UiO og Aker sykehus må avslutte forskningsprosjekt

Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM) konkluderer med at Aker universitetssykehus og Universitetet i Oslo bør skrinlegge et forskningsprosjekt og at alle PhD- og masterarbeider vrakes. Det melder komiteen på sine nettsider.

Hovedprosjektet ble startet opp allerede i 2003, og en masse vitenskapelige data kan ikke benyttes i videre forskning eller publisere resultater.

Den nasjonale forskningetiske komité for medisin og helsefag er blitt kontaktet av universitetsdirektøren ved Universitetet i Oslo (UiO) etter ønske fra Forskningsetisk utvalg ved UiO for å vurdere etikken i flere forskningsprosjekt innen hoftebruddsforskning og ulike delprosjekter som har sprunget ut av hovedprosjektet.

Prosjektet "Lårbensbrudd hos eldre - er det en relasjon mellom benvevsstruktur og risiko samt bruddtype ved fall?" behøvde godkjenning i henhold til personopplysningsloven. Forskningsarbeidet har blant annet basert seg på å hente biopsier, vevsprøver og personopplysninger fra pasienter ved kirurgisk avdeling ved Aker, ifølge Universitetsavisa.

I 2004 fikk Helsetilsynet en bekymringsmelding om at reglene for samtykke ikke var fulgt. Datatilsynet mente i 2007 at innsamlet material måtte slettes eller anonymiseres.

NEM skriver på sine nettsider at "... anonymisering i seg selv ikke kan avhjelpe en situasjon hvor data er innhentet i strid med forskningsetiske prinsipper og rettslige regler."

- Vi har stoppet alle prosjektene for godt og tar kritikken fra Nasjonal forskningsetisk komité alvorlig, sier univeristetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe til Aftenposten i dag.

NEM mener studentene og stipendiatene har handlet i god tro, og forutsetter at Universitetet i Oslo tilbyr dem nye prosjekter. Samtidig kritiseres fakultetene for ikke å ha tatt tak i problemene tidligere.

- Det er svært viktig for oss å finne gode løsninger for dem fremover, avhengig av hva de selv ønsker, sier Bjørneboe til Aftenposten.

Emneord: Forskning, Etikk Av Martin Toft
Publisert 18. nov. 2008 14:16 - Sist endret 10. des. 2008 16:03
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere