Hva skjer ved UiO

Forrige Innhold Uniforum nr. 10 1999


Museene på Tøyen

Botanisk hage er åpen alle hverdager kl. 7-20; lør., søn. og helligdager kl. 10-20.
"Missing Links - alive!" Utstillingen er åpen hver dag kl. 10-19 og viser viktige faser i menneskets utviklingshistorie gjennom de siste fire millioner år.
Dagny Tande Lids botaniske kunstutstilling er åpen: onsdager, torsdager, fredager og søndager kl. 12-15.

Historisk museum, Sentrum

Frederiks gt. 2

Etnografisk museum

Utstillingen "Rusmidler fra Det gyldne triangel: estetikk, avhengighet og fattigdom" om produksjonsprosesser, mennesker og samfunn som baserer seg på fremstilling av opiumsprodukter, betelnøtt og tobakk står fram til 30. september. Alle dager kl. 11-15, mandager stengt.
Faste utstillinger: Afrika, Arktis, Nord-Amerika, Sør-Amerika, Sør-Asia og Øst-Asia.

Internasjonal konferanse om miljø- og ressursøkonomi i Norge

I dagene 25. - 27. juni arrangeres den årlige konferansen til "The European Association of Environmental and Resource Economists" på Blindern. Siktemålet er presentasjon av vitenskapelige arbeider og faglig debatt om miljø- og ressursøkonomiske spørsmål, og arrangører er Frischsenteret (tidl. SNF-Oslo) og Sosialøkonomisk institutt, UiO. De vitenskapelige arbeidene omfatter blant annet verdsetting av miljøgoder, turisme og miljø, forvaltning av naturressurser, miljøavgifter, miljøregulering av bedrifter, handel med utslippskvoter, sur nedbør og miljøproblemer i u-land.

Konferansen vil samle ca. 300 personer, hovedsakelig fra europeiske land. Mer informasjon hos Venke Jenssen, tlf. 22 95 83 09, e-mail: eaere99@snf.uio.no eller på nettsiden http://www.uio.no/eaere99/

Universities in Modern Societies: Traditions, Problems and Challenges

Two interdisciplinary institutions at The University of Oslo, The Priority Area Ethics and The Seminar in Science Studies invite to an international conference in Oslo, 6-7 September 1999. For a continuously updated program and information about the main presenters, the organisers, the location, and about registration, please visit the conference's web site at http://www.tf.uio.no/etikk/universities.html
The conference fee is NOK 500. Registration deadline is 1 July 1999.

Markering av den internasjonale torturofferdagen

Psykososialt senter for flyktninger, UiO arrangerer fredag 25. juni et seminar om "Impunity eller manglende straffeforfølgelse av tortur - et hinder for individets og samfunnets helbredelse". Seminaret foregår fra kl. 11-12.30 i Håndverkeren, Rosenkrantzgt. 7.
Fra programmet nevnes:
Et torturoffer forteller om personlige erfaringer.
Omfang og utbredelse av tortur og impunity v/Jan Borgen, generalsekretær i Amnesty International Norge.
Psykososiale konsekvenser av impunity for torturofferet v/Nora Sveaas, generalsekretær i International Society for Health and Human Rights.
Alternativer til impunity v/Nils Johan Lavik, leder av Psykososialt senter, UiO.


Forrige Innhold Uniforum nr. 10 1999

Publisert 17. juni 1999 15:18 - Sist endra 1. sep. 2014 13:54
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere