Juni

Publisert 30. juni 2008 15:07

Både Berkeley, Princeton og University of Toronto står på listen over amerikanske og canadiske partnere norske universiteter og høgskoler nå får støtte til å utvikle sitt samarbeid med. Fire av de tolv fagmiljøene som får støtte er hjemmehørende ved Universitetet i Oslo. De får 1 million 750 tusen kroner hver i støtte over de neste fire årene for å utvikle sitt samarbeid med partnerinstitusjoner i USA og Canada.

Publisert 30. juni 2008 11:15

Dommar Erik Møse ved Den internasjonale straffedomstolen for Rwanda, er tildelt UiOs menneskerettspris for 2008. - Eg er svært glad for prisen, seier Møse til Uniforum på telefon frå Arusha i Tanzania. Møse var i åra 2003-2007 også president for denne straffedomstolen.

Publisert 30. juni 2008 08:53

Forskningsrådets nye politikk for rettigheter til forskningsresultater skal sikre at forskningsmidler kommer hele samfunnet til gode. Den nye politikken gjelder rettigheter til forskningsresultater frembrakt i prosjekter helt eller delvis finansiert av Forskningsrådet, står det i ei pressemelding.

Publisert 27. juni 2008 16:49

Regjeringa vil lovfesta at universitet og høgskular har ansvaret for vedlikehald og vidareutvikling av norsk fagspråk. Det går fram av stortingsmeldinga om norsk språkpolitikk, "Mål og meining", som blei lagt fram av kultur- og kyrkjeminister Trond Giske i dag. Alle doktoravhandlingar på engelsk må også ha eit samandrag på norsk eller omvendt, står det i meldinga.

Publisert 26. juni 2008 10:06

Dei 30,2 millionar kronene som UiO fekk tildelt i det reviderte statsbudsjettet, skal delast mellom alle fakulteta og einingane ved UiO. Det avgjorde Universitetsstyret 17. juni. Til saman har UiO kutta 120 millionar kroner på budsjettet for 2008.

Publisert 26. juni 2008 08:48

Forskingsminister Tora Aasland heldt talen under den offisielle opninga av Den internasjonale sommarskulen i Universitetets Aula tysdag kveld. 530 studentar frå 90 land deltar på årets sommarskule.

Publisert 25. juni 2008 13:15

- Vesten tillet land som er på vår side å ha atomkraft, medan me vil hindra at land som ikkje er det, får det. Det kallar eg for dobbeltmoral, sa Noregs tidlegare statsminister, teologen Kjell Magne Bondevik under eit møte med Irans tidlegare president, teologen Mohammad Khatami på Universitetet i Oslo i går.

Publisert 23. juni 2008 14:44

Kulturhistorisk museum har 1,6 millioner gjenstander og fem fotografer. De er eksperter på å finne detaljer i museumsgjenstandene ved hjelp av kamera og lys - detaljer som er skjult for det blotte øyet.

Publisert 23. juni 2008 13:12

Lyflonad og maularmat er to av mange heller ukjende norske ord som Norsk Ordbok gir oss forklaringa på og opphavet til i det sjuande bandet av Norsk Ordbok. I alt er det planlagt 12 band fram til heile prosjektet skal vera fullført til grunnlovsjubileet i 2014. Det sjuande bandet går frå L til mugetuft, er på 819 sider og har i alt opp mot 32 000 artiklar. Bandet er skrive av 29 redaktørar, som har brukt eitt år og fem månader på arbeidet, skriv UiO i ei pressemelding.

Publisert 23. juni 2008 09:55

Den internasjonale sommerskolen ved Universitetet i Oslo får i i dag, tirsdag 24. juni, besøk av tidligere president i Iran, Mohammad Khatami. Han kommer sammen med lederen for Oslosenteret for fred og menneskerettigheter Kjell Magne Bondevik. De vil innlede om dialogarbeidet mellom den islamske verden og Vesten, melder UiO.

Publisert 20. juni 2008 14:52

Førsteamanuensis i persisk Finn Thiesen kunne 23 forskjellige språk. No har han nettopp kome tilbake frå Afghanistan etter å ha lært seg det 24. språket. Det er pashto, som er morsmålet til blant andre den afghanske presidenten Hamid Karzai. - Planen min er å gi ut ein grammatikk i pashto i løpet av 2009, seier Thiesen til Uniforum.

Publisert 20. juni 2008 12:06

- Hver gang forskningsmidler fordeles og stillinger utlyses, foretas det prioriteringer. Det nye er at vi har fått klarere kriterier og en mer åpen diskusjon rundt dette, mener Trine Syvertsen , dekan ved Det humanistiske fakultet.

Publisert 20. juni 2008 11:06

I det tverrfakultære prosjektet "Demokrati som idé og praksis" skal alle spørsmål om demokrati stilles, også om denne styreformen hviler på visse kulturelle forutsetninger. Fem fagmiljøer fra juss, samfunnsvitenskap og humaniora deltar.

Publisert 19. juni 2008 11:27

Det samfunnsvitenskapelige fakultet har gitt seks forskningsmiljøer status som prioriterte miljøer. - Nå er det viktig at vi får en debatt om hvordan prioriteringene skal implementeres, mener dekan Knut Heidar .

Publisert 19. juni 2008 10:25

- Det blir ikkje tvangssamanslåing av universitet og høgskular i Noreg, seier forskingsminister Tora Aasland i dag. Det var Stjernø-utvalet som i januar i år la fram forslaget om å slå saman fleire universitet og høgskular. - Dette kom ikkje som noka bombe, seier UiO-rektor Geir Ellingsrud i ein kommentar til Uniforum.

Publisert 19. juni 2008 09:26

Et samarbeidsprosjekt hvor indonesiske og srilankiske masterstudenter får en del av undervisningen ved Institutt for statsvitenskap på UiO, er sterkt underfinansiert og truet av nedleggelse. Grunnen er at NORAD og Kunnskapsdepartementet ikke kan bli enige om hvem som skal betale for undervisningen som foregår i Norge.

Publisert 18. juni 2008 16:25

Universitetet i Oslo innfører internhusleige frå 2009. Det vedtok Universitetsstyret mot fire stemmer denne veka, samtidig som det samrøystes vedtok dei andre hovudpunkta i ein ny intern finansieringsmodell for UiO. Fagforeiningane hadde håpa at rektor Geir Ellingsrud ville gå imot framlegget om internhusleige. Det gjorde han ikkje.

Publisert 18. juni 2008 16:16

Det blir framleis eit kontrollutval ved UiO, og det vil vera sett saman av dei eksterne representantane Egil Myklebust og Paul Chaffey og ekstern varamedlem Øystein Olsen. Det avgjorde Universitetsstyret mot fire stemmer 17. juni.

Publisert 18. juni 2008 14:35

Tysdag vedtok Regional komité for medisinsk etikk (REK) å gå gjennom alle forskingsprosjekt som involverer heroinavhengige datert tilbake til 2000. Ei så omfattande gransking av norsk forsking har aldri tidlegare blitt gjennomført, melder Aftenposten.

Publisert 18. juni 2008 12:27

Læringsmiljøprisen i år går til Masterprogrammet i International Community Health ved Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, Det medisinske fakultet. Det bestemte Universitetsstyret i går. Masterprogrammet får prisen blant annet for det gode miljøet som studenter og lærere skaper i fellesskap.

Publisert 18. juni 2008 12:09

Biologiprofessor Dag O. Hessen er tildelt UiOs formidlingspris for 2008. Det bestemte Universitetsstyret 17. juni. Hessen har skrevet ti "populærfaglige" bøker om biologi og evolusjon og fra krysningsfeltet mellom biologi og filosofi. Han har også vært en aktiv kronikkskribent.

Publisert 18. juni 2008 12:06

Biologiprofessor Tore Slagsvold er tildelt UiOs forskningspris. Det bestemte Universitetsstyret 17. juni. I begrunnelsen for å gi Slagsvold forskningsprisen vises det til hans arbeid, med blant annet hekkebiologi i relasjon til klima. Prisen er på 250 000 kroner.

Publisert 17. juni 2008 17:32

- Innføringa av det elektroniske arkiv- og saksgangssystemet ePhorte har så langt gått heilt etter planen. Stort arbeidspress førte likevel til at offentleg journal ikkje blei lagt ut på nettet i ein tre veker lang periode i april, fortel prosjektleiar Esben Nielsen og assisterande prosjektleiar Lena Andersen til Uniforum.

Publisert 17. juni 2008 14:02

Utenriksminister Jonas Gahr Støre er en av hovedtalerne under en internasjonal konferanse om språklige minoriteter som finner sted i Oslo onsdag og torsdag. - Vi skal diskutere hvilken stilling språklige rettigheter har innen internasjonal rett, og hvordan vi kan ta vare på mangfoldet i politisk, økonomisk og sosialt samkvem, sier Mads Andenæs, direktør ved Norsk senter for menneskerettigheter i ei pressemelding.

Publisert 16. juni 2008 10:49

Dei 30,2 millionar kronene som UiO fekk tildelt i det reviderte statsbudsjettet skal delast mellom alle fakulteta og einingane ved UiO. Til saman har Universitetet i Oslo kutta 120 millionar kroner på budsjettet for 2008. Alle einingane får tilbake ein prosentdel som svarar til det kuttet dei tidlegare har gjennomført. Det vil seia at dei som har skore mest ned, vil få mest tilbake. Saka blir avgjort i styremøtet i morgon 17. juni.