Kan få mer sammenhengende forskningstid

Alle vitenskapelige ansatte blir en av de første dagene invitert til å være med på en undersøkelse for å finne ut hvordan UiO skal organisere forskningen slik at den enkelte forsker får utnyttet tiden bedre. På den måten kan forskerne finne rom for lengre sammenhengende tid.

MER FORSKNINGSTID: En undersøkelse vil kartlegge hvordan forskere ved UiO kan få mer sammehengende forskningstid.
Foto: Ola Sæther

Universitets- og høyskolerådet (UHR) er i gang med å undersøke om Kvalitetsreformen har redusert mulighetene for bedre forskning. Det er i forbindelse med at prorektor Haakon B. Benestad forbereder et innlegg for statsråd Tora Aasland og UHR om status for tid til forskning ved UiO, at resultatet av denne undersøkelsen blir svært viktig.

- Og framfor alt er det viktig at vi får ærlige svar, understreker prorektor Benestad til Uniforum.

- Å overdrive problemene, vil ikke føre til økt forbedring. Med et høyt antall svar, vil jeg kunne se statsråden dypt inn i øynene og argumentere med tyngde. Vi må ha de mest mulig korrekte svarene for å kunne skape det rette bildet av situasjonen.

- Vil øke kvaliteten

Benestad har tillit til at Kunnskapsdepartementet har som mål å forbedre forholdene for forskningen ved UiO.

- Deltar alle i arbeidet, vil vi ha størst mulighet til å øke kvaliteten på både forskningen og forskernes arbeidssituasjon, lover han.

Det er en Questback-undersøkelse utarbeidet i samarbeid med Synovate. Det er en omfattende avkryssingsundersøkelse med mulighet for kommentarer til hvert spørsmål. I tillegg til at undersøkelsen har til hensikt å beskrive nåværende situasjon for den enkelte forsker, innholder den også spørsmål om hvordan forskerne mener forholdene kan forbedres.

"Er det lettere eller vanskeligere for deg å finne rom for forskning nå, sammenlignet med noen år tilbake?" er et eksempel på et spørsmål med seks svaralternativer. Undersøkelsen går også inn i de enkelte, konkrete oppgaver innen forskningsarbeidet. "Hvis du kunne prioritere din egen arbeidstid, hva ville du brukt mer eller mindre tid på av følgende forskningsoppgaver?" Det er listet opp ti svaralternativer med et eget felt med plass for utfyllende kommentarer.

Håper på stor oppslutning

Prorektor er opptatt av at undersøkelsen får stor oppslutning, også fra Det medisinske fakultet og Det odontologiske fakultet, selv om de ikke var med i Kvalitetsreformen i 2003.

Med sin tidligere omlegging, vil de fungere som en kontrollgruppe.

- De kan dermed bidra med uhyre viktig informasjon, sier Benestad som stadig gjentar at han inderlig håper alle vil være med på å gjøre sin arbeidssituasjon og UiO bedre.

Det vil ta en drøy halvtime å besvare alle spørsmålene.

- En uhyre viktig halvtime for den enkelte forsker og for UiO, understreker Benestad og forteller at undersøkelsen går fram til tidlig i oktober. Dataene vil bli bearbeidet og lagt fram for statsråden og UHR på et dialogseminar 29. oktober. Det vil også bli laget en rapport fra undersøkelsen som blir allment tilgjengelig.

BEDRE TID: Forskere som svarer på en ny undersøkelse, kan være med på å bedre sin egen arbeidstid. (Foto:

Emneord: Universitetspolitikk, Arbeidsforhold Av Bitte Vatvedt
Publisert 2. sep. 2008 16:55 - Sist endret 10. des. 2008 15:19
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere