Notiser

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 10 1999


KUF informert om manglande brannsikring

Kyrkje-, forskings- og utdanningsdepartementet har no fått presentert det akutte behovet for brannsikringstiltak ved Universitetet i Oslo. Det fortel teknisk direktør Tore Christoffersen til Uniforum. Tidlegare denne månaden var han og ein representant for Oslo brann- og redningsetat i møte med avdelingsdirektør Arne Benjaminsen og presenterte brannsikringsrapporten for han.

- Då fekk me også presisert at det er eigaren, i dette tilfellet KUF, som har ansvaret for brannsikringa av bygningane, seier Christoffersen.

22,7 millioner reviderte kroner

I universitetets reviderte budsjett har 9 millioner blitt satt av til brannsikring, inneklima og utsmykning. Dette, sammen med fire millioner til innfrielse av garantiforpliktelse i forbindelse med ZEB-bygningen, finansieres av et likviditetsoverskudd som følge av en omlegging av regnskapsføringen ved universitetet.

I alt 9,7 millioner tas fra universitetets reserve til forskjellige formål, som lønnskompensasjon for 1999, åpning av det nye Universitetsbiblioteket, økning i læringsmiljøprisen, kortkontor i Akademika, InterMedia, styrking av de regionale forskningsetiske komiteene, styrking av Økonomi- og planavdelingen, sommerblomster på Tøyen, profilering, IT-sikkerhet, økt IT- og e-postbruk og PriScaFa-prosjektet.

Ekstraglans over UB-åpning

Både kong Harald og dronning Sonja vil være til stede under åpningen av det nye Universitetsbiblioteket 2. september. Det melder kabinettsekretær Magne Hagen.

Forskingspris til telepatologigruppa i Tromsø

Telepatologigruppa til telemedisinprosjektet ved Universitetet i Tromsø har fått tildelt Telenors nordiske forskingspris for 1999. Prisen som er på 250 000 kroner blei overrekt av statsråd Jon Lilletun under presentasjonen av forskingsmeldinga sist fredag. Leiar for Avdeling for patologi ved Rikshospitalet, professor Tor J. Eide, er ein av medlemane i denne gruppa.

En ny sopp hver måned

Professor i biologi ved UiO, Trond Schumacher, presenterer en ny sopp hver måned på internett fram til den internasjonale mykologikongressen i Oslo i år 2002. Det meldte Aftenposten i forbindelse med Schumachers 50-årsdag forrige torsdag. I juni kan du lese mer om soppen Amylocystis lapponica på siden "Norwegian fungus of the month": http://www.uio.no/conferences/imc7/NFotm.htm

Uniforumutgjevingar hausten 1999

Uniforum kjem som vanleg ut annankvar torsdag etter sommarferien. Det første nummeret kjem ut 19. august medan det siste nummeret kjem ut 9. desember. Siste frist for innlevering av eksternt stoff er alltid fredagen før utgjevingsdagen.
Utgåve nr: Utgjevingsdato:

Uniforum nr. 11 19. august
Uniforum nr. 12 2. september
Uniforum nr. 13 16. september
Uniforum nr. 14 30. september
Uniforum nr. 15 14. oktober
Uniforum nr. 16 28. oktober
Uniforum nr. 17 11. november
Uniforum nr. 18 25. november
Uniforum nr. 19 9. desember

Les også Uniforum på verdsveven: http://www.admin.uio.no/ia/uniforum/


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 10 1999

Publisert 17. juni 1999 15:18 - Sist endra 1. sep. 2014 13:54
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere