Småstoff

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 10 1999


Nye doctores

79 DOCTORES: Nye doctores mottar sine diplomer under doktorgradskreeringen i Universitetets Aula 9. juni.
54 av 79 nybakte doctores var tilstede ved seremonien, sammen med familie og veiledere. (Foto: Helle Bakke)

Dollys far kjem til UiO

Utviklingsbiologen Ian Wilmut, betre kjent som ”far” til den klona sauen Dolly, er ein av dei som kjem hit til Oslo denne helga for å delta på verdskonferansen for utviklingsbiologar. Konferansen startar laurdag 19. juni og varer fram til 23. juni. Ein del av foredraga under konferansen skal gå føre seg i det nye Universitetsbiblioteket på Blindern. Leiar for arrangementskomiteen er førsteamanuensis Sigurd Hj. From ved Institutt for oral biologi ved Universitetet i Oslo.

Forsking på vikingtida i Frankrike

VIKINGANE INNTAR FRANKRIKE: Vikinghovdingen Gange-Rolf eller Rollon går i land på den franske nordkysten i år 911. (Måleri av Poul Simon Christiansen, Aarhus Kunstmuseum, Århus)

Kvar fekk vikingar i Frankrike og vikingar i Norden sverda sine ifrå? Kva skilnad er det mellom gjenstandar frå vikingtida som er funne i Frankrike og dei som er funne i Noreg? Dette er to av spørsmåla som det nyleg inngåtte forskingssamarbeidet mellom Senter for studiar i vikingtid og nordisk mellomalder ved UiO og Universitetet i Poitiers i Frankrike i fellsskap vil prøva å finna fram til eit svar på. Noregs forskingsråd har gitt rundt 80 000 kroner i støtte til dette samarbeidet, opplyser førsteamanuensis Terje Spurkland til Uniforum.

-Pengane skal brukast til nettverksbygging og for at to hovudfagsstudentar og ein doktorgradsstudent frå Universitetet i Poitiers kan vera her og samanlikna vikingfunn frå Frankrike med vikingfunn frå Noreg. Vikingtida i Frankrike har det dessutan blitt forska svært lite på, seier Spurkland.

Nøtter


1. Hvem er dette?
2. Når åpner det nye Universitetsbiblioteket? 3. Hvem er avdelingsleder i Samordna opptak og representant i Kollegiet?
4. Hvem samarbeider Forskningsparken med i kampen om et IT- og kunnskapssenter på Fornebu?
5. Hva står forkortelsen BIO for?

Svar?, klikk her

Det var under ein forelesingsturné til universiteta i Paris, Caen, Rouen og Poitiers, det viste seg at arkeologimiljøet ved Universitetet i Poitiers var interessert i eit forskingssamarbeid.

-Då fungerte direktør for Universitetssamarbeidet Noreg- Frankrike, Rolf Tobiassen, som døropnar, og hjelpte meg med å få kontakt med dei rette folka. Denne avtalen gjer det dessutan mogleg for hovudfagsstudentar i historie, fransk og andre HF-fag å dra på lengre opphald til Universitetet i Poitiers, fortel Terje Spurkland.

Aulaen open i sommar

Universitetets Aula i Domus Media vil vera open for turistar og andre interesserte alle kvardagar i tida mellom klokka 10.00 og 14.45 frå fredag 24. juni til fredag 13. august.

200 000 for god formidling

Norges forskningsråd er på jakt etter gode kandidater til sin formidlingspris 1999. Prisen skal belønne og stimulere til forskningsformidling til et bredere publikum og kan gis til forskere, journalister, fagbokforfattere. Nærmere opplysninger på nettet: http://www.forskningsradet.no/utlysninger/priser/ eller pr. tlf. 22 03 73 39, Fredrik Kittilsen, e-post fk@forskningsradet.no
Søknadsfrist: 10. juli 1999.

Informatikere leder sykkelaksjon

De foreløpige resultatene fra ”Sykle til jobben”-aksjonen ved UiO, viser at Institutt for rettsinformatikk og Avdeling for forvaltningsinformatikk i gruppa for enheter med inntil 30 ansatte leder overlegent med 46,78% syklede dager i forhold til det teoretisk mulige for enheten.

I gruppa for enheter med over 30 og inntil 75 ansatte leder Institutt for musikk og teater knepent med 23,62% foran Matematisk institutt med 23,23%.
Og i gruppa for enheter med over 75 ansatte leder Farmasøytisk institutt med 18,91% knepent foran Kjemisk institutt med 17,57%

Konkurransen er absolutt ikke avgjort. Alle resultater halvveis er ikke kommet inn. Sluttdato for denne sykkelaksjonen er satt til 18. juni. Vinnerne av aksjonen blir offentleggjort under sykkelturen til Stryken 22. juni.

Fra Det Kongelige Frederiks …

Det bør (…) ogsaa mindes om, at den del av universitetets økonomi, som vedkom dets faste eiendomme, de planlagte byggeforetagender, leie av auditorier og professorboliger og lignende, indtil mai 1814 henlaa under den i 1812 nedsatte bygningskommission. (…)
Det kan derfor ikke undre os, at økonomiske bekymringer i de par første aar i høi grad trykket universitetet og dets lærere. Der var stadig spørsmaal om, hvorledes man skulde opdrive midlerne til at dække de nødvendigste utgifter, og det er et karakteristisk uttryk for stillingens pinagtighet, naar bygningskommissionen, som i november 1813 har anvist en del regninger, bl. a. paa leie av en professorbolig, faar det svar av universitetets kasserer, professor Rasmussen, at han umulig kan honorere anvisningerne, da der kun haves 24 riksbankdaler og nogen skilling i kassen! Bygningskommissionen maatte da skyndsomst skrive til universitetsdirektionen i Kjøbenhavn med anmodning om at skaffe penge.

Det Kongelige Frederiks Universitet 1811-1911 Festskrift I


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 10 1999

Publisert 17. juni 1999 15:18 - Sist endra 1. sep. 2014 13:54
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere