å måle og veie og belønne, sier Siv Nordrum.

 

– Har du noen tips til din etterfølger som universitetets kommunikasjonsdirektør?

– Jeg liker britenes slagord fra andre verdenskrig: «Keep calm and carry on». Det er et råd jeg vil bringe videre.

Og så vil jeg selvfølgelig råde min etterfølger til å fortsette arbeidet med å profilere universitetet som en tydelig og samfunnsengasjert aktør, svarer Nordrum.

– Spesielt formidlingen til allmennheten kan bli bedre, mener hun.

Siv Nordrum beskriver innsatsen til forskningsmagasinet Apollon som fantastisk, men påpeker at dette er en liten enhet. Et universitet som Cambridge har tjue toppjournalister som arbeider med formidling på heltid.

– Jeg skulle ønske at populærvitenskapelig formidling lønte seg mer. Jeg forstår ikke hvorfor dette skal være så vanskelig å måle og veie og belønne.

God, populærvitenskapelig forskningsformidling bidrar til å støtte opp under all virksomhet på universitetet. Den gjør det lettere å skaffe ekstern finansiering, og den gjør at mennesker får lyst til å arbeide og studere her.

Av Grethe Tidemann
Publisert 16. des. 2011 14:41 - Sist endret 16. des. 2011 15:29
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere