Varsler stortingsmelding om lærerutdanningen

- Utfordringer knyttet til lærerrollen og lærerutdanningen er noe vi ønsker å prioritere. Som statsråder i Kunnskapsdepartementet opplever vi at disse to temaene hele tiden dukker opp i diskusjonene om skolen og høyere utdanning, sier Tora Aasland og Bård Vegar Solhjell. Regjeringen har besluttet av den vil legge fram en stortingsmelding om læreren og lærerutdanningen rundt årsskiftet 2008 - 2009.

VARSLER NY STORTINGSMELDING: Regjeringen har besluttet å legge fram en stortingsmelding om lærerutdanningen og læreren, opplyser statsrådene Tora Aasland og Bård Vegar Solhjell.
Foto: Ola Sæther

Lærerens betydning for elevenes læring er sterkt understreket i de siste ukers debatt om grunnskolen og kvaliteten i grunnopplæringen. Mange hevder at læreren er den viktigste faktor for elevenes læring, skriver Kunnskapsdepartementet i ei pressemelding.

- Lærerrollen må styrkes, og en stortingsmelding som tar for seg både lærerrollen og lærerutdanningen, er et ledd i det arbeidet vi nå gjør for å heve statusen til læreryrket, sier kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell.

- Det påpekes fra flere hold at lærerutdanningen har klare svakheter. Dette tar vi alvorlig, og det er nødvendig med en egen stortingsmelding om temaet selv om dette vil være den tredje gjennomgangen av utdanningen på ti år, sier statsråd for forskning og høyere utdanning, Tora Aasland.

- Forslagene vi kommer fram til i stortingsmeldingen håper vi også kan bidra til økt rekruttering til utdanningen og mindre frafall fra yrket.

Stortingsmeldingen vil drøfte lærerutdanningens lengde, dens organisering og innhold. En særlig utfordring er spørsmålet om å innføre en mer differensiert lærerutdanning. I det ligger muligheten for å rette utdanningen inn mot bestemte trinn eller fag i grunnskolen.

I tillegg vil meldingen inneholde en vurdering og forslag knyttet til fagenes omfang og innhold, og hvordan kvaliteten i lærerutdanningen kan bli bedre.

NOKUT - Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen, evaluerte allmennlærerutdanningen i Norge i 2006. Da ble det pekt på at allmennlærerutdanningen har mangler både i forhold til kvalitet og innhold.

- Dette har aktualisert behovet for en ny gjennomgang av utdanningen for grunnskolelærere, sier Solhjell og Aasland.

Emneord: Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Undervisning
Publisert 29. jan. 2008 09:34 - Sist endret 10. des. 2008 16:10
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere