August

Publisert 28. aug. 2008 16:30

Dekan, Trygve Wyller ved Det teologiske fakultet mener tiden er inne til å fjerne kravet om at lærere ved fakultetet skal være medlemmer av Den norske kirke. - Våre forskere har og bør ha akademisk frihet til å stille de spørsmål de ønsker. Dette er også kirken tjent med, mener han.

Publisert 28. aug. 2008 13:48

- En meget grundig bok som dekker et bredt spekter innen et meget viktig felt. Dette var attesten fra statssekretær Kjell Erik Øie, Barne-og likestillingsdepartementet, da han deltok under lanseringen av boken "Barnekonvensjonen - barns rettigheter i Norge." Boken er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk senter for menneskerettigheter, Institutt for offentlig rett ved UiO og Redd Barna, og er redigert av Njål Høstmælingen, Kirsten Sandberg og Elin Saga Kjørholt.

Publisert 27. aug. 2008 09:27

- Legger vi oljen på hylla, svekker vi satsingen på fornybar energi, sier Forskningsrådets leder Arvid Hallén. - Bellona sender et galt signal når de krever at oljeindustrien må slutte å lete etter olje og gass, mener han.

Publisert 26. aug. 2008 15:00

Lars Ilmari Hoff døde brått under et ferieopphold i Dresden, bare 47 år gammel. Vi, hans kollegaer ved Universitetet i Oslo, er i sorg.

Publisert 25. aug. 2008 14:08

Dag O. Hessen har fått formidlingsprisen 2008 ved Universitetet i Oslo. - Jeg vil heller være deltaker enn observatør, sier evolusjonsbiologen.

Publisert 25. aug. 2008 13:22

Han kjende igjen fuglesongen før han kunne snakka og før han kunne gå. Då han hadde lært å gå, kom han heim frå småskogen på Røa med lommene fulle av makkar og åmer som han skulle mata fuglane med. I dag er biologiprofessor Tore Slagsvold ein av verdas fremste fugleforskarar, og dei viktigaste feltstudia sine har han gjort i skogen langs Lysakerelva og i Sørkedalen. Tysdag 2. september blir han heidra med UiOs forskingspris for 2008.

Publisert 25. aug. 2008 10:27

- Ei reell internhusleige vil føra til at dei som styrer dei ulike einingane på UiO må tenkja seg om fleire gonger før dei ber om større areal. For dei aller fleste blir dette eit nullsumspel, trur teknisk direktør Frode Meinich.

Publisert 21. aug. 2008 11:29

- Eg hadde aldri trudd at Russland ville bomba Georgia. I det 21. hundreåret må det gå an å få til diplomatiske løysingar mellom to land. Det seier den georgiske studenten Nino Janiashvili, som skal ta menneskerettsstudiet ved Det juridiske fakultetet. - No ber eg om at Georgia får i hamn ein fredsavtale med hjelp frå andre europeiske land, seier ho.

Publisert 20. aug. 2008 16:13

Universitetet i Oslo og Studentsamskipnaden ber Oslo kommune om å gi dei det same tilbodet Vålerenga idrettsforening fekk: Å få kjøpa ei kommunal tomt for éi krone. Tomta dei vil ha tak i er Sogn videregående skole. Den kan gi plass til tusen nye studentbustader, garanterer SiO-direktør Lisbeth Dyrberg (t.h), universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe og teknisk direktør Frode Meinich.

Publisert 20. aug. 2008 15:22

- Alle dei 47 landa i Afrika sør for Sahara kan bli raderte vekk frå studietilbodet til HF. Det fryktar professor Ingse Skattum kan bli konsekvensen av prioriteringa ved fakultetet. No prøver ho å redda masterstudiet i "Det frankofone Afrika sør for Sahara", aller helst vil ho utvida det til heile Afrika sør for Sahara.

Publisert 20. aug. 2008 15:21

Vinneren av Læringsmiljøprisen 2008 er Masterprogrammet i International Community Health. Programmet kan ifølge priskomiteen skilte med imponerende 96 prosent fullføring. Rundt 90 prosent fullfører på normert tid.

Publisert 20. aug. 2008 12:30

Universitetsledelsen startet i 2006 en prosess rettet mot større faglig konsentrasjon. Dekanen ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Karen Jensen , beskriver prosessen som vitaliserende, men også krevende. - Utdanningsvitenskap er et ungt fag, og vi har i større grad enn de andre vært nødt til å bruke tid på å formulere hvem vi er, sier hun.

Publisert 14. aug. 2008 18:05

Universitetet i Oslo kjem på tredjeplass i Norden, på 17. plass i Europa og på 64. plass i verda på årets Shanghai-ranking over verdas beste universitet. Berre Karolinska Institutet og Københavns Universitet er betre i Norden. Harvard-universitetet tar nok ein gong tetplassen, medan Europas beste universitet, University of Cambridge kjem på fjerdeplass på denne verdsrankinga. - Eg er veldig glad for denne plasseringa, seier rektor Geir Ellingsrud til Uniforum.

Publisert 14. aug. 2008 09:15

Uniforums lesere på nettet er positive til innholdet, men mer kritiske til nettavisens design. En stor andel leser også papirutgaven. Dette kommer fram i en spørreundersøkelse utført av konsulentselskapet Halogen .

Publisert 13. aug. 2008 16:17

Spelutviklingsselskapet World Beside fekk førsteprisen i kategorien for opplevingar og tenester då DnB NOR delte ut innovasjonsprisane sine rett før helga. Prisen er på 300 000 kroner og sigeren fører til at selskapet også blir blant dei fem finalistane som skal kjempa om hovudpremien på 1 million kroner. - Det er flott å bli lagt merke til på denne måten, synest prosjektleiar Erlend Arge (i midten), Ola Thorsen og Thomas Sevaldrud.

Publisert 12. aug. 2008 15:47

- Me treng kandidatar som ikkje berre reproduserer det dei er blitt fortalde, men som har tileigna seg djupare innsikt og har faget under huda. Noreg treng sjølvstendige fagpersonar som også kan bidra til å utvikla ny kunnskap, sa rektor Geir Ellingsrud då han ynskte dei nye studentane velkomne til Universitetet i Oslo i formiddag.

Publisert 12. aug. 2008 13:37

Anders Jahres store medisinske pris på en million kroner tildeles professor Ole Petter Ottersen fra Senter for molekylærbiologi og nevrovitenskap ved Universitetet i Oslo. Han får prisen for sin banebrytende forskning på hjernens signalmolekyler og vannkanaler. En annen UiO-forsker, Mahmood Amiry-Moghaddam deler Anders Jahres pris for yngre forskere med professor Jussi Taipale ved Universitetet i Helsinki, melder UiO i ei pressemelding.

Publisert 11. aug. 2008 10:31

- Universitetet i Oslo kan berre auka talet på utanlandske studentar, viss staten byggjer fleire studentbustader. Det seier seksjonssjef Guri Vestad og seniorkonsulent Trine Merete Kvernmo i Studieavdelinga ved UiO til Uniforum. I dag får alle utanlandske studentar som treng det, tilbod om studentbustad.

Publisert 7. aug. 2008 14:53

Universitetet i Oslo er det femte beste universitetet i Europa og det nest beste universitetet i Norden på rankinglista til Webometrics frå juli i år. Det aller beste universitetet i verda er Massachusetts Institute of Technology, tett fylgd av Harvard, Stanford, og Berkeley-universitetet. Cambridge-universitetet og Swiss Federal Institute of Technology er best i Europa medan Helsingfors universitet er på tredjeplass i Europa og best i Norden. Rankinglista er i stor grad basert på kor synlege universiteta er på weben.

Publisert 6. aug. 2008 10:53

Den norske Kina-forskeren Harald Bøckman har fått avslag også på sin andre søknad om visum til Kina. - En provokasjon, sier Kina-eksperten som har arbeidet med Kina hele sitt voksne liv, melder ntb. Harald Bøckman er forsker ved Senter for utvikling og miljø ved Universitetet i Oslo og er koordinator for Nettverk for Asia-studier.