Rekordmange disputaser ved UiO i fjor

For første gang er det gjennomført mer enn tusen doktorgradsdisputaser på årsbasis ved norske universiteter og høgskoler. Universitetet i Oslo hadde den største økningen og stod for en tredjedel av alle disputaser i 2007.

UIO ØKTE MEST: Universitetet i Oslo stod for hver tredje doktorgradsdisputas i 2007.
Foto: Ståle Skogstad

NIFU-STEP melder at det for første gang er gjennomført mer enn tusen doktorgradsdisputaser på årsbasis ved norske universiteter og høgskoler. I 2007 var antallet disputaser 1030, som er 125 flere enn i 2006. Dette er en økning på 14 prosent.

Størst økning ved UiO

Universitetet i Oslo hadde størst økning i antallet doktorgradsdisputaser. Her ble det gjennomført 344 disputaser i fjor, som tilsvarer hver tredje disputas i Norge. Ved UiO var det i 2007 51 flere disputaser enn året før og 25 flere enn i 2005. Universitetet i Tromsø hadde den største relative økningen fra 2006. Også Universitetet i Bergen hadde en betydelig økning, mens økningen var noe lavere ved NTNU.

Naturvitenskap og samfunnsvitenskap

Sammenlignet med 2006 var det en betydelig økning i antall disputaser i samfunnsvitenskap og i matematikk/naturvitenskap. Samlet stod matematikk/naturvitenskap og teknologi for 38 prosent av disputasene i 2007, humaniora og samfunnsvitenskap for 33 prosent, medisinske fag for 24 prosent og landbruksfag og veterinærmedisin for 5 prosent.

Kvinnene kommer

Kvinneandelen blant doktorandene har ligget rundt 40 prosent i alle årene 2002-2006. I 2007 økte kvinneandelen til 44,5 prosent. Det er imidlertid fortsatt stor forskjell på fagområdene. I det medisinske fagområdet stod kvinnene for 59 prosent av disputasene i 2007. Det var kvinneflertall også i humaniora og samfunnsvitenskap. I teknologi var imidlertid bare én av fem kvinne og i matematikk/naturvitenskap én av tre.

Hver fjerde doktorand er utlending

Andelen utlendinger er fortsatt høy. Hver fjerde doktorgrad ble i fjor avlagt av personer med utenlandsk statsborgerskap.

Gamle doktorgrader for siste gang

Ph.d.-graden stod for to av tre grader i 2007. Vårsemesteret i år er siste mulighet for å disputere for en gammel doktorgrad.

Emneord: Doktorgrader, Forskning Av Lars Hoff
Publisert 27. feb. 2008 13:05 - Sist endret 10. des. 2008 15:44
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere