- Skremmer bort egne stipendiater

Stipendiater blir ikke engasjert til undervisning fordi UiO vil unngå loven som beskytter deres rettigheter. - Nå skremmer de bort sine egne stipendiater gjennom en dårlig personalpolitikk, sier Dag Einar Thorsen i stipendiatforeningen UiOdoc til Uniforum.

FÅR IKKE UNDERVISE: Stipendiater blir ikke engasjert til undervisning fordi UiO vil unngå loven som beskytter deres rettigheter. Nå reagerer stipendiatforeningen UiOdoc.
Foto: Ola Sæther

Denne praksisen har fagforeningene ved UiO sett seg lei på, og de har derfor brutt forhandlingene om nytt personalreglement og bedt Kunnskapsdepartementet om å megle. Departementet har innkalt partene til et møte allerede 19. september.

Det er ikke ventet at meglingen vil føre til endringer i UiOs praksis. Både Kunnskapsdepartementet og Fornyingsdepartementet, som har ansvar for loven, anser det som helt utelukket at UiO kan få unntak fra Tjenestemannsloven på dette punktet. Ved ikke å ta stipendiater inn i undervisningsstillinger, unngår UiO at stipendiatenes rett til fortrinn kommer til anvendelse. Universitetet velger i stedet å ta dem som er lavere utdannet inn i de ledige undervisningsstillingene.

Det er Tjenestemannsloven som gir stipendiater rettigheter som oppsigelsesvern og fortrinnsrett under stipendiattiden. Disse rettighetene gjøres gjeldende når de går inn i ordinære stillinger. Dermed får UiOs stipendiater fortrinnsrett til vikariater og stillinger foran andre søkere fra andre universiteter.

Ønsker unntak fra loven

Universitetsledelsen argumenterer i protokollen etter forhandlingsbruddet med at UiO må ha unntak for loven. De skriver at "fortrinnsrett har den konsekvens at kravet til fri konkurranse om stillingene og kvalifikasjonsprinsippet settes ut av kraft. UiOs strategiske hovedmål er å få flere forskere, forskergrupper og fagmiljøer på høyt internasjonalt nivå, og realisering av slike mål krever handlingsrom i forhold til rekruttering av best mulig kompetanse."

- Fryktsom stemning

- UiO har ikke klart å gjøre seg attraktive internasjonalt, og nå skremmer de bort sine egne stipendiater gjennom en dårlig personalpolitikk, sier Dag Einar Thorsen i stipendiatforeningen UiOdoc til Uniforum. - Jeg vet at det er en fryktsom stemning blant de det gjelder. De vegrer seg for å hevde sine rettigheter, i frykt for ikke å få beholde undervisningsvikariatene, sier Thorsen, som er skuffet over UiO som snakker så mye om rekruttering av nye forskere, men skyver sine egne fra seg.

- Dette fører til at det blir de med størst utholdenhet og størst mulighet til å leve under usikre forhold, ikke nødvendigvis de beste, som blir rekruttert. UiO burde heller ta opp disse spørsmålene med Kunnskapsdepartementet, for å få endret loven slik at den ville være til det beste for begge parter, sier Thorsen.

Kan slippe å lyse ut årsvikariat

Bruddet i forhandlingene om personalreglementet handler også om at fagforeningene er enige om at UiO ikke lenger skal få ha unntak fra loven og slippe utlysing av ledige stillinger og kunne ansette uten innstillingsråd i stillinger som er ledige i inntil ett år.

Organisasjonene går inn for at unntaket skal gjelde kun for vikariater av et halvt års varighet. På dette punktet åpner loven for unntak på inntil ett år, slik det har vært ved UiO.

Her kan meklingen føre til at unntaket for vikariater av ett års varighet vil fortsette. Får ikke organisasjonene støtte for sitt syn i meklingen og fortsatt står på sitt, om at unntaket kun skal gjelde for et halvt år, må saken bringes inn for en særskilt nemnd. En slik avklaring kan ta mange måneder. Forhandlingene om nytt personalreglement ved UiO har nå pågått i vel to år.

Emneord: Arbeidsforhold, Stipendiat, Studentsaker, Stipendiatforening, Universitetspolitikk Av Bitte Vatvedt
Publisert 11. sep. 2008 11:46 - Sist endret 10. des. 2008 15:49
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere