UiO-rektor har ingen tro på Stjernø-utvalgets forslag

- Det er enkelt å dele Stjernø-utvalgets overordnede visjon og mål for utviklingen av Norge som kunnskapsnasjon. Men dessverre er vi ikke overbevist om at den realiseres gjennom de forslagene utvalget fremmer, sier rektor Geir Ellingsrud ved Universitetet i Oslo i en pressemelding.

SVEKKES: - Sterke forskningsmiljøer og sterke undervisningsmiljøer kan begge bli svekket i et forsøk på å inngå i en felles struktur, mener rektor Geir Ellingsrud.
Foto: Ståle Skogstad

Rektor Ellingsrud mener at debatten framover må handle om hvorvidt reformforslagene styrker arbeidet med å gjøre norske forskningsinstitusjoner mer konkurransedyktige internasjonalt. Han er ikke overbevist om at modellene som utvalget legger fram svarer godt nok på denne utfordringen.

- Universitetet i Oslo er allerede et toppuniversitet, nr 20 i Europa, og har en strategi der målet er å styrke denne posisjonen. Denne strategien ønsker vi å realisere som et ledd i en nasjonal politikk, og det mener vi Norge er tjent med.

Ellingsrud fremholder at forskingspolitikk ikke må komme i skyggen av distriktspolitikk og vil understreke nødvendigheten av at den frie grunnforskningen ikke svekkes som følge av ønsket om sterkere politisk styring gjennom strategiske budsjettkomponenter med andre siktemål.

Finansieringsmodellen må være slik innrettet at krav til forskningskvaliteten er utslagsgivende.

- Store sammenslåinger har store konsekvenser. De har også store omkostninger. Sterke forskningsmiljøer og sterke undervisningsmiljøer kan begge bli svekket i et forsøk på å inngå i en felles struktur. Våre erfaringer tilsier at dette er en stor utfordring. Konsentrasjon om robuste miljøer som kan konkurrere internasjonalt er et viktig suksesskriterium. Men vi ser ingen automatikk i at det blir flere "robuste miljøer" som følge av den planlagte sammenslåingen til større enheter, sier Ellingsrud.

Emneord: Universitetspolitikk
Publisert 22. jan. 2008 18:05 - Sist endret 10. des. 2008 16:04
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere