Debatt: Universitetet og krigen

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 10 1999


Debatt

Universitetet og krigen

Vi er stolte over å tilhøre et universitet der ledelsen har tatt krigen som Norge deltar i, så alvorlig, skriverNils Butenschøn, Nils Christie, Kjersti Ericsson, Thomas Hylland Eriksen, Thomas Mathiesen, Bent Natvig, Kirsten Osen, Otto Stenfeldt-Foss i et innlegg:

Universitetets øverste organ, Kollegiet, har enstemmig avgitt uttalelsen "Gi freden en sjanse", stilet til Regjeringen. Flere innlegg som kritiserer Kollegiets beslutning, er blitt publisert i Uniforum.

Vi mener de fleste av argumentene til kritikerne er holdbare og vektige - i normale tilfeller. I normale situasjoner er det klart at universitetets ledelse ikke har som oppgave å uttale seg i utenrikspolitiske eller andre allmennpolitiske spørsmål. Universitetets ledelse har som oppgave å lede universitetet og eventuelt uttale seg om spørsmål som gjelder universitetssamfunnet og høyere utdannelse.

Men situasjonen er ikke normal. Det går et dypt skille mellom allmennpolitiske spørsmål som nok kan være vanskelige og konfliktfylte, ja, representere farer for samfunnet, og den situasjon at landet er i krig. Vårt land er i krig for første gang siden annen verdenskrig. Våre fly deltar i luftoperasjoner mot et fremmed land. Samtidig har våre folkevalgte sluttet rekkene seg imellom og med våre allierte uten vilje til en åpen debatt om krigen og krigsdeltakelsen. I en slik situasjon er det viktig med kritiske og konstruktive røster som kan bidra til å presse fram en fornuftig fredsløsning. Etter vår mening har universitetet en slik oppgave, og det er den Kollegiet har tatt på alvor ved å uttale seg.

Ett av argumentene mot universitetsledelsens engasjement i saken har vært at de ansatte ikke har vært hørt, og at man ikke kan vite om de slutter opp om universitetets uttalelse. Vi mener at i en krigssituasjon, der vårt land er engasjert som krigførende part og der mange mennesker drepes hver dag og store folkegrupper fordrives fra sitt land, må universitetsledelsen, for å gi sitt bidrag til en snarlig fredsløsning, ha rett til å uttale seg raskt, og uten omfattende undersøkelser av hvordan hver enkelt universitetsansatt stiller seg. Det er også viktig i denne sammenheng at Kollegiets uttalelse var enstemmig.

For øvrig minner vi om at en stor del av Kollegiets uttalelse, og det Kollegiet konkret sier det vil arbeide for, gjelder universitetsrelaterte saker. Uttalelsen er også meget forsiktig formet.

Vi er stolte over å tilhøre et universitet der ledelsen har tatt krigen som Norge deltar, i så alvorlig.

Pekere til andre artikler og innlegg i Uniforum:


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 10 1999

Publisert 17. juni 1999 15:18 - Sist endra 1. sep. 2014 13:54
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere