Nye bygg er vel og bra …men hva med de gamle?

Plassmangel og høye leiekostnader gjør at UiO har behov for flere nybygg. Dette kan imidlertid komme i konflikt med et stadig økende behov for renovering. Totalt 260 000 kvadratmeter av universitetsarealet trenger oppussing.

Statsråd Jon Lilletun lover å arbeide for en restaurering av Urbygningen og Aulaen, selv om han er bundet av Stortingets vedtak om ikke å sette i gang nye offentlige byggeprosjekter i 1999.

Statlig løft for Urbygningen år 2000?


Innhold:

Oppdatert 25. februar av Informasjonsavdelingen, MSchulstok. Adresse: uniforum@admin.uio.no

Publisert 25. feb. 1999 12:03 - Sist endra 1. sep. 2014 13:53
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere