Gir 160 millioner ekstra til universiteter og høgskoler

Regjeringen øker basisbevilgningene til universiteter og høyskoler med 160 millioner kroner i saldert budsjett for 2008. - Dette sikrer et høyt aktivitetsnivå og styrker regjeringens langsiktige satsing på kunnskap, sier forskingsminister Tora Aasland i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

160 MILL. EKSTRA: Regjeringen og statsråd Tora Aasland gir 160 millioner ekstra til universiteter og høyskoler i saldert budsjett for 2008.
Foto: Ola Sæther

Aasland trekker spesielt fram behovet for å sikre fleksibilitet for å håndtere utfordringene med økte ungdomskull og eventuelle endringer og behov i arbeidsmarkedet.

- Universitetene og høyskolene bør bruke de økte midlene til å tilby topp undervisning, sier Aasland. I en anstrengt budsjettsituasjon har ofte kutt gått utover undervisningen. Denne ekstrabevilgningen gir mulighet til å følge opp studentene på en god måte. Midlene er ikke øremerket, men jeg forventer at de blir brukt på å styrke undervisningstilbudet.

Satsing på forskning gir resultater. Det utføres mer og bedre forskning og at antall doktorgradskandidater er økende viser oversikter, blant annet fra forskningsinstituttet NIFU STEP.

- Regjeringen er opptatt av at dette videreføres og vil legge til rette for gode forskningsvilkår, sier Aasland.

Aasland er fornøyd med styrkingen.
- Vi økte basisbevilgningene i revidert nasjonalbudsjett i vår, vi la fram et meget godt budsjett i oktober, og nå foretar regjeringen enda en styrking. Nå får sektoren midler til ytterligere å heve kvaliteten på undervisning og forskning.

Midlene vil bli fordelt på institusjonene ut fra samme nøkkel som for de årlige basisbevilgningene.

- I en tid med økonomiske utfordringer ønsker regjeringen å videreføre den målrettede satsingen på utdanning og forskning, sier Aasland.

- Nytter å presse

I en kommentar fra stortingsgruppen til Venstre går det fram at partiet synes at det er positivt at regjeringen nå på slutten av året øker basisbevilgningene til universitet og høgskoler for inneværende år.

Både Venstre og en rekke utdanningsinstitusjoner har over tid krevd at regjeringen retter opp sine samlede kutt til UH-sektoren på nesten en halv milliard i statsbudsjettet for 2009, understrekes det.

- Dette viser at det nytter å presse regjeringen, men Venstre understreker at det fremdeles gjenstår store kutt som regjeringen har påført universitet og høgskoler, sier Dørum som krever at regjeringen kommer med 300 millioner i revidert budsjett til våren.

- Det er dessuten direkte galt når Aasland sier regjeringen driver en målrettet satsing på utdanning og forskning. Sannheten er at både forskning og høyere utdanning har vært lavt prioritert fra regjeringen, sier Dørum.

Emneord: Økonomi
Publisert 27. nov. 2008 12:36 - Sist endret 10. des. 2008 15:06
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere