April

Publisert 30. apr. 2008 10:53

Arbeidslivsrelevansprosjektet ved Det humanistiske fakultetet på UiO blei tildelt andreplassen då Kunnskapsdepartementets utdanningskvalitetspris for 2007 blei delt ut i går. - Dette er fantastisk flott, seier Helga Reiss i studieseksjonen ved HF til Uniforum. Prisen er på 300 000 kroner.

Publisert 29. apr. 2008 11:06

Hvert tredje miljøprosjekt i EUs forskningsprogram har norsk deltagelse. Dette er langt mer enn gjennomsnittet for resten av Europa. Spesielt gjør norske forskere det godt innen klima- og miljøteknologiforskning, skriver Forskningsrådet i ei pressemelding.

Publisert 28. apr. 2008 15:20

- Aserbajdsjan skal bruka mykje av olje- og gassinntektene til investering i forsking og utdanning. Det sa utanriksminister Elmar Mammadyarov i eit foredrag i Oslo i desember i fjor. - Det var eg glad for å høyra, seier Vibeke Roggen, som no leier UiOs del av eit samarbeid med Azerbaijan University of Languages i Baku.

Publisert 28. apr. 2008 15:02

Det er fortsatt en for stor andel masteroppgaver som får karakterene A og B, men vurderingen av de enkelte masteroppgaver er stort sett sammenfallende. Det viser karakterrapporten for 2007 som Universitets- og høgskolerådets analysegruppe har lagt fram. Det er ellers liten endring i den totale nasjonale karakterfordelingen, står det i ei pressemelding.

Publisert 28. apr. 2008 10:59

- Det må etablerast ein eigen forskingsrevisjon tilliks med Riksrevisjonen, som kan dukka opp utan forvarsel dersom dei får melding om at forskarar er i ferd med å bryta etiske grenser. Det foreslo forskar Peder Anker ved Forum for universitetshistorie på eit debattmøte i Akademisk forum 21. april. - Det er akkurat det Internrevisjonen ved UiO gjer i dag, repliserte prorektor Haakon Breien Benestad.

Publisert 25. apr. 2008 15:07

Forskning om introduserte arter, genmodifiserte organismer, taksonomi og biosystematikk må videreføres i andre programmer og aktiviteter når Biomangfoldprogrammet har avsluttet sin 10 års programperiode. Det mener programstyreleder, professor Christian Brochmann ved Naturhistorisk museum, UiO, skriver Forskningsrådet på sine nettsider.

Publisert 25. apr. 2008 10:47

Rektorvala blir opplevde som skadeleg kjekling, men alle er einige om at Universitetet i Oslo er Noregs leiande grunnforskingsinstitusjon. Det går fram av svara til dei 31 informantane selskapet BursonMarsteller har spurt i ei omdømmeundersøking det har laga på oppdrag frå UiO.

Publisert 23. apr. 2008 14:34

Kunnskapsdepartementet har nå gitt Høgskolen i Tromsø og Universitetet i Tromsø støtte til prinsippet om en fusjon mellom de to høyere utdanningsinstitusjonene under navnet Universitetet i Tromsø. - Jeg er overbevist om at det nye universitetet vil styrke forskning og høyere utdanning i Nord-Norge, skriver forskningsminister Tora Aasland i et brev til de to institusjonene.

Publisert 22. apr. 2008 15:35

Ti minuttar i drosje frå det gamle Roma ligg Det humanistiske fakultetet til Europas største universitet, "La Sapienza." Der kan du studera alle dei store verdsspråka, men også eit lite språk som norsk. Uniforum har møtt fire italienske studentar og norsklæraren deira.

Publisert 22. apr. 2008 12:54

Årets søkertall viser at Universitetet i Oslo (UiO) fortsatt har stor søkning til sine studieprogrammer. UiOs andel av førsteprioritetssøkere nasjonalt ligger på omtrent samme nivå som i fjor,likevel med en liten nedgang, viser dagens tall fra Samordna opptak. - Det er gledelig at søkertallet til realfag går litt opp, sier studiedirektør Monica Bakken i ei pressemelding.

Publisert 22. apr. 2008 10:18

- UiO vil gjerne laga ein masterplan for lønns- og personalpolitikk også. Det lova universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe på Forskarforbundets lønnsseminar 18. april. Lovnaden kom etter at Forskarforbundet hadde spurt henne kvifor UiO hadde ein masterplan for bygningar, men ingen for menneska som arbeider på institusjonen.

Publisert 21. apr. 2008 12:49

Årene 1800-1820 var en tid for store omveltninger i Europa. I kjølvannet av Napoleonskrigene startet de tyske samlingsbestrebelsene. Nordmannen Henrik Steffens var med på å sette dagsorden, som en av de ledende intellektuelle i det daværende Prøyssen.

Publisert 21. apr. 2008 11:33

Milliardæren Stein Erik Hagen gir 3,2 millionar kroner til ei nyoppretta postdoktorstilling ved Det norske instituttet i Roma. Pengane skal fordelast over fire år og også finansiera undervisninga i eit tverrfagleg kurs i kunsthistorie, arkeologi og arkitektur med utgangspunkt i byen Roma. I morgon kjem dronning Sonja, kronprinsesse Mette-Marit og mora til kronprinsessa, Marit Tjessem, på eit privat besøk til Det norske instituttet i Roma.

Publisert 21. apr. 2008 09:34

Norge er verdens femste største forskningsnasjon innen polarforskning, foran blant andre Russland. I Arktis er Norge på bronseplass, etter USA og Canada. Målt i antall vitenskapelige artikler bidrar Norge med seks prosent av verdens polarforskning. Til sammenligning står den øvrige norske forskning for 0,6 prosent av den samlede vitenskapelige kunnskapsproduksjon. Det viser en undersøkelse NIFU/STEP har utarbeidet for Forskningsrådet.

Publisert 18. apr. 2008 17:57

Den amerikanske menneskerettighetsprofessoren Samantha Power var 17. april innom Blindern for å snakke om hvordan vi kan bekjempe folkemord. Det ble også en minneforelesning om hennes venn Sergio Vieira de Mello. FNs mest fremtredende diplomat ble drept av en selvmordsbomber i Bagdad etter 34 års tro tjeneste for FN i utallige konfliktområder.

Publisert 18. apr. 2008 16:00

Norge er blant de dårligste på innovasjon i Europa og aller dårligst av de nordiske landene. Norge kommer på 21. plass av 38 land, og ligger fremdeles langt etter de fleste EU-landene når det gjelder innovasjon (nyskaping) i næringslivet, viser rapporten European Innovation Scoreboard for 2007. Funnene bekreftes av den siste indikatorrapporten fra NIFU STEP (2007), melder Forskningsrådet på sine nettsider.

Publisert 18. apr. 2008 12:04

- Kina vil vokse i forskning. Det er derfor viktig å få gode kontakter nå i en dynamisk oppbyggingsfase, hvor kineserne søker forskningskontakter i hele verden, sier rektor Geir Ellingsrud, som nylig ledet en stor UiO-delegasjon til Kina.

Publisert 17. apr. 2008 16:05

NTNU ble nylig kåret som den beste teknologiutdanningen innen bærekraftig utvikling i Europa. Med systematisk fokus på bærekraft og miljø, har NTNU dermed slått internasjonalt anerkjente institusjoner som KTH og Chalmers i Sverige og de tekniske universitetene i Delft, München og Dresden, går det fram av ei pressemelding fra NTNU.

Publisert 16. apr. 2008 15:55

- Etter avsløringa av forskingsfusket til Jon Sudbø, må alle forskarar på UiO skriva under på at dei ikkje vil fuska. Det er akkurat som om alle flygarar etter 11. september 2001, skulle ha skrive under på ein garanti om at dei aldri vil flyga inn i skyskraparar, meiner professor i molekylær biovitskap, Kristian Gundersen. Både kriminologiprofessor Liv Finstad og prorektor Haakon Breien Benestad meiner ordninga er naudsynt.

Publisert 16. apr. 2008 15:14

Forskningsrådet mener det er behov for en lovendring som fritar forskningsinstituttene for inntektsskatt. - Denne type skatteplikt vil svekke instituttenes samlede økonomiske rammebetingelser i en situasjon hvor det er forskningspolitisk enighet om å styrke instituttene plass i det norske forskningssystemet, påpeker styreleder i Forskningsrådet, Geir Stene-Larsen i ei pressemelding.

Publisert 16. apr. 2008 14:39

Rammene for den faglige prioriteringen er på plass ved Det odontologiske fakultet. - Nå er vår største utfordring de enorme rekrutteringsproblemene som sektoren står overfor, mener dekan Pål Brodin .

Publisert 15. apr. 2008 14:45

- Ingen professorar ved UiO bør tena under lønnssteg 70, altså 529 600 i året. Det bør også bli meir vanleg å plassera dyktige professorar direkte i lønnssteg 84, slik som er tilfellet for toppdirektørar. Det meiner leiinga i Forskarforbundet ved UiO.

Publisert 15. apr. 2008 14:15

Senter for internasjonalisering av høgere utdanning SIU vil lyse ut et nytt NUFU-program. Totalt 22 millioner kroner skal deles ut til prosjekter hvor norske forskere samarbeider med forskere i sør. Søknadsfristen er 13. juni.

Publisert 15. apr. 2008 12:56

Professor Stan Hawkins er ikke fornøyd med mottakelsen han fikk på HF-fakultetet i 1995. - Vi har hatt mange utredninger og diskusjoner om internasjonalisering ved Det humanistiske fakultet. I 2008 skal dette arbeidet gi konkrete resultater, lover dekan Trine Syvertsen .