Internasjonale demokratistudier i fare

Et samarbeidsprosjekt hvor indonesiske og srilankiske masterstudenter får en del av undervisningen ved Institutt for statsvitenskap på UiO, er sterkt underfinansiert og truet av nedleggelse. Grunnen er at NORAD og Kunnskapsdepartementet ikke kan bli enige om hvem som skal betale for undervisningen som foregår i Norge.

GLADE DEMOKRATISTUDENTER: Olle Törnquist (nr. 3 f.v. bak) og Kristian Stokke (nr. 4) sammen med studentene fra Sri Lanka og Indonesia og prosjektkoordinator Silje Samanthi Vevatne (t.h.).
Foto: Ola Sæther

- Prosjektet vårt er ikke fullfinansiert, fordi vi ikke får kompensasjon for studiepoengsproduksjonen i Oslo. Kunnskapsdepartementet vil ikke betale, og NORAD hevder de ikke har penger, forteller de to ansvarlige på norsk side, professorene Olle Törnquist fra Institutt for statsvitenskap og Kristian Stokke fra Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

Styrke fagmiljøene i hovedsamarbeidslandene

"Graduate programme in democracy studies" er et samarbeid mellom UiO, Universitas Gadjah Mada og University of Colombo og er finansiert gjennom NORADs program for masterstudier (NOMA). NOMA administreres av Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU), som ligger under Kunnskapsdepartementet.

- NORAD har ønsket at det meste av undervisningen skal skje i Norges hovedsamarbeidsland, for å styrke fagmiljøene der, og har for dette formålet revidert sitt NOMA-program. Det synes vi er bra, men den del av undervisningen som fortsatt må gis i Oslo, koster penger, sier Kristian Stokke.

Lærer om skandinavisk demokrati

- Det er et uttrykt ønske fra våre samarbeidspartnere i Indonesia og Sri Lanka om å komplettere masterundervisningen ved at det andre av fire semestre blir lagt til UiO. Kunnskapsdepartementet vil imidlertid bare betale for studiepoengproduksjon i Norge som skjer gjennom såkalt normale studentutvekslinger, hvor det foreligger utvekslingsavtaler med stipender, og ikke avtaler om utveksling gjennom NOMA, forteller Olle Törnquist.

I Oslo får masterstudentene et kurs om den skandinaviske demokratimodellen og et kurs om komparative erfaringer fra u-land. De tilbys også skrivetrening, slik at de kan skrive gode forskningsrapporter.

Ble vi lovet full finansiering

- Da vi søkte penger for prosjektet vårt i 2006 via Institutt for statsvitenskap, ble vi lovet full finansiering, ellers ville instituttet aldri ha involvert seg. Etter en positiv beskjed fra UiOs internasjonale avdeling og SIU i Bergen, kunne arbeidet starte i januar 2007, fortsetter Törnquist.

I august i fjor begynte de første studentene på masterutdanningen i sine respektive hjemland. De fem beste fra Sri Lanka og de seks beste fra Indonesia tilbrakte så hele vårsemesteret ved UiO. De har nå reist hjem for å arbeide med sine masteroppgaver. Neste kull med masterstudenter kommer i januar 2009.

Arbeider gratis

Mens de venter på full finansiering har Törnquist og Stokke dels undervist gratis og dels lånt penger til Institutt for statsvitenskap for å betale andre forelesere, eksaminering og administrasjon gjennom å omdisponere penger fra andre forskningsprosjekter de driver.

- De ufinansierte undervisningskostnadene for å ha to puljer av studenter i Oslo, denne våren og neste vår, beløper seg til ca. en halv million kroner, kan prosjektkoordinator Silje Samanthi Vevatne opplyse.

- Vi har masse idealisme og engasjement for Sri Lanka og Indonesia, men det finnes grenser for det også, sier Stokke.

Skal bidra til maktutredninger

Törnquist og Stokke leder også et forskningssamarbeid med doktorgradsstudenter fra de to landene om "Power Conflict and Democracy". Programmet omfatter seks ph.d.-studenter og en rekke seniorforskere, som skal bidra til å utarbeide maktutredninger i de to landene. Her kommer grunnfinansieringen fra Universitets- og høyskolerådets program for utviklingsrelatert forskning og utdanning (NUFU).

- Dette programmet er fortsatt realistisk takket være at også andre prosjekter med egne budsjetter også medvirker. Men for at satsningen skal bli holdbar på lang sikt, må også den grunnleggende, men truede masterutdanningen fungere, sier Törnquist. Han har skrevet brev til både forskningsministeren og miljø- og bistandsministeren og bedt dem om å finne en løsning for å fullfinansiere masterutdanningen. Kunnskapsdepartementet har svart at de endret reglene i mars 2007, og at alle kostnader i tilknytning til NOMA skal dekkes av NORAD.

Innrømmer forskjellsbehandling

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Jens Revold, sier til Uniforum at det vil være uheldig om studentutvekslinger i NOMA-regi skulle få mindre dekning i forhold til andre utvekslingsavtaler, men kan ikke love penger.

- I NOMA-prosjekter følger midlene hver enkelt student og burde dekke utgiftene til lærerlønn og undervisning også i Norge. Å betale for studiepoengproduksjon i Norge vil innebære en fare for dobbeltbetaling, noe vi må unngå, forklarer han.

Vil utrede

Men etter å ha undersøkt saken nærmere, skriver Revold i en e-post til Uniforum at mye tyder på at finansieringsordningene er blitt dårligere for den delen av slike programmer som foregår i Norge.

- Jeg vil derfor ta initiativ til at vi i Stortingsmeldingen om internasjonalisering, som kommer til høsten, får en utredning om hvordan denne formen for utveksling kommer ut i forhold til NORADs tidligere stipendordning og i forhold til andre utvekslingsprogram, skriver Revold videre. Han vil også ta opp denne saken med statssekretær for bistand, Håkon A. Gulbrandsen.

Emneord: Undervisning, Internasjonalisering, Studentsaker, Studentforhold Av Lars Hoff
Publisert 19. juni 2008 09:26 - Sist endret 10. des. 2008 15:15
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere