Uniforum nr. 10 1999

Uniforum nr. 10

17. juni 1999, årgang 13

- Universitetet tar ikke weben seriøst

Ledelsen ved universitetet ser ikke ut til å innse at en kontinuerlig oppfølging av UiOs web krever betydelig økonomiske og menneskelige ressurser, sier senioringeniør ved USIT, Erlend Øverby. I dag inneholder universitetets web enorme mengder informasjon som er gammel og direkte feil. - Om ikke universitetet er villig til å sette av nødvendige midler til weben, er det bedre å legge den ned, råder Øverby. (Tegning: Astrid Aakra)

Universitetet ikke villig til å satse på web 


Grieg ut, Ibsen inn

Norsk musikksamling synger på siste verset i det gamle Observatoriet. Fredag 18. juni stenger samlinga for publikum, men gjenoppstår i Indekshuset i november. Kollegiet har nå vedtatt at Ibsensenteret skal inn i universitetets eldste bygning.

Ibsensenteret inn i Observatoriet

Norsk musikksamling toner ut


Innhold:

Oppdatert 17. juni av Informasjonsavdelingen, Marit Schulstok og Trine Nickelsen.
Adresse: uniforum@admin.uio.no

Publisert 17. juni 1999 15:28 - Sist endra 1. sep. 2014 13:54
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere