Arild Underdal skal lede samorganisering

Tidligere rektor ved UiO, professor Arild Underdal, er oppnevnt til leder for interimstyret som skal lede arbeidet med den videre planleggingen av samorganiseringen av Universitetet for miljø- og biovitenskap og Norges veterinærhøgskole. Interimstyret ble oppnevnt av Kunnskapsdepartementet i dag, går det fram av ei pressemelding.

LEDER: Tidligere UiO-rektor Arild Underdal skal lede interimsstyret som skal planlegge arbeidet med samorganisering av UMB og NVH.
Foto: Ola Sæther

Utgangspunktet for interimsstyrets arbeid skal være at UMB og NVH som likeverdige parter på mest mulig hensiktsmessig måte samorganiseres på Ås og at Veterinærinstituttet(VI) samlokaliseres med dette nye universitetet.

- Interimsstyret er bredt sammensatt med medlemmer som kjenner institusjonene og deres utfordringer. Interimsstyrets leder har i tillegg god erfaring med styrearbeid, omstillings- og fusjonsprosesser. Jeg tror og forventer at interimsstyret vil jobbe målrettet og konstruktivt sammen, og at det vil legge løpet for en god prosess, sier statsråd Tora Aasland i en kommentar.

Interimsstyret skal avklare hvordan det kan oppnås best mulig faglig utbytte for det nye miljøet på Ås, både når det gjelder universitetets organisering, faglige oppbygning og struktur, men også dets bygningmessige utnyttelse og behov. Dette forutsetter nært samarbeid med Statsbygg. Interimsstyret skal forberede den konkrete samorganisering og -lokalisering, både faglig, organisatorisk og fysisk.

- Interimsstyret må søke forankring og nødvendige beslutninger i de nåværende institusjoners styrer, understreker Aasland. Disse styrene får sin funksjonsperiode forlenget fra 31. juli 2009 frem til 1. juli 2010.

Interimsstyrets arbeid skal avsluttes senest 1. mars 2010.

Interimsstyret består av disse personene:
Arild Underdal, professor Universitetet i Oslo (leder)
Karen Johanne Baalsrud, seksjonssjef Mattilsynet
Alice Lund Brænden, student NVH
Tore Fjell, konsulent Hartmark AS
Knut Hove, rektor UMB
Geir Isaksen, konsernsjef Cermaq ASA
Tor Einar Lundteigen, student UMB
Lars Moe, rektor NVH
Ronny Reite, kontorsjef NVH
Inger Annie Schult, seniorrådgiver UMB
Anne Sæterdal, seniorrådgiver Norsk institutt for kulturminneforskning(NIKU)
Mari S. Tveit, forsker UMB
Yngvild Wasteson, professor NVH
Emneord: Universitetspolitikk
Publisert 23. okt. 2008 15:38 - Sist endret 10. des. 2008 14:44
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere