- Ikke mer profesjonelt med eksternt styreflertall

- Det finnes ikke grunnlag for å si at styrer med eksternt flertall er mer profesjonelle og beslutningsdyktige. Knut Kjeldstadli, SVer og representant i Norsk Tenestemannslags professorgruppe kritiserer Sternø-utvalgets forslag om endret styreform i universitets- og høgskolesektoren, melder NTL.

VANSKELIG: - Et eksternt flertall i styrene vil være svært vanskelig å reversere,sier Knut Kjeldstadli, som er representant i NTLs professorgruppe.
Foto: Ståle Skogstad

Universiteter- og høgskoler har en samfunnsforpliktelse til å levere uavhengig forskning. Dette oppdraget har vært ivaretatt gjennom valgte ledere, enhetlig ledelse og kollegiale organer. På sviktende grunnlag foreslår Stjernøutvalget omkamp fra Stortingets vedtak fra 2005. Det foreslås ekstern styreleder, og utvalget mener institusjonene skal kunne velge mellom å ha internt eller eksternt styreflertall.

- Et slikt flertall kan styre institusjonene inn mot kommersielle formål som går på tvers av vitenskapens forpliktelse - å være allment tilgjengelig. Og er først et eksternt flertall etablert, vil det neppe endre styreordningen. Det vil framover oppnevne styrerepresentanter som står på samme linja. Et eksternt flertall i styrene vil være svært vanskelig å reversere,sier Kjeldstadli.

Paul Bjerke fra DeFacto er sekretær for professorgruppa og mener innstillingen ikke problematiserer det som mer enn noe annet har mobilisert universitetsansatte til kamp mot markedsrefomer; nemlig forskningsfrihet, universitetsdemokrati og kollegial styring.

Tiil tross for sine gode intensjoner om reduksjon av markedsstyringen vil et sannsynlig resultat av forslagene være at både forskningsfriheten og universitetsdemokratiet raseres til fordel for moderne "management"-styring etter ideologien om ny offentleg styring (NPM-ideologien).

Emneord: Universitetspolitikk
Publisert 26. feb. 2008 13:12 - Sist endret 10. des. 2008 15:13
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere