Vil etablere et nasjonalt digitalt universitetsmuseum

Etablering av et nasjonalt digitalt universitetsmuseum og tiltak for å styrke forsknings- og formidlingsvirksomheten er sentrale forslag i stortingsmeldingen om universitetsmuseene som regjeringen legger frem i dag. - Museene må bedre enn i dag oppfylle sitt samfunnsansvar innen forskning og forvaltning av samlingene, sier forskningsminister Tora Aasland i ei pressemelding.

NASJONALT NETTMUSEUM: Regjeringen vil etablere et nasjonalt nettmuseum tilknyttet alle universitetsmuseene og Arkeologisk museum i Stavanger.
Foto: Ola Sæther

For at forskere, publikum og skoleklasser skal dra nytte av kunnskapen som ligger i universitetsmuseenes samlinger skal det opprettes et nasjonalt digitalt universitetsmuseum (NDU) med materiale fra de fem universitetsmuseene og fra Arkeologisk museum i Stavanger.

I dag er informasjonen spredt på i underkant av 100 plattformer som i liten grad kommuniserer mot hverandre.

- Gjennom NDU vil museene bli enda viktigere i et internasjonalt nettverk for å gjøre primærdata om jordas biologiske mangfold fritt tilgjengelig for alle over internett. De naturhistoriske samlingene er den mest omfattende dokumentasjonen av artsmangfold på norsk territorium og er derfor helt sentrale i dette arbeidet. For å verne artene må vi kjenne dem, sier Aasland.

I tillegg til å opprette et digitalt universitetsmuseum vil Kunnskapsdepartementet styrke formidlingsvirksomheten ved å innføre nye økonomiske virkemidler og gi støtte til vandreutstillinger. Et virkemiddel kan eksempelvis være at antall skoleklasser som besøker museet får innvirkning på tilskuddene til institusjonen.

De fleste universitetsmuseene holder i dag til i eldre bygninger som er lite egnet for å dekke behovene i forhold til forskning, forvaltning og formidling.

Kunnskapsdepartementet har tatt initiativ overfor universitetene for å få fram planer for nybygg og oppgradering av eksisterende bygninger og hvordan dette kan løses over en 15 - 20 års periode, går det fram av pressemeldingen.

Kunnskapsdepartementet vil be Norges forskningsråd utarbeide en nasjonal forskningssatsing rettet inn mot universitetsmuseene og Arkeologisk museum i Stavanger. Satsingen vil omfatte både de kulturhistoriske og de naturhistoriske museene.

Emneord: Museene
Publisert 14. mars 2008 13:45 - Sist endret 10. des. 2008 16:12
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere