Vil ha Uniforum både på nett og papir

Uniforums lesere på nettet er positive til innholdet, men mer kritiske til nettavisens design. En stor andel leser også papirutgaven. Dette kommer fram i en spørreundersøkelse utført av konsulentselskapet Halogen .

BÅDE NETT OG PAPIR: 75 prosent av respondentene i nettundersøkelsen leser også papirutgaven regelmessig, forteller informasjonskonsulent Silja Mustaparta.
Foto: Ola Sæther

Uniforums nettutgave Uniforum nett.no skal fornyes, og første ledd i prosessen var å gjennomføre en spørreundersøkelsen blant nettleserne.
- Målet var å finne ut hva leserne synes om nettavisen og hvordan de ønsker at den skal bli være. Vi ønsket også å få vite hvordan leserne på nettet forholder seg til papirutgaven, forteller Uniforums redaktør Martin Toft og informasjonsarkitekt Silja Mustaparta fra Halogen.

Mustaparta, som har fått i oppdrag å planlegge den nye nettutgaven, forteller om god respons på spørreundersøkelsen.
- Vi valgte å lukke den etter tre uker. Da hadde 144 personer svart på spørsmålene våre. 73 prosent av disse er UiO-ansatte, mens de øvrige er enten studenter eller uten tilknytning til UiO, opplyser hun.

Leser også papirutgaven

Mustaparta forteller at 80 prosent av respondentene oppgir at de leser Uniforum på nett regelmessig. Med unntak av en mindre andel som leser Uniforum for første gang, svarer nesten samtlige at de bruker nettutgaven til å holde seg oppdatert på nyheter. Rundt halvparten bruker også nettutgaven til å sette seg inn i tidligere saker.

75 prosent av respondentene oppgir at de leser papirutgaven regelmessig. 50 prosent av nettleserne oppgir at de leser hver eneste utgave av papiravisen. På spørsmål om hvorvidt respondentene foretrekker å lese Uniform på nett eller på papir, svarer 39 prosent at de foretrekker nettet og 33 prosent at de foretrekker papirutgaven, mens de øvrige ikke har noen spesiell preferanse.

Respondentene ble også bedt om å begrunne preferansene sine.
- Blant dem som foretrekker nettet, oppgir et stort antall hyppig oppdatering og tilgjengelighet utenfor campus som viktige årsaker. Et lite antall trekker også fram miljøhensyn. Blant respondentene som foretrekker papirutgaven, viser rundt halvparten til at papirutgaven kan leses uavhengig av en PC, for eksempel på bussen eller i kantina. Noen mener det er lettere å få oversikt over innholdet i papirutgaven, og noen svarer at de foretrekker å lese på papir, forteller Mustaparta.

- Undersøkelsen bekrefter at de ansatte ved UiO bruker papirutgaven og nettutgaven på forskjellig måte. At hele 75 prosent av respondentene på en undersøkelse på nettet, leser papirutgaven regelmessig, viser at det er viktig at vi også prioriterer å beholde en papirutgave, supplerer Martin Toft.

Savner debattinnlegg

Mustaparta forteller at sytten av respondentene besøkte nettstedet for første gang. Elleve personer oppgir at årsaken til dette er at de ikke visste at nettstedet fantes. Blant disse er hele ti UiO-ansatte.
- Kun én av de ansatte som leser Unforum på nett for første gang, har UiOs hjemmeside som startside på sin PC. Dette er nok den viktigste årsaken til at disse personene ikke har oppdaget Uniforum nett.no tidligere, mener Mustaparta.

Ikke alt stoffet som presenteres i papirutgaven, kommer på nettet. Er det noe i papirutgaven du savner på nettet?, var derfor et av spørsmålene i undersøkelsen.
- 106 personer svarte på dette spørsmålet. Her er det først og fremst leserinnleggene som trekkes fram. På andre plass følger notisene, mens femten personer savner Uniforums leder, og åtte personer oppgir at de savner rektors spalte ex cathedra, opplyser Mustaparta.

Kilde til nyheter

Hun forteller at leserne ble bedt om å svare på hvorvidt de anser Uniforum nett.no som en viktig kilde til nyheter om UiO. De fem svaralternativene var i stor grad,i noen grad, i liten grad, uenig og ingen mening. Mustaparta forteller at 18 prosent har svart i stor grad, mens 43 prosent har valgt neste svaralternativ, dvs i noen grad.

Respondentene ble også bedt om å plassere påstanden Jeg oppfatter Uniforum som en troverdig og seriøs avis. Her valgte nesten hundre prosent ett av de to første svaralternativene. Rundt halvparten svarte i stor grad og resten i noen grad. Kun 13 prosent er derimot svært fornøyd med Uniforums design, mens over 30 prosent gir uttrykk for at de i liten grad eller overhodet ikke liker avisens utforming.

Lover endringer

Uniforums redaktør håper å kunne lansere den nye nettutgaven før årskiftet.
- Spørreundersøkelsen bekrefter at tiden er moden for en ny nettutgave, og den har gitt oss viktig informasjon om hva våre lesere mener om oss. Vi vil blant annet følge rådet om å trykke leserbrevene på nettet, og vi vil gi leserne mulighet til å kommentere sakene våre, lover han.

Toft er fornøyd med responsen på undersøkelsen, og synes det er gledelig at rundt 60 prosent av respondentene oppgir Uniforum som en viktig kilde til nyheter om UiO. Han mener likevel at avisen må ha som målsetting å øke tallet. Ikke minst bør avisen bestrebe å øke antallet som ser Uniforum som en svært viktig kilde til nyheter.
- At samtlige av respondentene mener vi er troverdige og seriøse er derimot svært hyggelig, konstaterer han.

Emneord: Universitetspolitikk, Uniforum nett no Av Grethe Tidemann
Publisert 14. aug. 2008 09:15 - Sist endret 10. des. 2008 16:13
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere