Februar

Publisert 27. feb. 2008 13:05

For første gang er det gjennomført mer enn tusen doktorgradsdisputaser på årsbasis ved norske universiteter og høgskoler. Universitetet i Oslo hadde den største økningen og stod for en tredjedel av alle disputaser i 2007.

Publisert 26. feb. 2008 14:31

- No må UiO ta mobbing på alvor. Difor bør universitetsleiinga leggja til rette for tiltak som kan betra arbeidsmiljøet ved heile universitetet. Det seier tillitsvalde for dei fire største fagforeiningane i ein kommentar til undersøkinga som viser at 12,5 prosent av dei HF-tilsette føler seg mobba. Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe lovar at det etter kvart skal setjast i gang liknande undersøkingar på heile UiO.

Publisert 26. feb. 2008 13:12

- Det finnes ikke grunnlag for å si at styrer med eksternt flertall er mer profesjonelle og beslutningsdyktige. Knut Kjeldstadli, SVer og representant i Norsk Tenestemannslags professorgruppe kritiserer Sternø-utvalgets forslag om endret styreform i universitets- og høgskolesektoren, melder NTL.

Publisert 25. feb. 2008 12:50

- Det juridiske fakultetet er einig i at me må gi betre oppfylging av kvar student, men då må me få ein større bit av budsjettkaka til UiO. Det seier dekan Hans Petter Graver til Uniforum.

Publisert 21. feb. 2008 11:16

Studentsamskipnaden i Oslo får nok penger til å bygge 103 nye studenthybler i 2008. Det melder Kunnskapsdepartementet, som til sammen bevilger penger til bygging av 611 studenthybler i hele Norge. - Bergen er prioritert, og vil også prioriteres i 2009 slik at prosjektet med 500 studenthybler blir fullfinansiert, sier statsråd for forskning og høyere utdanning, Tora Aasland.

Publisert 20. feb. 2008 16:24

- Etter å ha høyrt alle desse foredraga og innlegga, har eg i heile formiddag plaga meg sjølv med spørsmålet om korleis eg kunne finna på å forlata denne staden. Det sa stortingsrepresentant for Høgre og tidlegare UiO-rektor, Inge Lønning etter markeringa av 70-årsdagen hans på Det teologiske fakultetet i dag, 20. februar.

Publisert 19. feb. 2008 14:49

Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe kunne i går endeleg fyra av startskotet for elektronisk arkiv. Like før gav ho og fakultetsdirektør Dag Myhre-Nielsen (biletet)klarsignal til pilotprosjektet for elektronisk sakshandsaming på Det teologiske fakultetet.

Publisert 19. feb. 2008 10:10

I den tredimensjonale spelverda "World Beside" får elevane i oppgåve å løysa klimaproblema på eiga hand. - I framtida kan spelet utviklast til å bli ein reiskap for å rekruttera studentar til realfaga ved UiO, seier idéskaparane Erlend Arge og Morten Dæhlen ved Institutt for informatikk. No er dei på jakt etter 30 friske millionar for å få fullfinansiert prosjektet i 2010.

Publisert 18. feb. 2008 15:43

I dag, mandag 18. februar åpner forskningsminister Tora Aasland det mest moderne anlegget i verden for å måle og analysere nordlyset på Svalbard. Observatoriet vil være kjernen i norsk og utenlandsk nordlysforskning, melder Kunnskapsdepartementet.

Publisert 16. feb. 2008 13:10

Stockholms universitet startet som en serie åpne forelesninger innen matematikk, fysikk, kjemi og geologi høsten 1878. Da lærerutdanningen ble en del av universitetet fra årsskiftet, ble det Nordens største universitet, med 52 000 studenter. Stockholms universitet ligger i verdens første nasjonalbypark og er i forskningsfronten på klimaforskning.

Publisert 14. feb. 2008 14:54

Sidan 2000 har dei seks tilsette i Vaktsentralen fått utbetalt ein stor del av lønna to veker etter den vanlege månadslønna. No ber dei Teknisk avdeling om å rydda opp, slik at dei får utbetalt heile lønna på same dato.

Publisert 14. feb. 2008 09:28

- Er pressen en uavhengig makt? Nei, den er ikke det, selv om jeg gjerne skulle ha ønsket det. Pressen er mer et speil for samfunnet enn en selvstendig muskel, og det har alltid vært sånn, sa den erfarne Dagblad-journalisten John Olav Egeland. Han svingte også pisken over dagens politikere på den tredje frokosten med Bernt.

Publisert 13. feb. 2008 14:02

- Er universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe så sprek at ho kan ta eit splitthopp(Nytt fra universitetsledelsen, red.merknad), så kan vel eg ta på meg vervet som ny leiar av Bedriftsidrettslaget ved UiO. Det er forklaringa tidlegare revisjonsdirektør ved UiO, Gerd Thorsen gir på at ho har tatt på seg ei slik oppgåve.

Publisert 13. feb. 2008 13:18

- Valgte lederverv er blitt den eneste veien til høy lønn ved UiO, hevder hovedtillitsvalgt i Forskerforbundet Live Rasmussen . Hun beskriver lønnspolitikken ved UiO som ute av kontroll. Assisterende personaldirektør Johannes Falk Paulsen vedgår at universitetsledelsen vet for lite om hvordan lønn påvirker rekrutteringen.

Publisert 13. feb. 2008 08:26

Indonesias høyesterett har dømt demokrati- og menneskerettsforkjemperen Munirs drapsmann til livsvarig fengsel. Den indonesiske sikkerhetstjenesten blir nå etterforsket for delaktighet i snikmordet i 2004.

Publisert 12. feb. 2008 15:55

Statsråd Tora Aasland deltok i dag under lanseringen av Planeten Jordens år i Paris. Året skal fremme forståelsen for geologifagenes betydning for jordens fremtid. - Olje og gass er sentrale i vår økonomi. Sett i lys av hvor stor betydning geologisk kompetanse er for oljeindustrien, kan vi si at geovitenskap er blant grunnsteinene i samfunnet vårt, sa statsråd Tora Aasland i sin åpningstale, melder Kunnskapsdepartementet.

Publisert 12. feb. 2008 09:34

Mange pasienter med risiko for hjertesykdom opplever at helsepersonell påfører dem følelser av skyld og skam. - Leger må godta at noen pasienter er mer opptatt av å kose seg med god mat enn av å leve lenge, mener lege og forsker Jan C. Frich .

Publisert 11. feb. 2008 15:38

- Både studentar og tilsette ved Universitetet i Oslo må visa solidaritet med fengsla og forfylgde akademikarar i Iran ved å skipa til seminar som tar opp situasjonen deira. Det seier den iranske studenten Kianosh Sanjari, som nyleg kom til Noreg som flyktning.

Publisert 8. feb. 2008 15:39

Master- og PhD-studiet i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo fyller de faglige kravene til akkreditering. Det har styret i NOKUT vedtatt denne uka. Det juridiske fakultet har bred faglig kompetanse og høyt kvalifisert personale tilknyttet studiet, skriver NOKUT i ei pressemelding.

Publisert 7. feb. 2008 09:37

En ny avtale gir mulighet for mer fleksible ordninger for eldre arbeidstakere. Redusert arbeidstid og høyere lønn er eksempler på virkemidler som enheter ved UiO kan benytte for å få eldre arbeidstakere til å bli i stillingene sine.

Publisert 6. feb. 2008 14:36

Uniforum-redaksjonen blir likevel ikkje flytta til brakka bak Veglaboratoriet i Gaustadalleen 25 i dag, onsdag 6. februar. Årsaka er at hovudverneombod Mette Børing ved UiO har kravd enkelte utbetringar av lokalet før det kan takast i bruk. Flyttinga er difor førebels utsett til fredag 15. februar.

Publisert 6. feb. 2008 14:04

UiO har tapt en arbeidskonflikt med en tidligere midlertidig ansatt ved Kulturhistorisk museum. Vedkommende stevnet i juni 2007 Kunnskapsdepartementet for brudd på tjenestemannslovens paragraf 10 om stillingsvern etter mer enn fire år i midlertidige stillinger og engasjementer.