Kurs og stipend ved UiO

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 10 1999


Kurs i celledyrking/celledyrkingsteknikker høsten 1999

Formålet med kurset er å gi deltakerne kunnskap og innsikt i å arbeide mer kvalitetsbevisst med cellekulturer. Vi vil belyse ulike celledyrkingsteknikker og forskjellige problemstillinger, presentere krav som stilles når man arbeider med cellekulturer, og drøfte anvendelse av cellekulturer og aktuelle metoder. Kurset, som er et rent forelesningskurs, holdes 4.-6. oktober kl. 9-16 på Statens institutt for folkehelse. Arr. er Universitetet i Oslo.

Kurset er beregnet på ingeniører/bioingeniører og andre tilknyttet laboratorieforskningsvirksomhet, som arbeider med cellekulturer. Deltakerne bør ha noe kunnskaper i cellebiologi og biokjemi.

Nærmere informasjon og påmeldingsskjema: Kirsten Kjølstad, OPA, tlf. 22 85 63 81, faks 22 85 70 87.
Påmeldingsfrist: 1. september 1999. Begrenset deltakerantall.

Stipend for teknisk tilsatte i forskningsmiljøene

For 1999 er - som ledd i kompetanseutviklingstiltak - det avsatt kr. 150 000 kroner som Opplæringskomiteen skal fordele i stipend til teknisk personale som arbeider i forskningsgruppene og er tilsatt ved UIO. Hver enkelt kan maks. søke om kr 15 000.

Stipendet er ment å være en støtte til faglig vekst og utvikling, og gis til faglige kurs, møter/kongresser i inn- og utland. Det faglige innholdet i kurset må være relevant . Søkere som er medforfatter av publikasjoner eller poster som skal presenteres, vil bli prioritert.

Hvem kan søke: Teknisk personale som er tilsatt ved UiO og som arbeider innen laboratorie- og forskningsvirksomhet.

Nærmere om stipendvilkårene: Stipendet gis som et engangsbeløp og skal gå til å dekke utgifter i forbindelse med møtet eller kongressen. Etter at reisen er avsluttet, skal det gis en kort rapport innen en måned, for at arbeidsgiver skal få del i nytten av å gi stipend til denne type kompetanseutviklingstiltak.

Søknaden må inneholde: Navn, stilling, ansettelsesforhold og ansiennitet; nærmeste overordnede og telefoner; arbeidsområde; oversikt over kostnader og beløpet det søkes om; anbefaling og attestasjon fra nærmeste overordnede og kopi av kurs og kongress/møteprogram.

Eget søknadsskjema. Søknadsfrist: 1. september 1999.
Søknaden sendes til Organisasjons- og personalavdelingen, Opplæringskomiteen, postboks 1071 Blindern. Nærmere informasjon: Maje Siebke tlf 22 8/5 12 04.

Professor Jens-Gustav Iversen, professor Frode Vartdal, opplæringsleder Inger Røkkum og avd.ing. Maje Siebke avgir innstilling til Opplæringskomiteen om fordeling av stipendene.

D@amer og D@ata - Konferanse om jenter/kvinner og informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (KUF) vil i samarbeid med Universitetet i Oslo (UiO) og Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU) arrangere en konferanse om jenters/kvinners bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). Konferansen D@amer og D@ata finner sted torsdag 23. og fredag 24. september i Helga Engs hus, Blindern.

Maksimalt antall deltakere er 200. Påmelding og nærmere opplysninger: KUF, Likestillingssekretariatet, E-post: tok@kuf.dep.no eller tlf. 22 24 75 676, fax 22 24 78 52.
Søknadsfrist: 20. juni 1999.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 10 1999

Publisert 17. juni 1999 15:18 - Sist endra 1. sep. 2014 13:54
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere