Desember

Publisert 19. des. 2008 13:35

UiO-forskeren Harald Bøckman har nok en gang fått avslag på søknaden om visum til Kina. Nå ber han om at dette blir tatt opp på politisk hold med de kinesiske myndighetene.

Publisert 17. des. 2008 16:01

Ingen av kontora på Søsterhjemmet ved Ullevål viser teikn til unormal spreiing av muggsopp i innelufta. Det er konklusjonen til spesialfirmaet Mycoteam som har tatt prøver av dei kontora der det var mistanke om fuktskader. Verneombod Elisabeth Augdahl (biletet) viser likevel til at kollegaene hennar ikkje lenger har dei same plagene no som før dei blei evakuerte frå desse lokala.

Publisert 17. des. 2008 13:31

Gjennomføringsplanane og heilskapsdokumentet for dei faglege prioriteringane blei vedtatt av Universitetsstyret i går. Det blei også forslaget om å sjå nærare på eit tettare samarbeid mellom kommersialiseringsaktørane Birkeland Innovasjon, Forskingsparken og Medinnova.

Publisert 16. des. 2008 14:38

Aksjon "Lausungene 2008" vil onsdag 17. desember overrekke sin grasrotmelding om rekruttering til forskningssektoren og situasjonen for midlertidig ansatte forskere til leder i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, Ine Marie Eriksen Søreide (H).

Publisert 16. des. 2008 10:55

Rundt ti pensjonister er aktivt involvert i driften av UiOs masterprogram i internasjonal samfunnshelse. – Vi hadde ikke klart oss uten disse pensjonistene. De tilhører en professorgenerasjon som ikke er blitt reprodusert, poengterer programleder Gunnar Bjune.

Publisert 12. des. 2008 15:56

Avskilssaka mot professor Arnved Nedkvitne kjem likevel ikkje opp i Universitetsstyret tysdag 16. desember. Årsaka er kompleksiteten ved den saka, skriv universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe og HR-direktør Anita Sandberg i eit brev til Nedkvitne. Derimot kjem saka om Henrik Ibsens skrifter opp som ei munnleg orienteringssak bak stengde dører.

Publisert 12. des. 2008 14:14

Uniforums nye nettutgave går et steg nærmere papirutgaven både når det gjelder utseende og innhold. - Vi publiserer blant annet alle leserbrevene, sier redaktør Martin Toft.  

Publisert 12. des. 2008 09:54

– I 2008 har me utført over 10 000 utrekningar på til saman 1 million timar. Me gir forskarar og studentar høve til å gjera store utrekningar på tungreknemaskinene til Universitetet i Oslo. Det seier prosjektleiar Kamran Shalchian-Tabrizi og dagleg leiar Pål Enger i Bioportalen ved UiO.

Publisert 11. des. 2008 11:39

– Dette er det viktigaste og mest utfordrande restaureringsarbeidet i dette hundreåret. Det sa teknisk direktør Frode Meinich ved UiO då Statsbygg nyleg lyste ut oppdraget på restaureringa av Aulasalen og vestfløyen i Domus Media og refundamentering for Domus Bibliotheca, Professorboligen og Gymnastikkbygningen. Dei samla kostnadene vil koma på 480 millionar kroner.

Publisert 11. des. 2008 11:12

I en rolig gate i Paris har de norske universitetene en leilighet. Hit reiser forsker Mona B. Solhaug minst én gang i året.

Publisert 11. des. 2008 09:23

– Eg er redd for å mista den einaste jobben eg kan. Det ville ha blitt fullt kaos om eg skulle ha jobba i kassen på Rimi, seier 61 år gamle Arnved Nedkvitne til Uniforum. Den 16. desember skal Universitetsstyret avgjera om han skal få sparken frå stillinga som professor i mellomalderhistorie.

Publisert 5. des. 2008 16:47

Kolteikninga "Klinisk engel" av Håkon Bleken er sporlaust borte frå Universitetet i Oslo. No etterlyser kunstforvaltar Ulla Uberg kunstverket, og ho bed dei som veit kvar det sist blei sett om å ta kontakt med henne.

Publisert 5. des. 2008 16:16

- Kor på tvers ble unnfanget på et idéverksted arrangert av Kultur og velferdsutvalget ved UiO i mai i år. I august satte vi i gang, og nå er det blitt så populært at vi har venteliste for damestemmene, mens vi fortsatt vil ha med flere menn, forteller styremedlem Jeanne Sanderson. Koret dirigeres av Lene Becker Andersen, og det øver hver onsdag fra kl. 16.00 til 18.00 i Klubben i Georg Sverdrups hus.

Publisert 5. des. 2008 16:12

- REK granskar seg sjølve og finn ut at alt er i orden. Dei overser at pasientar blir forsøkspersonar fordi dei er avskorne frå akutt livreddande behandling, samtidig som dei glattar over lovbrot og dødsfall. Det seier allmennlege Joe Siri Ekgren i ein kommentar til at ei intern arbeidsgruppe i REK går god for sakshandsaminga av fleire omstridde rusforskingsprosjekt. No krev han ei uavhengig gransking.

Publisert 1. des. 2008 16:07

Det kan ikkje visast til nokon klar samanheng mellom forskinga på narkomane og dødsfall blant forsøkspersonane i denne perioden, konkluderer Regional komité for medisinsk og helsefagleg forskingsetikk Sør-Aust i ein ny gjennomgang av si eiga sakshandsaming av 11 ulike rusforskingsprosjekt.

Publisert 1. des. 2008 14:07

For tolv år sidan tok Bjarte Aarseth initiativ til å danna ei sykkelgruppe i Bedriftsidrettslaget ved UiO. I dag har sykkelgruppa 45 medlemar og er den største gruppa i laget.

Publisert 1. des. 2008 12:45

Dinosaurforsker Jørn Hurum er kåret til Æresnysgjerrigper. Han får utmerkelsen for god forskningsformidling til barn og unge, melder Forskningsrådet. Forrige Æresnysgjerrigper var Thor Heyerdahl, som fikk tittelen i 1995.