Rettsvitenskap ved UiO godkjent

Master- og PhD-studiet i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo fyller de faglige kravene til akkreditering. Det har styret i NOKUT vedtatt denne uka. Det juridiske fakultet har bred faglig kompetanse og høyt kvalifisert personale tilknyttet studiet, skriver NOKUT i ei pressemelding.

PRØVERETTSSAL: Rettsvitenskap er godkjent av NOKUT. Bildet er fra Urbygningens prøverettsal.
Foto: Ola Sæther

Styret i Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) vil anbefale at Universitetet i Oslo innfører en bachelor- og masteroppbygging på studiet

Det var 20. juni 2005 NOKUTs styre vedtok å revidere akkreditering av master- og PhD-studier i rettsvitenskap ved universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø. Revideringen omfatter til sammen seks studier. En sakkyndig komité har vurdert studietilbudene og har anbefalt at de to studietilbudene ved Universitetet i Oslo skulle godkjennes, en anbefaling som styret i NOKUT fulgte.

Den sakkyndige komiteen har også anbefalinger for videre utvikling av studietilbudene. Komiteen mener at Universitetet i Oslo bør vurdere å gå over til en bachelor- og masterstruktur på studiene, hvor basiskunnskapene i de vesentlige emnene gis i et bachelorstudium, og mastergradsstudiet primært blir en fordypning.

I tillegg mener komiteen at studentene i stor grad er overlatt til seg selv på mastergradsstudiet og at det bør innføres flere obligatoriske elementer i studiene. Komiteen peker også på at det internasjonale fokuset bør bli sterkere og at det bør opprettes et bedre system for kvalitetssikring av pensum, slik at man har sikkerhet for at også litteratur av forfattere utenfor fakultetet blir vurdert. Det bør også arbeides for en mer åpen diskusjon om undervisningen.

Emneord: Undervisning, Jus
Publisert 8. feb. 2008 15:39 - Sist endret 10. des. 2008 15:45
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere