Ny politikk for intellektuelle rettigheter

Forskningsrådets nye politikk for rettigheter til forskningsresultater skal sikre at forskningsmidler kommer hele samfunnet til gode. Den nye politikken gjelder rettigheter til forskningsresultater frembrakt i prosjekter helt eller delvis finansiert av Forskningsrådet, står det i ei pressemelding.

LYSENDE MUS: Ernæringsforskerne Rune Blomhoff (til høyre) og Harald Carlsen viser fram en av de lysende forsøksmusene som de har tatt patent på.
Foto: Yngve Vogt

- Prinsippene er i tråd med utviklingen i våre samarbeidsland og bygger på endringene i norsk lov de siste årene, sier direktør i Divisjon for innovasjon i Forskningsrådet, Lars Aukrust.

- Et viktig mål for Forskningsrådet er å sikre næringsmessig utnyttelse av, og videre forskning på, resultatene som fremkommer i forskningsrådsfinansierte prosjekter. Vi har derfor lagt opp til at rettighetene til prosjektresultater skal overføres fra forskerne og eventuelt andre som har vært med på å skape slike resultater, til virksomhetene hvor de er tilsatt, sier Aukrust i ei pressemelding fra Forskningsrådet.

- Vi slår også fast at i samarbeidsprosjekter mellom flere aktører og ved doble tilsettingsforhold, har partene selv stor frihet til å velge hvordan fordelingen skal være, blant annet ut fra betydningen av de ressurser den enkelte part har brakt med seg inn i prosjektet, og i lys av omfanget av den enkelte parts innsats. Forskningsrådet krever kun at disse forhold er avtalt, og at avtalen mellom partene i prosjektet er undertegnet, før vi inngår avtale om finansiering av prosjektet, sier Aukrust.

Et overordnet mål for Forskningsrådet er at anvendelsen av forskningsmidlene kommer samfunnet til nytte i bred forstand. Dette ligger til grunn for alle de vedtatte prinsippene, understreker Aukrust.

Emneord: Forskning, Forskningspolitikk
Publisert 30. juni 2008 08:53 - Sist endret 10. des. 2008 15:35
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere