November

Publisert 28. nov. 2008 10:11

I mange år blei over 200 000 av dei mest skjøre og verneverdige gjenstandane i samlingane til Kulturhistorisk museum lagra på åtte ulike stader i Oslo. No får dei ein ny, felles heim i ein gammal fabrikkbygning på Økern. Innvendig er den blitt verdas mest moderne magasinbygning. 50 000 av tinga er allereie på plass.

Publisert 27. nov. 2008 14:41

I morgen, fredag 28. november, åpner fotoutstillingen "Norske insekter i faresonen" på Galleri Sverdrup. Der kan du se alt fra glupske tigre i mikroverdenen til sjeldne mygg i døde trær.

Publisert 27. nov. 2008 12:36

Regjeringen øker basisbevilgningene til universiteter og høyskoler med 160 millioner kroner i saldert budsjett for 2008. - Dette sikrer et høyt aktivitetsnivå og styrker regjeringens langsiktige satsing på kunnskap, sier forskingsminister Tora Aasland i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

Publisert 26. nov. 2008 15:39

I morgon, fredag 28. november, samlar historikarar frå ei rekkje land seg på ein tre dagar lang konferanse på Kypros. Eitt av måla er å finna ut om det er mogleg å skapa ei felles historie for gresk-kypriotar og tyrkisk-kypriotar. Konferansen vert arrangert av Fredsforskingsinstituttet (PRIO), og den er blitt til på grunnlag av Jan-Erik Smildens masteroppgåve i historie frå UiO.

Publisert 26. nov. 2008 15:06

Halvparten av de ansatte på personalseksjonen og økonomiseksjonen ved Det medisinske fakultet ble syke av dårlig inneklima på Søsterhjemmet på Ullevål universitetssykehus. En ble så alvorlig syk at hun må til en større undersøkelse. Nå er bygningen stengt.

Publisert 26. nov. 2008 14:41

I dag varsler regjeringen en ny finanspolitisk tiltakspakke for å hindre økt arbeidsledighet. Denne vil blant annet rette seg mot tiltak for økt sysselsetting innenfor byggenæringen, og skal tiltre på nyåret. - Helt klare tiltak vil være å bygge flere studentboliger og ikke minst pusse opp de mange slitne universitets- og høyskole-bygningene, sier leder av Norsk Studentunion, Ingvild Reymert.

Publisert 26. nov. 2008 13:37

Museum for universitets- og vitskapshistorie (MUV) blir flytta til Teknisk avdeling. Det avgjorde Universitetsstyret samrøystes 25. november. Dagleg leiar Bjørn Vidar Johansen og dei to andre tilsette ville aller helst at museet skulle bli nærare knytt til Forum for universitetshistorie eller eitt av musea.

Publisert 26. nov. 2008 13:19

Både medisin og SV planlegg å kutta både i forsking og undervisning i 2009. Det viser ei rundspørjing Uniforum gjorde til dekanane etter at budsjettframlegget blei kjent, men før møtet i Universitetsstyret i går.

Publisert 26. nov. 2008 12:49

Juss får økonomisk krisehjelp, men må skjera ned talet på nye studieplassar frå 600 til 400 i året i fem år. Dei andre fakulteta får driva vidare i 2009 med meir eller mindre dei same rammene som i 2008. Det er klart etter at Universitetsstyret tysdag 25. november fordelte den samla løyvinga til UiO på nesten 4 milliardar kroner.

Publisert 24. nov. 2008 18:22

Universitetsstyret vedtar i morgon,tysdag 25. november, det endelege universitetsbudsjettet for 2009. Til saman skal det fordelast om lag 4 milliardar kroner. I tillegg skal det ta stilling til forslaget om å flytta Museum for universitets- og vitskapshistorie til Teknisk avdeling. Men styret skal også godkjenna forslaget om å oppretta sju tverrfakultære forskingsområde.

Publisert 24. nov. 2008 12:52

- Det er ingen katastrofe om folk med doktorgrad får jobb i næringslivet eller andre stader i samfunnet. Målet vårt om å auka talet på doktorstipendiatar står uansett fast, sa forskingsminister Tora Aasland på eit møte om forskarrekruttering den 18. november.

Publisert 20. nov. 2008 17:41

Dei tre tilsette i Museum for universitets- og vitskapshistorie (MUV) går imot forslaget om å flytta dei til Teknisk avdeling. - Me vil heller bli nærare knytte til Forum for universitetshistorie eller til eitt av musea, seier dagleg leiar Bjørn Vidar Johansen. - Eg forstår ikkje kvifor dei tilsette går imot, seier styreleiar Bjarne Rogan. Saka blir avgjort av Universitetsstyret på tysdag.

Publisert 18. nov. 2008 14:16

Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM) konkluderer med at Aker universitetssykehus og Universitetet i Oslo bør skrinlegge et forskningsprosjekt og at alle PhD- og masterarbeider vrakes. Det melder komiteen på sine nettsider.

Publisert 18. nov. 2008 13:07

Forskarforbundet og Akademikarane vil likevel ikkje bringa brotet i dei lokale lønnsforhandlingane inn for Statens lønnsutval. Dermed vil også desse fagforeiningane godta det forhandlingsresultatet som både NTL og Parat tidlegare har skrive under på.

Publisert 17. nov. 2008 10:49

- Det er ein fin, sosial og godt samansveisa gjeng med kvinner,som får oss til å halda saman år etter år, seier Jessica de Brito. I sju år har ho vore både leiar og spelande trenar for damefotballgruppa til UiOs Bedriftsidrettslag. - For oss er det viktigaste å ha det gøy på fotballbana, seier ho til Uniforum.

Publisert 17. nov. 2008 10:14

National Science Foundation lanserer elitestipender for amerikanske doktogradstudenter som vil forske i Norden. Først ute er Norge og Finland. Dermed kan noen av de beste doktorstudentene fra Harvard samle inn forskningdata i Norge.

Publisert 14. nov. 2008 16:09

-Stortinget vil sjå resultat av dei pengane det løyver til universiteta. Det sa direktør for Senter for statleg økonomistyring (SSØ), Marianne Andreassen i i Akademisk forum i førre månad. Medlem i Universitetsstyret, Paul Chaffey forstod godt at dei folkevalde hadde behov for kontroll.

Publisert 14. nov. 2008 13:24

Det medisinske fakultet har tatt i bruk elektronisk signering. - I tillegg til miljøgevinsten, sparer vi tid og ressurser, påpeker fakultetsdirektør Bjørn Hol.

Publisert 14. nov. 2008 11:22

I den siste James Bond-filmen, "Quantum of Solace", er fleire av uteopptaka gjort på eit av verdas største astronomiske observatorium, i Atacama-ørkenen i Chile. Det heiter Paranal og blir eigd av forskingsorganisasjonen European Southern Observatory (ESO). UiO-forskaren Andreas Jaunsen har arbeidd der i fem år og kom altså dit lenge før James Bond.

Publisert 14. nov. 2008 09:55

Fagforeininga Parat støttar ordninga med berre tilsette instituttleiarar på HF. - Profesjonelle leiarar er ofte meir opptekne av dei tilsette, seier lokallagsleiar Ole Martin Nodenes og tillitsvald Bjarne Skov på HF. Både Forskarforbundet og NTL er ueinige i dette.

Publisert 13. nov. 2008 18:26

I dag blei lønna til alle dei UiO-tilsette for første gong kjørt av UiO, godt assistert av selskapet Zalaris. - Det inneber ein milestolpe i prosessen med å få tilbake ansvaret for lønnskjøringa, seier prosjektdirektør Benedicte Rustad. Hendinga blei markert med eit symbolsk giftarmål mellom assisterande personaldirektør Johannes Falk Paulsen frå OPA og delprosjektleiar Jan Thorsen frå USIT. Dei blei vigde av universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe.

Publisert 12. nov. 2008 15:38

I årevis har regnet sildret inn på kontorer og fellesarealer i Domus Medica og fått takgips til å drysse ned på hodene til studentene, og de ansatte har måttet sette ut bøtter og flytte på PC'er. - Historisk sett er eiendomsforvaltning noe man dessverre ikke har hatt fokus på ved universitetet, påpeker teknisk direktør Frode Meinich.

Publisert 12. nov. 2008 12:56

Då regjeringa la fram forslaget sitt til statsbudsjett for 2009, var det ikkje sett av éi einaste krone til bygging av nytt veksthus på Tøyen. - Det kan føra til at det blir vanskeleg å koma i gang med bygginga i 2009, fryktar direktør Elen Roaldset og styreleiar Nils B. Gulnes ved Naturhistorisk museum. Dei håpar no på Stortinget.

Publisert 12. nov. 2008 12:26

Klimaendringane førte til at snøen blei fuktigare i norske fjellområde på 1990-talet. Det er truleg grunnen til at det ikkje er registrert lemenår sidan 1994. Det er konklusjonen i ein artikkel biologar frå universiteta i Oslo og Bergen publiserte i Nature denne månaden.