Mars

Publisert 27. mars 2008 11:51

Matematikkprofessorane John Griggs Thompson frå University of Florida i USA og Jacques Tits frå Collège de France i Frankrike er blitt tildelte Abelprisen for 2008. Det kunngjorde preses for Det Norske Vitskapsakademiet, Ole Didrik Lærum klokka 12.00 i dag. Abelprisen er på seks millionar kroner. Prisvinnarane vil få overrekt prisen av kong Harald i Universitetets Aula 20. mai klokka 14.00.

Publisert 14. mars 2008 16:04

Forskningsadministrativ avdeling har gjort en beregning som viser at Universitetet i Oslo kommer best ut av de fire gamle universitetene i Norge per vitenskapelig årsverk på alle forskningsindikatorene som Kunnskapsdepartementet bruker i sin budsjettfordeling. - Dette er god reklame for UiO, sier rektor Geir Ellingsrud.

Publisert 14. mars 2008 13:45

Etablering av et nasjonalt digitalt universitetsmuseum og tiltak for å styrke forsknings- og formidlingsvirksomheten er sentrale forslag i stortingsmeldingen om universitetsmuseene som regjeringen legger frem i dag. - Museene må bedre enn i dag oppfylle sitt samfunnsansvar innen forskning og forvaltning av samlingene, sier forskningsminister Tora Aasland i ei pressemelding.

Publisert 13. mars 2008 14:48

Foajeen i Fysikkbygningen og hele trappa opp til Lille fysiske auditorium summer av jentestemmer. Det arrangeres nemlig jentedag for første gang på Fysisk institutt.

Publisert 11. mars 2008 17:46

Tallet er 169 millioner. Det er det anslåtte antallet drepte i ulike folkemord og politiske masseovergrep begått i løpet av det 20. århundre. Mandag 10. mars lanserte professor i statsvitenskap, Bernt Hagtvet, boka "Folkemordenes svarte bok" på et åpent seminar i Urbygningens gamle festsal.

Publisert 11. mars 2008 10:26

Takmaleriene fra 1275 fra Ål stavkirke, alterfrontalene fra middelalderen og helgenene fra 1100-tallet danner rammen for sangen og musikken under middelalderensemblet Pro Musica Antiquas konsert i Historisk museum palmesøndag.

Publisert 9. mars 2008 18:19

Forskere ved CEES har funnet ut at kongepingvinene, som lever i havområdene rundt Antarktis, er truet av utryddelse på grunn av den globale oppvarmingen. Den fører til lavere produksjon av plankton, som igjen fører til reduksjon av fiskebestanden og færre sjøfugler.

Publisert 7. mars 2008 16:14

- Eg vil øyremerka stipendiat- og postdoktor-stillingar for kvinner innanfor realfaga. Kvinnene som blir tilsette skal sjølvsagt også vera godt kvalifiserte. Det skal me få til i dialog med overvakingsorganet ESA i Brüssel. Det sa forskingsminister Tora Aasland på seminaret om likestillingspolitikk for eit nytt tiår på Blindern i dag. Seminaret var ein del av UiOs markering av Den internasjonale kvinnedagen.

Publisert 7. mars 2008 10:53

- Kvinner bruker lengre tid enn menn på å nå helt til topps i akademia, men kvinner med barn ser ikke ut til å ha mindre sjanse for en karriere i akademia enn kvinner uten barn. At kjønnsbalansen på toppen er så skjev, kan skyldes at det ennå ikke er nok kvinner som er faglig kvalifisert for akademiske toppstillinger, sier forsker Erica Waagene.

Publisert 6. mars 2008 14:43

Rektor ved Universitetet i Oslo, Geir Ellingsrud, har på fullmakt besluttet at Rettsmedisinsk institutt skal legges direkte under Det medisinske fakultet og ikke ha noe styre eller annen medarbeiderrepresentasjon. - Det hele smaker av enevelde, sier Live Rasmussen i Forskerforbundet.

Publisert 6. mars 2008 08:46

- Då eg var sju år, fekk faren min meg til å dela ut stemmesedlar for Venstre utanfor vallokalet i Fana. Vilkåret var at eg kunne laga papirfly av dei som blei til overs når eg kom heim. Det fortel tidlegare UiO-rektor og noverande stortingsrepresentant for Høgre, Inge Lønning. Den 20. februar fylte Stortingets eldste 70 år.

Publisert 5. mars 2008 15:54

Oppfylginga av Stjernø-utvalet og UiOs faglege prioriteringar er to av dei ti områda som heile universitetssamfunnet skal delta i og ha eigarskap til. Det vedtok Universitetsstyret i førre veke. - Målet er å få til betre samordning og samhandling på tvers av nivå og einingar, seier universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe til Uniforum.

Publisert 5. mars 2008 13:36

- Cuba er det einaste landet som ikkje har gitt meg lov til å besøkja fengsla. Der er fengsla ein statsløyndom. Det seier kriminologiprofessor Nils Christie, som nettopp har runda 80 år. No er han på krigsstigen mot PISA-undersøkinga.

Publisert 5. mars 2008 11:16

Det sies at når utenlandske forskere søker seg til Norge, er det nesten alltid på grunn av kjærlighet. Bildet er heldigvis mer nyansert enn som så. Det var eventyrlyst og et internasjonalt anerkjent forskningsmiljø som trakk hjerneforskeren Joel Glover til UiO. - Skandinaviske universiteter har verdens beste arbeidsbetingelser, mener den tyske sosialantropologen Susanne Brandtstädter.

Publisert 4. mars 2008 18:01

Dei to rapportane frå komiteen som har evaluert Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga (NOKUT), vart lagde fram på skotårsdagen. Komiteen er positiv til NOKUT og verksemda deira, men kjem med klare tilrådingar om forbetringar. Til dømes er NOKUT i for stor grad opptatt av kontroll og i for liten grad av institusjonell og akademisk utvikling.

Publisert 2. mars 2008 14:54

Fredag 29. februar ble det markert at det siste store detektorelementet til ATLAS-eksperimentet ble firt ned og montert. Den første delen av ATLAS, verdens største partikkeldetektor, ble installert i 2003. Siden da er mange detektorelementer blitt firt ned den 100 meter lange sjakten til detektoren. Med dette siste elementet er puslespillet ferdig, melder Forskningsrådet.