September

Publisert 30. sep. 2008 14:32

Forskningsdirektør Terje Mørland (36) ved UiO har takket ja til ny jobb som direktør for NOKUT, Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen. Det var 23. september styret for NOKUT vedtok å tilby Terje Mørland stillingen. Direktøren tilsettes i en åremålstilling for 6 år. Mørland tiltrer stillingen den 8. desember i år.

Publisert 30. sep. 2008 09:27

- Vi kan ikke kjøpe oss ut av arbeidsmiljøproblemene, men vi investerer 1,3 millioner i tiltak for å skape et bedre arbeidsmiljø, sier Anne Ma Eide, direktør ved Det humanistiske fakultet (HF). Det skal satses på lederopplæring og kompetanseheving. Og så skal alle lære seg folkeskikk.

Publisert 25. sep. 2008 14:24

- Verken dei tilsette eller fagforeiningane er blitt informerte på rett måte om nyorganiseringa i Informasjonsavdelinga. Det er eit brot på Hovudavtalen, seier NTL-leiar Ellen Dalen og Parat-leiar Ole Martin Nodenes. Påstanden blir avvist av kommunikasjonsdirektør Siv Nordrum.

Publisert 25. sep. 2008 13:39

- Universitetsleiinga har underkommunisert dei økonomiske og personalrelaterte konsekvensane av den faglege prioriteringa for å unngå at dei tilsette skal forstå kva som vil skje med dei. Dette er ei grov undervurdering av dei tilsette, seier NTL-leiar Ellen Dalen til Uniforum. Viserektor Inga Bostad lovar at desse konsekvensane skal koma med i prosessen no.

Publisert 25. sep. 2008 13:10

Stipendiater tilbys usikkerhet, stort arbeidspress og dårlig lønnsutvikling. Nesten halvparten av de vitenskapelige er midlertid ansatt. Faren er at de beste forsvinner fra UiO. Mangel på forutsigbarhet og karriereplaner er dessuten dårlig likestillingspolitikk, sier Jon W. Iddeng i Forskerforbundet, midlertidig ved UiO i ti år.

Publisert 25. sep. 2008 10:32

Edward Munchs maleri Kjemien er tatt ned fra veggen i Aulaen. Studentene på vei til lesesalen i Sophus Bugges hus vil snart oppleve at Magdalena Abakanowicz store tekstilarbeid i trappeoppgangen blir borte. Portretter og skulpturer skal fjernes fra kontorer og fellesarealer, og fire kvinnelige kunsthistorikere er blitt kunstfotografert.

Publisert 24. sep. 2008 15:02

Det utdanningsvitskaplege fakultetet ved UiO er tildelt ein nasjonal forskarskule i utdanningsvitskap av Noregs forskingsråd. Skulen skal drivast saman med dei andre pedagogiske fagmiljøa ved dei norske universiteta og med Høgskulen i Oslo. Forskarskulen vil få ei løyving på 24 millionar kroner fordelt over seks år og vil koma i gang i 2009.

Publisert 24. sep. 2008 12:36

- Eg er svært imponert over standarden på denne forskarbustaden. Eigentleg treng eg ikkje ta med meg noko anna enn klede og toalettsaker hit, seier Madeleine Kennedy-MacFoy. Ho er ein av dei første som flyttar inn i UiOs ti nye forskarbustader på Blindern.

Publisert 22. sep. 2008 13:08

27 223 studenter er registrert ved UiO i høst, får Uniforum opplyst i Studieavdelinga. Det er vel ett tusen færre enn i fjor. 5485 av dem er nye studenter. Det er en nedgang på 500 færre enn i fjor høst. Men UiO er fortsatt Norges desidert største universitet med flest studenter. NTNU i Trondheim er nest størst. De har vel 18 000 studenter.

Publisert 16. sep. 2008 14:08

Holbergprisen 2008 går til den amerikanske kulturteoretikeren professor Fredric R. Jameson. - Med sin spennende og vidtfavnende forskning er Jameson en verdig vinner av Holbergprisen, sier statsråd Tora Aasland i ei pressemelding. Prisbeløpet på 4,5 millioner kroner går fra Ludvig Holbergs minnefond, som regjeringen opprettet i 2003.

Publisert 11. sep. 2008 14:46

- Berre god opplæring av alle tilsette frå golvet til toppleiinga, kan gi UiO eit smertefritt lønnssystem. Det seier dagleg leiar Hans-Petter Mellerud i Zalaris. Selskapet skal hjelpa UiO med å losa i hamn det nye lønnssystemet.

Publisert 11. sep. 2008 11:46

Stipendiater blir ikke engasjert til undervisning fordi UiO vil unngå loven som beskytter deres rettigheter. - Nå skremmer de bort sine egne stipendiater gjennom en dårlig personalpolitikk, sier Dag Einar Thorsen i stipendiatforeningen UiOdoc til Uniforum.

Publisert 10. sep. 2008 15:50

Protonstrålen har nå gjort noen runder i verdens kraftigste partikkelakselerator Large Hadron Collider ved forskningsenteret CERN i Génève i Sveits. UiO-professor i fysikk, Steinar Stapnes er en av ti norske forskere som deltar i prosjektet. Han forteller til VG Nett at starten på «The Big Bang»-eksperimentet har gått over all forventning.

Publisert 9. sep. 2008 14:20

Norge er blant OECD-landene som har minst behov for lavt kvalifisert arbeidskraft. Arbeidstakere i Norge har også relativt mye å tape økonomisk på å ikke fullføre videregående utdanning. 42 prosent av personer mellom 25 og 34 år har fullført minst to år med høyere utdanning. 17 prosent i samme aldersgruppe har ikke en gang fullført videregående opplæring. Det viser tall som OECD la fram i dag.

Publisert 9. sep. 2008 11:09

- Vi vil leve i frihet og bringe kunnskap hjem til vårt folk. Det er Maiko Yamaguchi fra Japan og Hellia Maufouri fra Iran enige om. De er to av de 850 internasjonale studentene som er kommet til UiO i høst.

Publisert 8. sep. 2008 09:20

UiO-forskaren og islendingen Fridrik Thordarson var ein av verdas fremste ekspertar på kaukasiske og iranske språk. Georgisk og ossetisk var dei to språka han var mest oppteken av. Tre år etter at han døydde får det ossetiske folket ei gåve: Den aller første moderne grammatikken i ossetisk, "Ossetic Grammatical Studies".

Publisert 5. sep. 2008 16:09

UiO-rektor Geir Ellingsrud er blant dei ti mektigaste i norsk forsking, medan universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe og viserektor Inga Bostad er blant dei ti mektigaste i norsk utdanning. Det går fram av boka "Hvem er hvem" redigert av Aftenpostens kultur- og debattredaktør Knut Olav Åmås, melder Aftenposten i dag.

Publisert 4. sep. 2008 17:22

Zalaris skal hjelpa UiO med å overta drifta av det nye SAP-baserte lønnssystemet sjølv frå 1. november. Kontrakten har i første omgang ein verdi på mellom 5 og 6 millionar kroner og går fram til 2011. - Zalaris tar på seg ansvaret for at lønnssystemet kjem i mål, seier prosjektdirektør Benedicte Rustad flankert av ass. pers.-dir. Johannes Falk Paulsen og prosjektleiar Johnny Frivoll.

Publisert 4. sep. 2008 13:17

- Årsfesten bringer oss alle på UiO tettere sammen, sier en stolt universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe. Festens høydepunkt var den høytidelige utnevning av 12 framstående, internasjonale æresdoktorer i Universitetets ærverdige aula.

Publisert 3. sep. 2008 16:45

Arbeidstilsynet pålegger Institutt for klinisk odontologi å kartlegge forhold som kan føre til åpen eller skjult trakassering. Det skjer etter at hovedverneombud Mette Børing ved UiO varslet om alvorlig mobbing av en ansatt på instituttet. - Jeg ble kjent med saken i slutten av april og håndterte den umiddelbart, sier instituttleder Pål Barkvoll.

Publisert 3. sep. 2008 12:56

- Rekruttering er vår største utfordring, sa rektor Geir Ellingsrud i sin festtale i Universitetets Aula under årsfesten 2. september. 12 æresdoktorer ble utnevnt og UiOs priser ble utdelt under seremonien i går.

Publisert 2. sep. 2008 16:55

Alle vitenskapelige ansatte blir en av de første dagene invitert til å være med på en undersøkelse for å finne ut hvordan UiO skal organisere forskningen slik at den enkelte forsker får utnyttet tiden bedre. På den måten kan forskerne finne rom for lengre sammenhengende tid.

Publisert 2. sep. 2008 16:17

- Den første læreboka i spansk i Norden er frå 1600-talet. Den blei spesialskriven til kronprins Christian av Danmark-Noreg. Heilt tilfeldig fann eg eit eksemplar av den her i Universitetsbiblioteket, og den skal me visa fram i Galleri Sverdrup, fortel José Maria Izquierdo stolt.