Regjeringen vil flytte veterinærhøyskolen til Ås

Regjeringen bestemte onsdag denne uka at Norges veterinærhøyskole (NVH) skal flyttes til Ås og samorganiseres med Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB). Samtidig flyttes Veterinærinstituttet også til Ås.

TIL ÅS: Regjeringen bestemte i dag at Norges veterinærhøyskole skal flyttes til Ås og samorganiseres med universitetet der.
Foto: Ola Sæther

"Lokaliseringen til Ås og samorganiseringen med UMB vil innebære en styrking av et relativt lite universitet og en sjanse til å bygge en helt ny forsknings- og utdanningsinstitusjon med vekt på bioproduksjon, matvitenskap og akvakultur", heter det i en felles pressemelding fra Kunnskapsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet, datert 9. januar.

Grønt universitet på Ås

- Satsing på et grønt universitet innebærer noe nytt og innovativt for norsk høyere utdanning og forskning og for veterinærfeltet, sier forskningsminister Tora Aasland.

Det heter videre i dagens pressemelding at det er faglige vurderinger som ligger til grunn for regjeringens tilråding om lokalisering på Ås framfor fortsatt lokalisering på Adamstuen og samorganisering med Universitetet i Oslo (UiO). En samorganisering med UMB vil styrke strategisk grunnforskning og anvendt forskning på produksjonsdyr, sies det.

Regjeringen vil på denne måten "få til en helhetsbetraktning av matvaretrygghet og mattrygghet i hele matkjeden fra produsent til forbruker. Lokalisering til Ås vil videre styrke mulighetene for mer forebyggende innsats innen dyrehelse og legge til rette for en god håndtering av problemstillinger knyttet til smitte. Samorganiseringen vil dermed medvirke til å bygge en samlet og integrert primærnæringsrettet virksomhet."

Biologisk kunnskapsutvikling

Landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen uttaler at han ser store muligheter for hele den biologiske kunnskapsutviklingen som danner grunnlag for all matproduksjon.

- Jeg mener vedtaket legger grunnlag for en sterk satsing på å utvikle biologisk kunnskap for å sikre næringsutvikling over hele landet med utgangspunkt i naturens ressurser, sier Riis-Johansen.

- Å bli en del av et universitet innebærer en betydelig styrking av NVHs faglige miljø. Løsningen forutsetter at NVH og UMB har et tett samarbeid med Universitetet i Oslo innen blant annet det biomedisinske feltet for å sørge for utviklingsbehovet i veterinærfaget, legger han til.

Forutsetter nybygg

Universitetet for miljø- og biovitenskap ligger i dag som en campus i et landlig område i nærheten av Ås sentrum. Potensialet for eventuell videre utbygging er derfor større på Ås enn på Adamstua, tror regjeringen. Ås-alternativet forutsetter nybygg både for NVH og Veterinærinstituttet, som er NVHs nærmeste samarbeidspartner. Samorganiseringen skal skje når nybyggene står ferdige. Det skal settes i gang prosjektering av nye anlegg for veterinærfagene på Ås i regi av Statsbygg.

Emneord: Universitetspolitikk, Økonomi Av Lars Hoff
Publisert 9. jan. 2008 17:55 - Sist endret 10. des. 2008 15:43
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere