Observatoriet blir ikke museum

Universitetsledelsen skrinlegger planene om å gjøre Observatoriet ved Solli plass til et museum for universitets- og vitenskapshistorie. Universitetsdirektøren ønsker i stedet et besøkssenter for formidling av naturfag og vitenskapshistorie i bygningen. Leder for Ibsensenteret, Frode Helland, sier til Uniforum at han synes det er underlig at senteret verken er blitt informert eller konsultert i prosessen.

VITENSKAPENS HUS: Observatoriet er den eldste bygningen oppført for universitetet. Her ble det blant annet foretatt astronomiske observasjoner og meteorologiske målinger.

Observatoriet ved Solli plass huser i dag Ibsensenteret. I 2001 vedtok kollegiet å etablere et museum for universitets- og vitenskapshistorie i bygningen, som skulle stå ferdig til universitetets 200-årsjubileum i 2011, et vedtak som innebar at Ibsensenteret måtte flytte ut innen 2010.

Utredet mulige anvendelser

Universitetsdirektøren satte i februar i år ned et arbeidsutvalg ledet av professor Morten Dæhlen, som fikk i oppdrag å foreslå alternative muligheter for Observatoriet.

Ifølge mandatet skulle et eller flere av forslagene gi rom for Ibsensenteret i bygningen. Utvalget la i april fram en rapport som skisserte tre mulige bruksformål.

Utvalgets hovedanbefaling var et "Senter for store spørsmål". Dette skulle være både et formidlingssenter for allmennheten og skoleklasser og en møteplass for forskere. Sekundært foreslo utvalget et besøkssenter for naturfag og vitenskapshistorie, først og fremst rettet mot skoleklasser. Som et tredje alternativ foreslo utvalget et vitenskapshistorisk museum. Ingen av løsningene gir rom for at Ibsensenteret kan bli værende i Observatoriet.

Universitetsledelsen ønsker besøkssenter

I et brev undertegnet universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe og prosjektdirektør Inger Stray Lien konkluderer universitetsledelsen med at utvalgets andre forslag, et besøkssenter, er den beste løsningen for Observatoriet.

En arbeidsgruppe skal etableres for å arbeide videre med et slikt konsept, og i den videre arbeidsprosessen vil det bli sett nærmere på om elementer fra museumsforslaget kan utvikles innenfor dette konseptet. Skolebesøk og innhold forutsettes utviklet i samarbeid med Osloskolen.

Et senter for store spørsmål er, ifølge universitetsledelsen, et forslag som lett vil kunne sprenge rammene for Observatoriebygningen dersom det blir en suksess, og investeringene som skal til for fysisk tilrettelegging, er for store. Universitetsledelsen åpner imidlertid for å vurdere et slikt senter som en del av universitetets fremtidige formidlingsstrategi. Det er ifølge universitetsledelsen heller ikke aktuelt å etablere et ordinært museum i bygningen.

Viktig at bygningene blir tatt vare på

- Vi hadde selvfølgelig synes det var flott med et museum i Observatoriet, men det viktigste er at det får et godt bruksformål og at bygningene blir ivaretatt, svarer leder for Museum for universitets- og vitenskapshistorie, Bjørn Vidar Johansen på spørsmål om han er skuffet over at universitetsledelsen har skrinlagt planene om et museum i bygningen.

Direktør Frode Helland ved Ibsensenteret er ikke informert om arbeidsutvalgets rapport og planene rundt Observatoriets framtid.

- Vi har hele tiden forholdt oss til vedtaket fra 2001 om at vi skal ut i løpet av 2009 for å gi plass til et museum for universitets- og vitenskapshistorie. Det er i seg selv underlig at Ibsensenteret ikke er konsultert i denne prosessen. Dersom det er riktig at de opprinnelige planene nå er skrinlagt, bør uansett Ibsensenteret trekkes inn i diskusjonen om framtidig bruk av Observatoriet, sier han.

Observatoriet
Observatoriet stod ferdig i 1834. Det er tegnet av arkitekt Christian Heinrich Grosch, og består av en hovedbygning med en tverrfløy og en langfløy, og i tillegg en frittstående sidebygning. Den vitenskapelige aktiviteten foregikk hovedsakelig i tverrfløyen. I langfløyen bodde astronomiprofessor Christopher Hansteen og hans familie.

Den vitenskapelige aktiviteten ble flyttet til Blindern på 1930-tallet, og Observatoriet huset i mange år musikkbiblioteket /Norsk musikksamling/. I år 2000 flyttet /Senter for Ibsen-studier/ inn etter at deler av bygningen var blitt restaurert med midler fra /Anders Jahres Humanitære Stiftelse/. Observatoriet er i dag fredet.

Emneord: Museene, Observatoriet Av Grethe Tidemann
Publisert 16. okt. 2008 09:32 - Sist endret 10. des. 2008 15:36
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere