Drøfter språklige rettigheter i internasjonal rett

Utenriksminister Jonas Gahr Støre er en av hovedtalerne under en internasjonal konferanse om språklige minoriteter som finner sted i Oslo onsdag og torsdag. - Vi skal diskutere hvilken stilling språklige rettigheter har innen internasjonal rett, og hvordan vi kan ta vare på mangfoldet i politisk, økonomisk og sosialt samkvem, sier Mads Andenæs, direktør ved Norsk senter for menneskerettigheter i ei pressemelding.

TRUER MANGFOLDET: - Konferansen vil reflektere det siste tiårets utvikling. Minoritetenes stilling er truet, og det truer mangfoldet, sier direktør Mads Andenæs ved SMR,
Foto: Martin Toft

Konferansen inngår i markeringen av 2008 som UNESCOs internasjonale språk-år.
Det er ti år siden de såkalte Oslo-prinsippene om minoriteters språklige rettigheter ble vedtatt. I den anledning samles en rekke internasjonale eksperter og offisielle representanter til en todagers konferanse på Voksenåsen Hotel i Oslo. Konferansen arrangeres av OSSE's Høykommissær for nasjonale minoriteter, ambassadør Knut Vollebæk, og Norsk senter for menneskerettigheter (SMR).

- Deltakerne vil fokusere på utfordringene språklige minoriteter møter i arbeidet med å opprettholde og utvikle egen kultur og eget språk, sier SMRs direktør, professor Mads Andenæs. Det er et grunnleggende premiss at språklige minoriteter skal synliggjøres gjennom deltakelse i nasjonenes indre politiske og sosiale liv.

- Den vil reflektere det siste tiårets utvikling. Minoritetenes stilling er truet, og det truer mangfoldet, fortsetter Andenæs.

Stikkord for konferansen er globalisering og demokratisering innen identitetspolitikk, bærekraftig utvikling, migrasjon og sikkerhet. Konferansen vil analysere de resultater som er oppnådd, og de utfordringer som fortsatt gjenstår når det gjelder språklige minoriteters rettsvern, melder Norsk senter for menneskerettigheter.

Emneord: Sentrene, Minoriteter i akademia, Språkpolitikk
Publisert 17. juni 2008 14:02 - Sist endret 10. des. 2008 14:52
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere