Oppdaget flere kutt på forskningsbudsjettet

- Vi har fått tilbake ett kutt, men samtidig er vi påført to nye, sier leder av Universitets- og høgskolerådet, Jarle Aarbakke i ei pressemelding. Han viser til at premiesatsen på pensjonsinnbetalinger vil øke med 2 %, og at sektoren ikke har fått fullt kompensert for den reelle lønnsveksten. Venstres Odd Einar Dørum ber statsråd Tora Aasland snarest mulig redegjøre for de reelle kuttene.

KOSTER 600 MILL. : To nyoppdagede kutt på forskningsbudsjettet vil utgjøre et beløp på ca 600 millioner kroner, mener Jarle Aarbakke, leder for Universitets- og høgskolerådet.
Foto: Martin Toft

Universitets- og høgskolerådets umiddelbare respons etter presentasjonen av statsbudsjettet var at det hadde en god profil, riktig retning, men for sakte fart. Rådet stiller seg fortsatt bak det, men etter nøyere gjennomgang av budsjettforslaget har UHR oppdaget to alvorlige forhold som vil påføre sektoren en realnedgang i budsjettet.

600 millioner kroner

Leder Jarle Aarbakke peker på to kutt, som vil få følger for universitets- og høgskolesektorens budsjetter.

- Det er særlig to forhold som ikke er med i budsjettet og som begge ligger klart utenfor universitets- og høgskolesektorens kontroll.

- Det ene dreier seg om den varslede økning i premiesatsen på pensjonsinnbetalinger, denne vil øke med ca 2 % fra det som satsen har ligget på de siste 3 årene. Det andre er at den reelle lønnsvekst ligger på ca 6,5%, men det sektoren har fått kompensert for i budsjettet for 2008 var på 4,4%, altså er det også her snakk om en kostnadsøkning på ca 2%.

- Vel er sektoren nettobudsjetterte, men dette gir ett resultat: En klar realnedgang i budsjettene for universitets- og høgskolesektoren, noe som medfører reduserte utdanningstilbud og redusert utdanningskvalitet. Utregninger viser at disse to faktorene vil utgjøre et beløp på ca 600 millioner kroner, noe som er vesentlig større enn tilbakeføringen av basiskuttet, sier Jarle Aarbakke.

Ønsker statsråden på banen

Venstre mener statsråd Tora Aasland snarest må redegjøre for hva som er de reelle kuttene til forskning og høyere utdanning.

- Det er svært oppsiktsvekkende at universitets- og høgskolesektoren er påført to nye kutt i budsjettet uten at dette er kommet klart frem fra presentasjonen av statsbudsjettet og budsjettdokumentene, sier Odd Einar Dørum (V) i Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité i ei pressemelding fra Venstre.

- Dersom Stortinget skal kunne ha en forsvarlig behandling av budsjettet for universitets- og høgskolesektoren må alt på bordet, og jeg forventer at statsråd Aasland snarest mulig redegjør for hva som er de reelle kuttene til forskning og høyere utdanning, sier Dørum.

Emneord: Universitetspolitikk
Publisert 28. okt. 2008 10:49 - Sist endret 10. des. 2008 15:38
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere