Januar

Publisert 31. jan. 2008 10:01

Et møysommelig, kostbart og tidkrevende arbeid er over. Etter sju år kan publikum igjen beundre de praktfulle sledene og slededragene i Vikingskipshuset på nært hold.

Publisert 30. jan. 2008 17:32

Universitetsledelsen vil vise sin takknemlighet overfor Jens Ulltveit-Moe, som gir 50 millioner kroner til nytt veksthus på Tøyen, blant annet ved å tilby ham bruk av vinkjeller på Tøyen hovedgård. Investoren setter stor pris på forslaget.

Publisert 30. jan. 2008 14:48

- Den letteste måten å få et større lønnsopprykk på ved UiO, er å ta et valgt lederverv i fire år, mener leder for fagforeningen Parat ved UiO, Ole Martin Nodenes. - Praksis er blitt at instituttledere og dekaner beholder lederlønna nærmest uendret når de går tilbake til sine stillinger, hevder han. Assisterende personaldirektør Johannes Falk Paulsen deler ikke Nodenes oppfatning.

Publisert 30. jan. 2008 09:34

Det fattige afrikanske landet Malawi har klart å få vaksinasjonsprogramma sine ut til ein større del av innbyggjarane enn det India har klart. Det skjer trass i at India har ein stor vaksineproduserande industri og eit betre rusta helsesystem. Forskarane Sidsel Roalkvam (biletet) og Desmond McNeill ved Senter for utvikling og miljø ved UiO har fått 10 millionar kroner frå Forskingsrådet for å finna forklaringa på dette.

Publisert 29. jan. 2008 09:34

- Utfordringer knyttet til lærerrollen og lærerutdanningen er noe vi ønsker å prioritere. Som statsråder i Kunnskapsdepartementet opplever vi at disse to temaene hele tiden dukker opp i diskusjonene om skolen og høyere utdanning, sier Tora Aasland og Bård Vegar Solhjell. Regjeringen har besluttet av den vil legge fram en stortingsmelding om læreren og lærerutdanningen rundt årsskiftet 2008 - 2009.

Publisert 28. jan. 2008 13:16

- Universitetet i Oslo vil få sjansen til å utvikla sin eigen profil meir enn det det har høve til i dag. Det meiner professor Peter Maassen blir konsekvensen dersom forslaga til Stjernø-utvalet blir gjennomført. Han var den einaste frå UiO som satt i dette utvalet.

Publisert 23. jan. 2008 15:36

Nye tall fra SSB viser at Universitetet i Oslo har størst nedgang i antall studenter av alle lærestedene i Norge. Også Høgskolen i Oslo har nedgang i studenttallet. Universitetet i Oslo hadde høsten 2007 27 726 studenter, nesten 2000 studenter færre enn året før, melder NRK Østlandssendingen.

Publisert 23. jan. 2008 10:04

- Stjernø-utvalets forslag om å innføra ekstern styreleiar kan ikkje sjåast på som noko anna enn eit åtak på det akademiske sjølvstyret. Det meiner Live Rasmussen og Bjørn Øgaard, som er hovudstillitsvald og leiar i Forskarforbundet ved Universitetet i Oslo.

Publisert 22. jan. 2008 18:05

- Det er enkelt å dele Stjernø-utvalgets overordnede visjon og mål for utviklingen av Norge som kunnskapsnasjon. Men dessverre er vi ikke overbevist om at den realiseres gjennom de forslagene utvalget fremmer, sier rektor Geir Ellingsrud ved Universitetet i Oslo i en pressemelding.

Publisert 22. jan. 2008 17:37

All statleg høgare utdanning i Noreg skal samlast i åtte til ti fleircampusuniversitet med tyngdepunkt i ulike delar av landet. Ingen får bli eliteuniversitet, men det skal satsast på toppmiljø. Alle utdanningsinstitusjonane skal ha einskapleg leiing med vald eller tilsett rektor, men med ekstern styreleiar. Det foreslår fleirtalet i Stjernø-utvalet, som i formiddag la fram framlegget sitt til ny struktur i høgare utdanning.

Publisert 18. jan. 2008 11:44

Alle medlemene i Universitetsstyret har fått i oppgåve å koma med forslag til fem til ti saker som skal takast opp i heile si breidde på møta i 2008. Forslaga skal leggjast fram på årets første styremøte måndag 21. januar klokka 10.00, og dei skal munna ut i ei ti på topp-liste over prioriterte saker. Styret skal også diskutera Riksrevisjonens merknader til status for det nye lønns- og personalsystemet (POLS).

Publisert 17. jan. 2008 15:06

I snart 80 år har man kjempet for et nytt utstillingsveksthus på Tøyen. Nå er målet kommet et skritt nærmere. Universitetet har bedt Kunnskapsdepartementet om å sette i verk prosjekteringen av veksthuset.

Publisert 17. jan. 2008 15:04

- Tiltakene og virkemidlene i de politiske partienes klimaavtale er i godt samsvar med det som forskere har anbefalt. Men det må atskillig sterkere lut til dersom vi skal nå utslippsmålene partiene setter i samme dokument, sier CICERO-direktør Pål Prestrud.

Publisert 17. jan. 2008 10:50

Norge har den høyeste årsveksten i antall vitenskapelige artikler av de nordiske landene i perioden 2002-2006 med nærmere 8 prosent. Sverige er lavest med 2,7 prosent. Norske forskere har styrket sin posisjon på de fleste fagfelt de siste 10 årene, og norske artikler siteres 18 prosent over verdensgjennomsnittet i perioden 2002 til 2006, skriver Forskningsrådet.

Publisert 17. jan. 2008 10:14

Ansatte i norske bedrifter kan nå få støtte til en doktorgrad. 16. januar kunngjorde næringsminister Dag Terje Andersen og forskningsminister Tora Aasland at regjeringen innfører en femårig testordning for Nærings-Phd. Ordningen skal forvaltes av Norges forskningsråd, står det i ei pressemelding.

Publisert 16. jan. 2008 09:22

Munch-måleriet "Kjemien" blei i går tatt ned frå veggen i Universitetets Aula og flytta til ein annan bygning. Det var generalprøven før alle dei andre Munch-måleria også skal takast ned frå veggen, slik at oppussinga av Aulaen kan ta til. - Det gjekk mykje betre enn frykta, sa førsteamanuensis Tine Frøysaker til Uniforum, etter at arbeidet var utført.

Publisert 15. jan. 2008 08:57

Kritisk kjønnsforsking bør bli eit obligatorisk kurs i forskaropplæringa ved UiO. Det foreslår ein internasjonal komité som har evaluert Senter for tverrfagleg kjønnsforsking på UiO. I evalueringa blir senteret rost opp i skyene. Det får blant anna honnør for å ha inkludert både multikulturelle, homoseksuelle og maskuline perspektiv i forskinga si, ved sida av tradisjonell kjønnsforsking. - Me er kjempenøgde, seier senterleiar Harriet Bjerrum Nielsen.

Publisert 11. jan. 2008 11:47

Kriminolog Anja Enger (t.h.) er tildelt prisen for det beste studentbidraget til kjønnsforskinga i 2007. Prisen blei delt ut av styreleiar Anne Birgitte Rønning på nyttårsfesten til Senter for tverrfagleg kjønnsforsking denne veka. Enger har skrive ei masteroppgåve om korleis krigsvaldtekter kan forståast, og ho har samanlikna dei som skjedde på Austfronten og etter erobringa av Berlin i 1945 med dei som skjedde i Bosnia på 1990-talet.

Publisert 10. jan. 2008 15:37

- Viss det er ein hestehandel som er bakgrunn for at regjeringa går inn for å flytta Veterinærhøgskulen til Ås, så er det ein dårleg måte å driva forskingspolitikk på, meiner UiO-rektor Geir Ellingsrud. Også prorektor Yngvild Wasteson ved Veterinærhøgskulen er rysta. - Eg er svært kritisk til det som har skjedd, seier ho til Uniforum.

Publisert 10. jan. 2008 12:22

Vårens utdanningsmesse i Oslo Spektrum ble avsluttet 9. januar. Også i år stemte utstillerne over beste stand, og også i år gikk Universitetet i Oslo av med seieren.

Publisert 9. jan. 2008 13:27

Den store messestafetten er no i gang for utdanninginstitusjonane. I løpet av ein og ein halv månad skal UiO delta på ti utdanningsmesser over heile landet. Universitetet er i graffitidrakt på den nye utstillingstanden sin, som det debuterer med på messa "Utdanning og yrke" i Oslo Spektrum denne veka. Pedagogikkstudent Emil Trygve Hasle (biletet) rapporterer om godt besøk og stor interesse for studium på UiO.

Publisert 8. jan. 2008 11:11

Næringsliv, universiteter og forskning samler seg i et krav om en kraftig offensiv for teknologisk forskning i Norge. De foreslår at det investeres 20 milliarder kroner i laboratorier og vitenskapelig utstyr de nærmeste ti årene, skriver SINTEF i ei pressemelding.