Fekk pris for oppgåve om krigsvaldtekter

Kriminolog Anja Enger (t.h.) er tildelt prisen for det beste studentbidraget til kjønnsforskinga i 2007. Prisen blei delt ut av styreleiar Anne Birgitte Rønning på nyttårsfesten til Senter for tverrfagleg kjønnsforsking denne veka. Enger har skrive ei masteroppgåve om korleis krigsvaldtekter kan forståast, og ho har samanlikna dei som skjedde på Austfronten og etter erobringa av Berlin i 1945 med dei som skjedde i Bosnia på 1990-talet.

PRISA: Kriminolog Anja Enger (t.h.) får tildelt premien for beste masteroppgåve av styreleiar Anne Birgitte Rønning i Senter for tverrfagleg kjønnsforsking.
Foto: Martin Toft

Premien var eit reisestipend på 7000 kroner. Det var nominert ti masteroppgåver denne gongen, og alle hadde fått karakteren A.

- Veldig uventa å vinna, med så hard konkurranse, seier Anja Enger til nettstaden Kilden.

Juryen viser til at Enger ikkje valde noko lett tema, men at ho har klart å finna den rette balansen.

"I begrunnelsen fremheves det at det også er etiske utfordringer knyttet til denne masteroppgaven. En utfordring er å behandle temaet med den nødvendige respekt og følsomhet, samtidig som det kreves en viss faglig distanse for å drøfte fenomenet krigsvoldtekter i lys av ulike teoretiske perspektiver. Denne balansen har Anja Enger klart med glans. Resultatet er blitt en vond, bevegende og samtidig innsiktsgivende masteroppgave.

Juryen ble imponert både over prosjektets metodiske grep og overordnede teoretiske perspektiver, og ikke minst av den åpne, utspørrende holdningen: hvordan kan vi forstå dette som vi jo ikke vil vite av? Og hvilken betydning har kjønn i denne konteksten?"

- Eg set stor pris på at juryen anerkjenner måten eg brukte litteraturen metodisk. Medan eg held på med skrivearbeidet var eg litt uroleg for dette, og om det var «tilstrekkeleg» å bruka eksisterende litteratur, kommenterer Enger overfor nettstaden Kilden.

Prisjuryen var sett saman av Hilde Bondevik, Øystein Gullvåg Holter og Anne Birgitte Rønning. Sistnemnde er også styreleiar for Senter for tverrfagleg kjønnsforsking, og ho var den som delte ut prisen til Anja Enger.

Emneord: Forskning, Kvinne- og kjønnsforskning Av Martin Toft
Publisert 11. jan. 2008 11:47 - Sist endra 10. des. 2008 14:58
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere