Ulltveit-Moe tilbys vinkjeller på Tøyen hovedgård

Universitetsledelsen vil vise sin takknemlighet overfor Jens Ulltveit-Moe, som gir 50 millioner kroner til nytt veksthus på Tøyen, blant annet ved å tilby ham bruk av vinkjeller på Tøyen hovedgård. Investoren setter stor pris på forslaget.

VINKJELLER PÅ TØYEN: I denne hvelvkjelleren under Tøyen hovedgård er Jens Ulltveit-Moe blitt tilbudt å lagre vin.
Foto: Ola Sæther

I et brev universitetsledelsen sendte Jens Ulltveit-Moe før jul, blir han tilbudt kostnadsfri bruk av en rekke UiO-fasiliteter i de kommende femten årene. Han kan få bruke utstillingsveksthuset når det står ferdig, holde hageselskaper og middager på Tøyen hovedgård, og arrangere møter og foredrag i Gamle Festsal i Urbygningen og Brøgger-rommet i Geologisk museum på Tøyen.

Ulltveit-Moe blir i brevet, datert 11. desember, også tilbudt lagring av vin i hovedgårdens hvelvkjeller (se bildet), "dersom UiO lykkes i å etablere en slik vinkjeller". Investoren får dessuten gi navn til det nye utstillingsveksthuset, som skal bære dette navnet "så lenge det består".

Ulltveit-Moe-veksthuset

- Jeg har bestemt meg for at jeg vil kalle det Ulltveit-Moe-veksthuset, forteller Jens Ulltveit-Moe på mobiltelefon fra Beijing. Han bekrefter at han har mottatt og besvart brevet fra universitetsledelsen.

- Det er veldig hyggelig å få tilbud om å gjøre bruk av både Gamle Festsal og andre fasiliteter på universitetet og vinkjeller på Tøyen hovedgård, sier han. Men han vil ikke gjøre noen fast avtale om dette og begrunner det med at det da vil være å betrakte som en form for sponsoravtale og dermed bli momsbelagt. Ulltveit-Moe har ikke ønsket seg noen gjenytelser for pengegaven på 50 millioner kroner.

- Dette er en ren gave til universitetet, fordi jeg ønsker at planene om et nytt utstillingsveksthus skal realiseres, understreker Ulltveit-Moe. Han legger til at han setter stor pris på tilbudene fra UiO og at det kan hende at han vil benytte seg av noen av dem, også å lagre vin i en vinkjeller på Tøyen hovedgård.

Ulltveit-Moe avslutter sitt svarbrev til universitetsledelsen slik: "Så står det bare igjen å håpe at Staten vil vise ikke bare sjenerøsitet, men også realisme, og bevilge nok penger til å få prosjektet satt i gang på høstens statsbudsjett."

Romslig vinkjeller

Uniforum har vært og sett på den gamle hvelvkjelleren på Tøyen hovedgård som er aktuell å bruke som vinkjeller. Den er romslig og ble nylig renovert sammen med resten av hovedgården, men mangler foreløpig hyller til vinflasker.

- Teknisk avdeling vil ikke foreta seg noe før Jens Ulltveit-Moe eventuelt kommer med en konkret forespørsel om bruk av hvelvkjelleren. Vi må i så fall bygge en skikkelig og låsbar dør til kjelleren, slik at han kan lagre dyre viner der, sier Frode Meinich, teknisk direktør ved UiO.

Elen Roaldset, direktøren for Naturhistorisk museum, var med på å undertegne det omtalte brevet til Ulltveit-Moe. - Hvis Jens Ulltveit-Moe stiller seg positiv til forslaget om bruk av vinkjeller i hovedgården, så vil vi legge til rette for det i samarbeid med Teknisk avdeling, sier hun.

Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, som også undertegnet brevet til Ulltveit-Moe, ønsker ikke å besvare Uniforums spørsmål om dette innebærer en ny policy fra UiOs side, hvor private sponsorer tilbys fremtidig bruk av enkelte av universitetets fasiliteter.

Emneord: Økonomi, Tøyen Av Lars Hoff
Publisert 30. jan. 2008 17:32 - Sist endret 10. des. 2008 16:06
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere