- Sykefraværet blir underrapportert

Sykefraværet ved UiO er bare 4 %, mens gjennomsnittet i Norge er på 6,8 %.Det legemeldte sykefraværet varierer fra 4 til 3,5 %, godt under landsgjennomsnittet. Men det innrapporterte egenmeldte sykefraværet er bare rundt en halv prosent, viser tall fra UiO. Det er oppsiktsvekkende lavt. - Det er en betydelig underrapportering av sykefravær ved UiO, mener hovedverneombud Mette Børing.

UNDERRAPPORTERING: - Det er en betydelig underrapportering av sykefravær ved UiO, mener hovedverneombud Mette Børing.
Foto: Ståle Skogstad

- Skal vi kunne ha tillit til arbeidsmiljøundersøkelsene som er gjennomført og en ellers god kontakt med avdelingene, så kan ikke disse sykefraværstallene være riktige, sier hovedverneombudet.

Mørketall

- Skal vi klare å gjøre noe med det psykososiale miljøet, er det helt avgjørende at vi får vite når folk er syke. Å "jobbe hjemme" når man er syk, blir helt feil. Mette Børing er både oppgitt og fortvilet.

Plikt til å melde

- Har man ikke plikt til å melde sykefravær?

- Arbeidsgiver har en helt klar plikt til å rapportere og ha oversikt over sykdom i bedriften. Men når det lokalt ikke stilles krav om rapportering, får vi ikke en slik oversikt, sier Børing.

- Men har ikke de ansatte også plikt til å melde sykefravær?

- Jo, det er klart at enhver ansatt har plikt til å melde sykefravær. Mørketallene er stort sett blant de vitenskapelige ansatte, som har muligheten til å si at "de jobber hjemme". Det er en uheldig side av fleksibiliteten de vitenskapelige ansatte har, sier hovedverneombudet.

- Jeg har ikke data som gjør det mulig for meg å bekrefte mistanken om underrapportering av sykefravær, opplyser klinisk spesialist i bedriftssykepleie i Seksjon for helse, miljø og sikkerhet (HMS), Trine Evensen. Utover det har hun ingen kommentar til de oppsiktsvekkende lave sykefraværstallene, både de legemeldte og egenmeldte.

- Jeg håper HMS-seksjonen vil samarbeide med vernetjenesten for å få kartlagt det faktiske sykefraværet og årsaken til underrapportering, kommenterer Børing.

Prestasjonspress

- Det ville være veldig synd om folk ikke rapporterer det reelle sykefraværet. På den måten får de ikke den oppfølging ved sykefravær som vi kan tilby. NAV er veldig fornøyd med vårt opplegg for oppfølging. Avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA) har ført til at vi har utarbeidet gode rutiner for å få kontakt ute i miljøene. Å ta kontakt og følge opp den som er syk, er et lederansvar som mange ledere er flinke til å følge opp, sier Evensen.

Det var ved innføring av IA-avtalen i 2004 at ansatte fikk utvidet rett til egenmelding til 24 dager i året. Mørketallene skjuler trolig både dem som jobber hjemme, men som i realiteten er syke, og dem som går på jobb selv om de er syke.

- I et prestasjonsmiljø som her ved universitetet er det ikke overraskende om man føler seg presset til å yte selv om man er syk, sier hovedverneombudet.

Hun legger til at det er helt avgjørende at vernetjenesten og ledelsen får oversikt over det reelle sykefraværet og årsaken til at folk er syke, for at vi skal kunne bidra til et sunt og trygt arbeidsmiljø på universitetet.

Emneord: Universitetspolitikk, Arbeidsmiljø Av Bitte Vatvedt
Publisert 20. okt. 2008 14:36 - Sist endret 10. des. 2008 15:55
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere