Oktober

Publisert 31. okt. 2008 11:39

- Målet vårt er å laga nye musikkinstrument av ymse slag. Og me skal mellom anna utvikla ein MP3-spelar som lagar ny musikk etter rørslene ein person gjer. Det fortel musikkprofessor Rolf Inge Godøy. Han leier eit forskingsprosjekt som ser nærare på forholdet mellom musikk og rørsle.

Publisert 31. okt. 2008 09:43

Universitetet i Oslo skal samarbeide med det prestisjetunge University of Hong Kong. Det er klart etter at viserektor Inga Bostad skrev under en samarbeids- og utvekslingsavtale med universitetet under sitt besøk i Hong Kong den 27. oktober, står det i ei pressemelding fra UiO.

Publisert 30. okt. 2008 14:31

Hvem ønsker å etterfølge Geir Ellingsrud som rektor? Det er lenge siden UiO har hatt en kvinnelig rektor. Stiller noen av kandidatene fra forrige rektorvalg? Er det på tide at universitetet får en rektor fra Det humanistiske fakultet?

Publisert 30. okt. 2008 13:38

- Prisen er ikke bare en personlig anerkjennelse, men en støtte til og anerkjennelse av FNs straffedomstol for Rwanda (ICTR) og den internasjonale strafferettspleie, sa dommer Erik Møse etter at han mottok UiOs menneskerettighetspris for 2008 i Gamle Festsal 27. oktober.

Publisert 30. okt. 2008 10:14

Et femukers intensivkurs i fransk. Et helt semester med mulighet til å velge mellom retningene litteratur, lingvistikk og samfunnsfag. Et årskurs for lærere og lærerstudenter. Dette er UiOs hovedtilbud ved Det fransk-norske universitetssenteret i Caen. Uniforum møtte blant andre to lærerstudenter, en litteraturstudent og én pensjonist.

Publisert 29. okt. 2008 16:06

- Det er uheldig at offentligheten ikke har tilgang til informasjon om universitetsansattes verv og oppdrag. Det er viktig å være åpne, for å styrke tilliten til vår akademiske uavhengighet. Det sier Hans Petter Graver, dekan på Det juridiske fakultet. Nå etterlyser han iverksettingen av et slikt reglement og tar til orde for at registret over de ansattes sidegjøremål må bli åpent og offentlig.

Publisert 29. okt. 2008 15:07

- UiO sparer trolig titalls millioner hvert år fordi ansatte avspaserer overtid time for time uten å få utbetalt overtidstillegg, hevder hovedverneombud Mette Børing. Lønningssjefen bekrefter at det er få krav om overtidstillegg.

Publisert 28. okt. 2008 18:46

Det er brot i dei lokale lønnsforhandlingane ved Universitetet i Oslo, etter at Forskarforbundet og dei fleste Akademikarforbunda ikkje kunne godta profilen på fordelinga av potten. - Me seier oss leie for dette, men det var ingen annan utveg, seier tillitsvald Kristian Mollestad i Forskarforbundet til Uniforum.

Publisert 28. okt. 2008 10:49

- Vi har fått tilbake ett kutt, men samtidig er vi påført to nye, sier leder av Universitets- og høgskolerådet, Jarle Aarbakke i ei pressemelding. Han viser til at premiesatsen på pensjonsinnbetalinger vil øke med 2 %, og at sektoren ikke har fått fullt kompensert for den reelle lønnsveksten. Venstres Odd Einar Dørum ber statsråd Tora Aasland snarest mulig redegjøre for de reelle kuttene.

Publisert 27. okt. 2008 17:18

Med perkusjonisten Célio de Carvalho som musikalsk drahjelp kunne Nasjonalt Nettverk for Latin-Amerika-forsking (NORLARNET) markera sin eigen offisielle oppstart onsdag 22. oktober.

Publisert 23. okt. 2008 16:04

- Det foregår altfor lite kommersialisering av forskning i Norge. For en god del av forskningen er det liten vei mellom resultatet og kommersialisering, og her må det gjøres en mye bedre jobb, sier leder for Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité, Ine Marie Eriksen til tidsskriftet Minerva i dag. Det har i en lengre artikkel tatt for seg universitetenes satsing på "Technology Transfer Offices."

Publisert 23. okt. 2008 15:38

Tidligere rektor ved UiO, professor Arild Underdal, er oppnevnt til leder for interimstyret som skal lede arbeidet med den videre planleggingen av samorganiseringen av Universitetet for miljø- og biovitenskap og Norges veterinærhøgskole. Interimstyret ble oppnevnt av Kunnskapsdepartementet i dag, går det fram av ei pressemelding.

Publisert 23. okt. 2008 11:10

- Saltet kjem frå nord, gullet kjem frå sør, men skattane for dei vise kjem frå Timbuktu, sa Malis president Amadou Toumani Touré, då han opna fotoutstillinga "The Hidden Treasures of Timbuktu" i Litteraturhuset tysdag 21. oktober. Fotografia viser byen, men også fleire av dei eldgamle, verdifulle manuskripta frå Timbuktu.

Publisert 22. okt. 2008 10:11

Eit kontor fylt av norsk og utanlandsk kunst dekorert med benkar og veggur frå 1700-talet. Eit kontor fylt opp av bøker frå vegg til tak og med ein heilfigur av John Wayne i papp i kontorhjørnet. Begge desse forskarkontora finst på Universitetet i Oslo. Uniforum har besøkt dei.

Publisert 21. okt. 2008 09:58

- Læring og IKT og interaksjons- og kommunikasjonsdesign var to kunnskapsområde som ikkje eksisterte ved UiO før 1998. Dei er det tiårsjubilanten InterMedia som har utvikla, framhevar senterleiar Sten R. Ludvigsen, forskar Anders Kluge, seniorkonsulent Kari-Anne Ulfsnes og forskar Ingeborg Krange.

Publisert 20. okt. 2008 14:36

Sykefraværet ved UiO er bare 4 %, mens gjennomsnittet i Norge er på 6,8 %.Det legemeldte sykefraværet varierer fra 4 til 3,5 %, godt under landsgjennomsnittet. Men det innrapporterte egenmeldte sykefraværet er bare rundt en halv prosent, viser tall fra UiO. Det er oppsiktsvekkende lavt. - Det er en betydelig underrapportering av sykefravær ved UiO, mener hovedverneombud Mette Børing.

Publisert 17. okt. 2008 12:22

- Me har ambisjonar om å få 1500 til 2000 medlemar til Universitetet i Oslos 200-årsjubileum i 2011. Om me skal klara det, må me få gjort det endå meir attraktivt å trena, seier leiar for Bedriftsidrettslaget ved UiO, Gerd Thorsen.

Publisert 17. okt. 2008 11:35

Bare 17 av om lag 250 ledere på Universitetet i Oslo (UiO) har gått på HMS-kurs. Helse-, miljø- og sikkerhets-kurs for ledere er lovpålagt. - Jeg ser hvor mye skade ledere gjør fordi de mangler bevissthet om sitt HMS-ansvar. Det er et problem når ledere ikke aner hva vi snakker om, sier hovedverneombud Metter Børing.

Publisert 16. okt. 2008 16:57

Frida skal utviklast vidare til å bli eit felles informasjonssystem både for universitet, høgskular, forskingsinstitutt og helseføretak. Bibliografien over vitskapleg publisering bør få namnet Norsk vitskapsindeks, tilrår ei nasjonal arbeidsgruppe leidd av forskar Gunnar Sivertsen ved NIFU STEP.

Publisert 16. okt. 2008 10:10

Velforberedte interne styrerepresentanter vant en knepen seier med vedtaket om å videreføre Senter for utvikling og miljø (SUM) under møtet i Universitetsstyret tirsdag 14. oktober.

Publisert 16. okt. 2008 09:32

Universitetsledelsen skrinlegger planene om å gjøre Observatoriet ved Solli plass til et museum for universitets- og vitenskapshistorie. Universitetsdirektøren ønsker i stedet et besøkssenter for formidling av naturfag og vitenskapshistorie i bygningen. Leder for Ibsensenteret, Frode Helland, sier til Uniforum at han synes det er underlig at senteret verken er blitt informert eller konsultert i prosessen.

Publisert 15. okt. 2008 14:56

Irlands president Mary McAleese, kong Harald og dronning Sonja besøkte alle tre Institutt for lingvistiske og nordiske studium i formiddag. Dei fekk ei omvising i Sophus Bugges hus av professor Jan Erik Rekdal, som også er ansvarleg for irskstudiet ved HF.

Publisert 15. okt. 2008 13:45

Universitetsstyret har vedtatt fakultetenes faglige prioriteringer. - Skjer det ingenting vil det undergrave ledelsens autoritet og UiO har et fundamentalt problem, uttalte styremedlem Egil Myklebust på møtet 14. oktober.

Publisert 15. okt. 2008 13:11

Geir Ellingsrud tar ikkje attval som rektor. Det kunngjorde han på møtet i Universitetsstyret tysdag 14. oktober. 1. august 2009 overlet han dermed rektorvervet til den kandidaten som får flest stemmer under rektorvalet til våren.

Publisert 14. okt. 2008 15:14

Velforberedte interne styrerepresentanter vant en knepen seier med vedtaket om å videreføre Senter for utvikling og miljø (SUM) under dagens møte i Universitetsstyret. Med seks mot fem stemmer vedtok styret å la SUM overleve som et eget senter.