Lanserte bok om barns rettigheter i Norge

- En meget grundig bok som dekker et bredt spekter innen et meget viktig felt. Dette var attesten fra statssekretær Kjell Erik Øie, Barne-og likestillingsdepartementet, da han deltok under lanseringen av boken "Barnekonvensjonen - barns rettigheter i Norge." Boken er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk senter for menneskerettigheter, Institutt for offentlig rett ved UiO og Redd Barna, og er redigert av Njål Høstmælingen, Kirsten Sandberg og Elin Saga Kjørholt.

BARNEKONVENSJONEN: Norsk senter for menneskerettigheter lanserte i dag en bok om Barnekonvensjonen.
Foto: Ola Sæther

Boken gir en fremstilling av FNs barnekonvensjon med vekt på gjennomføringen i Norge, som ratifiserte konvensjonen i 1991 og inkorporerte den i norsk rett gjennom menneskerettsloven i 2003.

Redaktørenes håp er at boken skal bidra til å klargjøre rettssituasjonen samt bidra til at alle som arbeider med barn skal ha et hjelpemiddel som bidrar til å realisere barnas rettigheter. Blant bidragsyterne finner vi forfattere med særlig kompetanse innenfor hvert sitt temaområde. Redaktørene sikter bredt og håper å nå jurister saksbehandlere, helse-og sosialarbeidere og organisasjoner som på ulike vis arbeider for og med barn.

Emneord: Sentrene, Menneskerettar
Publisert 28. aug. 2008 13:48 - Sist endret 10. des. 2008 15:25
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere