Global oppvarming truer kongepingvinene

Forskere ved CEES har funnet ut at kongepingvinene, som lever i havområdene rundt Antarktis, er truet av utryddelse på grunn av den globale oppvarmingen. Den fører til lavere produksjon av plankton, som igjen fører til reduksjon av fiskebestanden og færre sjøfugler.

UTRYDDINGSTRUET: CEES-biologene Joël M. Durant, Nils Chr. Stenseth og Céline Le Bohec viser fram et egg fra den utryddingstruede kongepingvinen.
Foto: Ståle Skogstad

- Sjøfugler er en god indikator på endringer i maritime økosystemer, siden de befinner seg på toppen av næringskjeden. Vi har observert en nedgang i bestanden helt sør i Det indiske hav siden år 2000, som følge av den globale oppvarmingen, forteller Céline Le Bohec.

I desember var hun på den franske øya Île de la Possession, sør for Madagaskar og midtveis til Antarktis. Der har franskmennene en fast forskningsstasjon, hvor de blant annet forsker på en koloni av kongepingviner. Det er den største pingvinarten etter keiserpingvinen på Antarktis. Øya er del av øygruppa Îles Crozet.

Valgte seg CEES

Le Bohec og Joël M. Durant er to unge franske forskere som har valgt seg Senter for økologisk og evolusjonær syntese (CEES) på Universitetet i Oslo som sin arbeidsplass. Durant kom hit alt for sju år siden og forsker nå med stipend fra Norges forskningsråd. Le Bohec kom hit i september i fjor, som postdoktor med stipend fra Frankrike.

- Hvorfor valgte dere CEES på UiO?

- Fordi CEES på UiO har god ekspertise på økologi. Senteret er blant de beste i Europa, svarer Durant, og Le Bohec samtykker.

- Den norsk-franske kontakten går tilbake til slutten av åttitallet, forteller biologiprofessor og leder for CEES, Nils Chr. Stenseth. Han traff sin franske kollega Yvon Le Maho på Det Norske Videnskaps-akademi i 1989. Le Maho var veileder for begge de franske forskerne ved Centre de la Recherche Scientifique (CNRS) i Strasbourg.

Publiserte artikkel i prestisjefylt tidsskrift

Alle fire har sammen med andre franske forskere nylig fått publisert en artikkel om kongepingviner helt sør i Det indiske hav i det prestisjetunge Proceedings of the National Academy of Sciences USA (PNAS). De frykter nå at de ca. 4 millioner kongepingvinene i verden er truet av utrydding på grunn av den raske globale oppvarmingen.

- Klimaet på 46 grader sør er som i Tromsø eller Lofoten, forteller Durant. Han var selv på Île de la Possession under sin siviltjeneste hele 1992.

- Kolonien av kongepingviner på Île de la Possession består av 70 000 individer, og vi overvåker 4000 av dem ved hjelp av en liten brikke som er operert inn i fuglen under stjerten. Vanligvis har man merket pingvinene med et bånd rundt vingen, men det er påvist at det har en dramatisk effekt, at de blir hemmet i matsankingen og har en lavere overlevelsessjanse enn de andre, sier Le Bohec.

På øya finnes fire ulike slag pingviner. Kongepingvinen er den beste indikatoren på endringer i de maritime økosystemene der fordi den har det mest ensidige kostholdet, fisk og blekksprut, og dermed er mindre tilpasningsdyktig til raske endringer.

Global oppvarming gir mindre plankton

Oppvarmingen av havoverflaten fører til lavere produksjon av plankton, som igjen fører til reduksjon av fiskebestanden og færre sjøfugler. Et kongepingvinpar klekker kun ut ett egg i året og deler på både ruging, som varer i ca. 54 dager, barnepass og matsanking. De er kjønnsmodne fra 4-5-årsalderen og kan i beste fall leve til de er 25 år.

- Det er svært viktig at de voksne pingvinene overlever, fordi denne arten er avhengige av gjentatte forplantninger. Et kongepingvinpar får bare ett avkom i året, og kyllingene er avhengig av foreldrene i 14-15 måneder. De er født nakne, uten fjær. Ca. 90-95 prosent av de voksne individene overlever hvert år, men overlevelsesprosenten har vært helt nede i 84 prosent i 2003, det varmeste året som er målt, forteller Le Bohec.


Rekker ikke å tilpasse seg

De franske forskerne har regnet seg fram til at overlevelsesprosenten faller med 9 prosent dersom temperaturen i havoverflaten stiger med 0.26 grader celcius. FNs klimapanel (IPCC) har beregnet at temperaturstigningen vil være på ca 0.2 grader per tiår i de to neste tiårene, hvilket vil være dramatisk for kongepingvinene. Temperaturen i havoverflaten svinger fra år til år, men tendensen er klar; det blir varmere i havet og færre og færre pingviner vil dermed overleve til neste år.

- De kunne kanskje ha overlevd bedre andre steder, men det er mest hav og lite land og få rugesteder på den sørlige halvkloden. Så de er dømt til å forbli der. Den globale oppvarmingen går så fort at de ikke rekker å tilpasse seg og endre menyen sin fort nok. Det er særlig et problem for eldre fugler, sier Stenseth. Han frykter at kongepingvinenes skjebne bare er et forvarsel om at flere arter av sjøfugl vil lide samme skjebne, som følge av klimaendringene.

Stenseth er stolt over at så mange utenlandske forskere kommer til CEES.
- De bringer med seg kompetanse vi ikke har om nye økologiske systemer. Det gjør at vi kan sammenlikne og utvide vår horisont. Internasjonale nettverk er viktig! avslutter han.

(NEDERSTE FOTO: Kongepingvinkoloni på Île de la Possession. Ungene med brune fjær. Foto: Yvon Le Maho)

Emneord: Internasjonalisering, Forskning, Biologisk institutt Av Lars Hoff
Publisert 9. mars 2008 18:19 - Sist endret 10. des. 2008 19:11
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere